Cписок

Волкова Н.Д., Захарченко М.І., Коваленко Д.Є.
Контрольні вправи та задачi з хiмiї для самостійної роботи студентiв авiацiйних спецiальностей

Вид документа: Методичний посібник
Рiк видання: 2008 Мiсце видання: Харків Видавництво: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"
Автор: Волкова Н.Д., Захарченко М.І., Коваленко Д.Є. Авторський знак: В67 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: 79 с.
Шифр: 54 УДК: 54:629.73(076.5)


Переглянути електронну копію


Відомості щодо назви
 Додаткові відомості щодо назви:навч. посіб.
 Відомості про відповідальність:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"

Загальна інформація
 Країна публікації:Україна

Примітки
 Загальні зауваження:ум. друк. арк. 4,4

Теми документа:

Примірники
Місце збереження Інвентарний номер Номер Кількість Видано
ан - абонемент наукової літер. mt0167994    1 0
ау - абонемент навчальної літер. mt0202373    1 0
електронна бібліотека ek0000857    1 0
.чз- загальний читальний зал mt0109651    1 0