Cписок

Дергачов К.Ю., Кулік А.С., Субота А.М., Джулгаков В.Г.
Науково-освітня школа "Раціональне управління рухом літальних апаратів в умовах дестабілізуючих впливів" кафедри систем управління літальних апаратів

Вид документа: Складова частина документа
Автор: Дергачов К.Ю., Кулік А.С., Субота А.М., Джулгаков В.Г. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С. 154-163
УДК: 378.4(477.54)

Аннотацiя:Кафедра 301 була створена відповідно до Наказу ХАІ "318 від 08.07.59. Наукову школу було започатковано М.І.Брьохіним. Базовий принцип полягав у спільному використанні дослідних макетних зразків і математичних інструментальних засобів для вирішення актуальних завдань замовника.Завдяки Я.Є.Айзенбергу, який обіймав посади начальника теоретичного відділення НВО "Електроприлад" і завідувача кафедри, наукова школа набула значного розвитку. Цей розвиток продовжився , коли кафедру очолив А.С.Кулік. У цей період одночасно з госпдоговірними роботами почались виконуватись держбюджетні роботи з вирішенням фундаментальних завдань автоматичного управління, пов'язаних з новим класом систем управління - адаптивними системами.

Є складовою частиною документа: Бабаков М.Ф., Баранов О.О., Бичков І.В., Більчук Н.Л., Благодарний М.П., Бойко Л.Г., Висоцька О.В. Науково-освітні школи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Відомості щодо головного
 Автор головного документа:Бабаков М.Ф., Баранов О.О., Бичков І.В., Більчук Н.Л., Благодарний М.П., Бойко Л.Г., Висоцька О.В.
 Вид автора головного документа:Персона
 Назва головного документа:Науково-освітні школи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 Відомості щодо назви головного документа:[монографія]
 Відомості про відповідальність головного документа:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; за заг. ред. М. В. Нечипорука
 Місце видання головного документа:Харків
 Видавник головного документа:Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"
 Дата видання головного документа:2020
 Шифр головного документа:378
 Авторський знак головного документа:Н34

Теми документа: