Cписок


Отримання та комплексне дослідження текстурованих композиційних матеріалів на основі мікрокристалічних фоточутливих та сцинтиляційних халькогенідів цинку

Вид документа: Технічний звіт
Рiк видання: 2015 Мiсце видання: Х.
Авторський знак: О-86 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: 59 с.
Шифр: 620.22 УДК: 620.22-419:548.55:546.47(047.31)


Переглянути електронну копію


Відомості щодо назви
 Додаткові відомості щодо назви:звіт про НДР (заключ.) : Ф64/31-2015
 Відомості про відповідальність:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т" ; кер. Мигаль В. : викон. : Чугай О., Клименко І., Олійник С., Фомін О.

Неопублікований документ (звіт тощо)
 Номер держреєстрації:№ ДР 0115U004883
 Інвентарний номер:Інв. № 0215U007667

Загальна інформація
 Країна публікації:Україна

Теми документа:

Примірники
Місце збереження Інвентарний номер Номер Кількість Видано
електронна бібліотека ek0001191    1 0
чд -чит.зал.ДСК to0008899    1 0