Запобігти, врятувати, допомогти…


01-01-2014
Назад к списку
МНС України – 15 років

1. Зубик, С. В. Техноекологія: джерела забруднення і захист навколишнього середовища : навч. посібник: гриф МОН України / С. В. Зубик.– Львів :Оріяна-Нова, 2007.– 400 с.– 33,76

2. Стеблюк, М. І. Цивільна оборона : підручник: гриф МОН / М. І. Стеблюк. – К. : Знання, 2006. – 487 с.

3. Кутлахмедов, Ю. О. Основи радіоекології навч. посібник: гриф МОН / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер ; под ред. В. П. Зотова. – К. : Вища школа, 2003. – 319 с.

4. Безак-Мазур, Е. Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Е. Безак-Мазур, Т. Шендрік. – Донецьк : ГП "ІАЦ "Донбасінформ", 2008. – 300 с.

5. Каммерер, Ю. Ю. Защитные сооружения гражданской обороны: устройство и эксплуатация : учеб. пособие / Ю. Ю. Каммерер, А. К. Кухтырев, А. Е. Маркевич ; под ред. Ю. Н. Афанасьєва. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 232 с.

6. Каммерер, Ю. Ю. Аварийные работы в очагах поражения: устройство, устойчивость, аварийные работы на городских коммунально-энергетических системах / Ю. Ю. Каммерер, А. Е. Харкевич. – М. : Воениздат, 1980. – 208 с. : ил.

7. Это должен знать и уметь каждый : памятка для населения. – 8-е изд., доп. – М. : Воениздат, 1987. – 94 с. : ил. – (Гражданская оборона СССР).

8. Атаманюк, В. Г. Гражданская оборона : учеб. / В. Г. Атаманюк, Л. Г. Ширшев, Н. И. Акимов ; под ред. Д.И. Михайлика. – М. : Высшая школа, 1986. – 207 с. : ил.

9. Эйдус, Л. Х. Физико-химические основы радиобиологических процессов и защиты от излучений : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Атомиздат, 1979. – 216 с.

10. Тельдеши, Ю. Радиация – угроза и надежда : пер. со словацкого / Ю. Тельдеши, М. Кенда ; под ред. Б. А. Трубникова ; пер. М. Я. Аркина. – М. : Мир, 1979. – 415 с. : ил.

11. Кобрін, В. М. Безпека при надзвичайних ситуаціях в аерокосмічній галузі : підручник: гриф МОН України. Ч. 1 / В. М. Кобрін, М. В. Нечипорук, Л. Б. Яковлєв. – Х. : Нац. аерокосмічний ун-т "ХАІ", 2004. – 240 с.

12. Екологічна безпека, природно-техногенна безпека і цивільний захист в Україні : навч. посібник: гриф МОН України / В. М. Кобрін, П. М. Куліков, М. В. Нечипорук [та ін.]. – Х. : Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", 2007. – 406 с.

13. Защита от оружия массового поражения / под ред. В. В. Мясникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Воениздат, 1989. – 400 с.

14. Основи екології та екологічного права : навчальний посібник: гриф МОН / Ю. Д. Бойчук, М. В. Шульга, Д. С. Цалін [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука, М. В. Шульги. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми; К. : Університетська книга: ВД "Княгиня Ольга", 2005. – 368 с.

15. Красовський, Г. Я. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій : монографія / Г. Я. Красовський ; Ін-т проблем нац. безпеки, Рада нац. безпеки і оборони України. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 480 с.

16. Екологічна та радіаційна безпека : довідник: навчальний посібник для студентів / О. Г. Ольгінський, С. В. Мінка, О. В. Третьяков [та ін.] ; НУА. – Х. : НУА, 2003. – 320 с.

17. Миценко, І. М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі : навч. посібник для студентів вузів: гриф МОН / І. М. Миценко. – Кіровоград : Кировоградська районна друкарня, 1998. – 292 с.

18. Мусієнко, М. М. Екологія. Охорона природи : словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. – К. : Знання, 2007. – 624 с.

19. Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. Вип. 4 / МОНУ, КНУБА; НАНУ, ІТГІП. – К. : КНУБА, 2009. – 196 с.

20. Эпицентр / сост. А. П. Поздняков. – М. : Воениздат, 1990. – 126 с. : ил.

21. Геологические стихии: землетрясения, цунами, извержения вулканов, лавины, оползни, наводнения / Б. А. Болт, У. Л. Хорн, Г. А. Макдоналд, Р. Ф. Скотт. – М. : Мир, 1978. – 350 с.

22. Петросов, В. А. Геоінформатика в управлінні якістю питної води / В.А. Петросов, В. Я. Кобилянський, О. О. Панасенко. – Х. : Основа, 2000. – 111 с.

23. Яцик, А. В. Водогосподарська екологія : у 4 т.: 7 кн. Т. 4. Кн. 6-7 / А. В. Яцик. – К. : Генеза, 2004. – 680 с.

24. Пожежна безпека : навч. посібник / за ред. М. С. Болотських. – Х. : Основа, 1993. – 256 с.

25. Правила пожежної безпеки в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період // Надзвичайна ситуація. – 2010. – № 11. – С. 31

26. Экологическая карта Харьковской области. – К. : Картография, 1995.

27. Щоб і в ліс ходити, і грибів не боятися // Надзвичайна ситуація. – 2008. – № 10. – С. 16-17.

28. Балога, В. «Мрію, щоб надзвичайних ситуацій не було зовсім» : інтерв’ю Міністра МНС України // Надзвичайна ситуація. – 2011. – № 1. – С. 6-8

29. Штонь, І. Потрясіння: над країною вранішнього сонця сутінки

30. Надзвичайна ситуація. – 2009. – № 10.

31. Надзвичайна ситуація. – 2011. – № 8.


Назад к списку