"Великий Кобзар" (До дня народження Т.Г. Шевченка)


01-01-2014
Назад к списку
Великий Кобзар – 9 березня – День народження Т.Г. Шевченка
1. Анісов, В., Середа, Є. Літопис життя і творчості Т.Г.Шевченка. [Текст] / В.Анісов. – К.: Дніпро,1976. – 392с.

2. Барабаш, Ю.Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко. [Текст] / Ю.Я. Барабаш. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 744с.

3. Большаков, ЛН. «Он изведал все…» Тарас Шевченко: поиски и находки. [Текст] / Л.Н.Большаков. – К.: Днипро, 1988. – 543с.

4. Большаков, Л. Добро найкраще в світі… [Текст] / Л.Большаков. – К.: Дніпро, 1981.- 301 с.

5. Гаско, М.Є. У колі Шевченкових і Гоголевих друзів. [Текст] / К.: Рад. письменник, 1980. – 256с.

6. Зайцев, П.І. Життя Тараса Шевченка: Біографічний нарис. [Текст] / П.І.Зайцев. – Х.: Прапор, 1994. – 447с.

7. Кирилюк, Є. Тарас Шевченко. Життя і творчість. [Текст] / Є.Кирилюк. – К.: Дніпро, 1979. – 266с.

8. Костенко, А. За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм. [Текст] / А.Костенко. – К.: Рад. письменник, 1984. – 455с.

9. Коломійченко, М.С., Горленко, В.З. У колі друзів. [Текст] / М.С.Коломійченко. – К.: Дніпро, 1982. – 109с.

10. Моренец, Н.И. Шевченко в Петербурге. [Текст] / Н.И.Моренец. - Л.: Лениздат, 1960. – 129с.

11. Новиченко, Л. Тарас Шевченко – поет, борець, людина. [Текст] / Л.Новиченко. – К.: Дніпро, 1982. – 175с.

12. Хинкулов, Л. Тарас Григорьевич Шевченко. [Текст] / Л.Хинкулов. – М.: Мол. гвардия,1957. – 432с.

13. Спогади про Шевченка. [Текст] / А.Костенко. – К.: Держлітвидав, 1958. – 658с.

14. Тарас Шевченко: документи і матеріали. – К.: Політвидав, 1963. - 565с.

15. Франко, І. Шевченкознавчі студії. [Текст] / І.Франко. – Львів: Світ, 2005. – 472с.

16. Шевченко і світ. [Текст] – К.: Дніпро, 1989. - 316с.

Літературна та митецька спадщина Т.Г.Шевченка
1. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.1. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1951. – 613с.

2. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. - Т.2. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1953. – 574с.

3. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.3. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1949. – 479с.

4. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.4. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1949. – 473с.

5. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.5. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1951. – 263с.

6. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.6. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1957. – 589с.

7. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.7. – Кн.1. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1961. - 153репродукції + 63с. (коментарі).

8. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.8. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 193 репродукції + 94с. (коментарі).

9. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.9. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1964. – 177 репродукцій + 110с. (коментарі).

10. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.10. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 129 репродукцій + 174с. (коментарі).

11. Шевченко, Т.Г. Мистецька спадщина: у 4-х т. – Т.1. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1961. – 153 репродукції + 63с.

12. Шевченко, Т.Г. Мистецька спадщина: у 4-х т. – Т.2. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 193 репродукції + 95с.

13. Шевченко, Т.Г. Мистецька спадщина: у 4-х т. – Т.3. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1964. – 177 репродукцій + 110с.

14. Шевченко, Т.Г. Мистецька спадщина: у 4-х т. – Т.4 .- К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 129 репродукцій + 174с.

15. Шевченко, Т.Г. Твори: в 5 т. – Т.1. – К.: Дніпро, 1984. – 351с.

16. Шевченко, Т.Г. Повести. [Текст] / Т.Г.Шевченко. – Днепропетровск: Січ, 2003. – 690с.

17. Шевченко, Т.Г. Усі твори в одному томі. [Текст] / Т.Г.Шевченко. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 824с.

18. Шевченко, Т.Г. Художник. [Текст] / Т.Г.Шевченко. – К.: Молодь, 1961. – 115с.

19. Великие художники. – Ч.24. – Тарас Шевченко. – 32 с.

Т.Г.Шевченко в українській та іноземній літературі
1. Палієнко, М.О. Свята пора Кобзаря. [Текст] / М.О.Палієнко. – Одеса: Маяк, 2007. – 176с.

2. Хоткевич, Г. Тарасик. [Текст] / Г.Хоткевич. – Балаклія: ІВК «Балаклійщина», 2002. – 591с

3. Білоцерківець, Н. Катерина. [Текст] / Антологія української поезії в 6 т. – Т. 6. – Українська радянська поезія. – К.: Дніпро, 1986. – С.385 – 386.

4. Вільний, В. Уклін Кобзареві // В.Вільний. Років багряний листопад. – К.: Дніпро, 1981. – С.221 – 223. (821’06(477) В46).

5. Драч, І. Сходи у майстерні Шевченка в Академії мистецтв // І.Драч. Сонце і слово. – К.: Дніпро, 1978. – С.184.


Назад к списку