Cписок

Цехмистро Р.В., Абрамова В.В., Рубель А.С., Усс М.Л., Проскура Г.А., Рубель О.С.
Оцінка характеристик шуму на реальних зображеннях з використанням згорткової нейронної мережі на мобільній платформі

Вид документа: Стаття періодики
Автор: Цехмистро Р.В., Абрамова В.В., Рубель А.С., Усс М.Л., Проскура Г.А., Рубель О.С. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С. 60-70
УДК: 621.391.822:004.032.26:004.451.9

Аннотацiя:Предметом вивчення в даній статті є характеристики шуму на реальних зображеннях, які отримуються за допомогою мобільних пристроїв. Метою є створення демонстраційного мобільного додатку на платформі Android, який в реальному часі реалізує оцінювання характеристик завад на таких зображеннях. Задачі: дослідити точність оцінювання характеристик завад нейронною мережею NoiseNet на тестових зображеннях з бази Tampere17; провести попереднє дослідження типу, інтенсивності та кореляційних характеристик завад на зображеннях, отриманих за допомогою мобільних пристроїв; дослідити можливість застосування нейронної мережі NoiseNet для оцінювання характеристик завад на цих зображеннях. Було отримано такі результати. При аналізі характеристик завад на тестових зображеннях з бази Tampere17, спотворених білим гаусовським шумом, було показано, що в цілому нейронна мережа NoiseNet демонструє досить високу точність оцінювання (відносна похибка оцінювання не перевищує 0,2), проте для деяких зображень, зокрема високотекстур


Переглянути електронну копію

Є складовою частиною документа: Радіоелектронні і комп'ютерні системи

Відомості щодо головного
 Назва головного документа:Радіоелектронні і комп'ютерні системи
 Дата видання головного документа:2019
 Номер частини головного документа:2

Загальна інформація
 Бібліографія:Бібліогр.: 27 назв.

Примітки
 Загальні зауваження:DOI: 10.32620/reks.2019.2.05

Теми документа: