Cписок

Гребеніков О.Г., Цепляєва Т.П., Мельніченко В.Р.
Науково-освітня школа "Проектування і конструювання ефективної високоресурсної авіаційної техніки" кафедри проектування літаків і вертольотів

Вид документа: Складова частина документа
Автор: Гребеніков О.Г., Цепляєва Т.П., Мельніченко В.Р. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С. 67-79
УДК: 378.4(477.54)

Аннотацiя:Розвиток наукової школи (НШ) "Проектування і конструювання ефективної високоресурсної авіаційної техніки" на кафедрі проектування літаків і вертольотів у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" починається з перших років існування кафедри 103. Послідовно керівниками наукової школи та її окремих напрямів були завідувачі кафедри та провідні науково-педагогічні працівники. Першим науковим керівником і засновником наукової школи був завідувач кафедри конструкцій літаків (це перша назва кафедри в 1930 р.) Йосип Григорович Неман.

Є складовою частиною документа: Бабаков М.Ф., Баранов О.О., Бичков І.В., Більчук Н.Л., Благодарний М.П., Бойко Л.Г., Висоцька О.В. Науково-освітні школи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Відомості щодо головного
 Автор головного документа:Бабаков М.Ф., Баранов О.О., Бичков І.В., Більчук Н.Л., Благодарний М.П., Бойко Л.Г., Висоцька О.В.
 Вид автора головного документа:Персона
 Назва головного документа:Науково-освітні школи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 Відомості щодо назви головного документа:[монографія]
 Відомості про відповідальність головного документа:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; за заг. ред. М. В. Нечипорука
 Місце видання головного документа:Харків
 Видавник головного документа:Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"
 Дата видання головного документа:2020
 Шифр головного документа:378
 Авторський знак головного документа:Н34

Теми документа: