Cписок

Бутенко В.О.
Інформаційна технологія вибору інструментальних засобів для оцінювання готовності інформаційно-управляючих систем із використанням марковських моделей

Вид документа: Автореферат
Рiк видання: 2015 Мiсце видання: Х.
Автор: Бутенко В.О. Авторський знак: Б93 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: 20 с.
Шифр: 004 УДК: 004.942:519.876.5:519.217(043.3)


Переглянути електронну копію


Відомості щодо назви
 Додаткові відомості щодо назви:автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 - інформ. технології
 Відомості про відповідальність:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"

Теми документа:

Примірники
Місце збереження Інвентарний номер Номер Кількість Видано
електронна бібліотека ek0001068    1 0
чд -чит.зал.ДСК ar0008150    1 0
чд -чит.зал.ДСК ar0008151    0 0