Cписок

Захарченко Н.И., Середенко В.В., Волкова Н.Д., Удовиченко И.А.
Физико-химические исследования гетерогенно-каталитических процессов

Вид документа: Складова частина документа
Автор: Захарченко Н.И., Середенко В.В., Волкова Н.Д., Удовиченко И.А. Вид автора: персона
Мова: Російська Обсяг: С. 105-108
УДК: 543.5

Аннотацiя:Исследованы каталитические свойства феррита цинка в процессе окисления аммиака в интервале температур 873-1253 К. показана зависимость селективности катализатора от времени работы. Установлено влияние изменения фазового и химического составов катализаторов на его селективность по оксиду азота (ІІ).

Є складовою частиною документа: Авіаційно-космічна техніка і технологія

Відомості щодо назви
 Відомості про відповідальність:Государственный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"

Відомості щодо головного
 Вид автора головного документа:Персона
 Назва головного документа:Авіаційно-космічна техніка і технологія
 Відомості щодо назви головного документа:зб. наук. пр.
 Відомості про відповідальність головного документа:М-во освіти і науки України, Держ. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"
 Місце видання головного документа:Х.
 Видавник головного документа:Держ. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"
 Дата видання головного документа:1999
 Номер частини головного документа:Вип. 14
 Шифр головного документа:629.73
 Авторський знак головного документа:А20

Загальна інформація
 Бібліографія:14 назв.

Теми документа: