Cписок

Волосюк В.К., Павліков В.В., Жила С.С., Кошарський В.В., Одокієнко О.В., Церне Е.О.
Оптимізація структури багатоканального бортового радару з синтезуванням апертури антени та алгоритмом селекції ліній електропередач на тлі земної поверхні

Вид документа: Стаття періодики
Автор: Волосюк В.К., Павліков В.В., Жила С.С., Кошарський В.В., Одокієнко О.В., Церне Е.О. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С. 103-108
УДК: 621.396

Аннотацiя:Задачу синтезу оптимальної обробки сигналів в радарах з синтезуванням апертури, що оснащені режимом селекції ліній електропередач, розв’язано методом максимуму функціонала правдоподібності. У якості відмінних ознак ліній електропередач від земної поверхні обрані поляризаційні та допплерівські відмінності. Корисний сигнал на виході когерентного приймача заданий в аналітичному вигляді з комплексною огинаючою та високочастотним гармонічним коливанням. Фонове випромінювання підстильної поверхні представлено у стохастичному вигляді та повністю визначене матрицею кореляційних функцій. Внутрішні шуми багатоканального приймача описані дельта-корельованим випадковим гауссівським процесом з однаковою спектральною щільністю потужності у різних каналах спостереження. У зв’язку з тим, що фонове випромінювання земної поверхні корельовано у часі та на різних поляризаціях, функціонал правдоподібності записаний з оберненою матрицею обернених кореляційних функцій. Отриманий оптимальний алгоритм полягає в придушені паси


Переглянути електронну копію

Є складовою частиною документа: Авіаційно-космічна техніка і технологія

Відомості щодо головного
 Назва головного документа:Авіаційно-космічна техніка і технологія
 Дата видання головного документа:2020
 Номер частини головного документа:5

Загальна інформація
 Бібліографія:Бібліогр.: 9 назв.

Примітки
 Загальні зауваження:DOI: 10.32620/aktt.2020.5.13

Теми документа: