Cписок


Розробка швидкодіючих алгоритмів та засобів цифрової обробки багатовимірних даних для сучасних систем дистанційного зондування, мультимедіа та телекомунікацій, їх впровадження в існуючі та перспективні системи та комплекси

Вид документа: Технічний звіт
Рiк видання: 2020 Мiсце видання: Харків
Авторський знак: Р65 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: 180 с.
Шифр: 004 УДК: 004.932:528.8:621.39(047.31)

Відомості щодо назви
 Додаткові відомості щодо назви:звіт про НДР (заключ.) : Д504-2/2018-Ф
 Відомості про відповідальність:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; керівник Лукін В.. ; викон.: Кривенко С. [та інш.]

Неопублікований документ (звіт тощо)
 Номер держреєстрації:№ ДР 0118U003020
 Інвентарний номер:Інв. № 0221U104463

Теми документа:

Примірники
Місце збереження Інвентарний номер Номер Кількість Видано
чд -чит.зал.ДСК to0009196    1 0