Cписок


Раціональне управління функціонуванням технічних систем з невизначеною динамікою

Вид документа: Технічний звіт
Рiк видання: 2020 Мiсце видання: Харків
Авторський знак: Р27 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: 330 с.
Шифр: 629.7 УДК: 629.7.014-519.05:517.977.14(047.31)

Відомості щодо назви
 Додаткові відомості щодо назви:звіт про НДР (остаточ.)
 Відомості про відповідальність:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; керівник Кулік А. ; викон.: Пасічник С. [та інш.]

Неопублікований документ (звіт тощо)
 Номер держреєстрації:№ ДР 0118U003877
 Інвентарний номер:Інв. № 0221U101271

Теми документа:

Примірники
Місце збереження Інвентарний номер Номер Кількість Видано
чд -чит.зал.ДСК to0009190    1 0