Український гумор та сатира


01-01-2014
Назад к списку
Засоби гумору в творах Остапа Вишні

Пришва, Б. Г. Засоби гумора : лінгвостилістичний аналіз / Б. Г. Пришва. – К. : Вища школа, 1977. – 117 с.

Літературна Харківщина : довідник / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди; под ред. М. Ф. Гетьманець. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Майдан, 2007. – 320 с.

Краткая Литературная Энциклопедия. Т. : Аарне -Гаврилов / под ред. А.А. Суркова. – М. : Советская энциклопедия, 1962. – 1088 с. : ил. – (Энциклопедии, словари, справочники).

Українська Літературна Енциклопедія. Т. 1 : А – Г / відпов. ред. І. О. Дзеверін. – К. : Гол. ред. Української Радянської Енціиклопедії імені М.П. Бажана, 1988. – 535 с.

Кобылецкий, Ю.С. Литературные портреты : Остап Вишня, Андрей Головкор, Натан Рыбак, Пектр Козланюк / Ю.С. Кобылецкий. – М. : Советский писатель, 1967. – 167 с.

Творчий світ письменника : літературно-критичні матеріали про творчість українських радянських письменників. – К. : Радянська школа, 1982. – 271 с.

Макивчук, Ф. Жизнь и творчество Остапа Вишни / О. Вишня // Избранные произведения. В 3 т. 
 Т. 1. – М. : Правда, 1967. – С. 3 – 18.

Вишня, О. Вишневі усмішки : усмішки, фейлетони, нариси / О. Вишня. – Одеса : Маяк, 1983.– 272 с.

Вишня, О. Вишневі усмішки / О. Вишня. – К. : Дніпро, 1979. – 541 с.

Вишня, О. Вишневі усмішки / О. Вишня. – К. : Дніпро, 1967. – 262 с.

Вишня, О. Вишневі усмішки кримські / О. Вишня. – Сімферополь : Крим, 1969. – 64 с.

Вишня, О. Зенітка / О. Вишня. – К. : Дніпро, 1968. – 18 с. : іл.

Вишня, О. Избранные произведения : в 3 т. . Т. 1 / О. Вишня. – М. : Правда, 1967. – 448 с. : портр., ил.

Вишня, О. Избранные произведения : в 3 т. . Т. 3 / О. Вишня. – М. : Правда, 1967. – 471 с. : портр., ил.

Вишня, О. Избранные произведения : в 3 т. . Т. 2 / О. Вишня. – М. : Правда, 1967. – 464 с. : портр., ил.

Вишня, О. Твори : у 5 т. . Т. 5 : Усмішки, фейлетони, гуморески / О. Вишня. – К. : Днiпро, 1975. – 384 с.
Вишня, О. Твори : у 5 т. . Т. 3 : Усмішки, фейлетони, гуморески / О. Вишня. – К. : Днiпро, 1975. – 368 с.

Вишня, О. Твори : у 5 т. . Т. 2 : Усмішки, фейлетони, гуморески / О. Вишня. – К. : Днiпро, 1974. – 358 с.

Вишня, О. Твори : у 5 т. . Т. 1 : Усмішки, фейлетони, гуморески / О. Вишня. – К. : Днiпро, 1974. – 456 с.

Вишня, О. Твори : у 5 т. . Т. 4 : Усмішки, фейлетони, гуморески / О. Вишня. – К. : Днiпро, 1975. – 454 с. : портр

Вишня, О. Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи / О. Вишня. – К. : Наукова думка, 1984. – 560 с.
 – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література).

Вишня, О. Юморески / О. Вишня. – М. : Гослитиздат, 1961. – 183 с.

Вишня, О. Юмористические рассказы / О. Вишня. – М. : Художественная литература, 1964. – 312 с.

 
 Хай вам буде весело

Веселий ярмарок : гумор та сатира. – Вип. 8. – К. : Радянський письменник, 1991. – 368 с.

Веселий ярмарок : гумор та сатира. – Вип. 2. – К. : Радянський письменник, 1984. – 431 с.

Веселий ярмарок : гумор та сатира. – Вип. 3. – К. : Радянський письменник, 1985. – 510 с.

Гладкий, М.К. Таємниці соціології : гумор і сатира / М.К. Гладкий. – К. : Радянський письменник, 1990. – 109 с.

Гроха, Л. П. Не журіться хлопці : гумор та сатира / Л. П. Гроха. – К. : Дніпро, 1976. – 158 с.

Гроха, Л. П. Фестиваль : гуморески
  / Л. П. Гроха. – К. : Рад. письменник, 1968. – 167 с.

Безорудько, В .Г. Покажіть Тимошеві Венеру : лірично-іронічна повість, гумористичні оповідання / В. Г. Безорудько. – К. : Рад. письменник, 1983. – 174 с.

Безорудько, В.Г. Три мушкетери з Сухих Млинців : гумористична повість
  / В. Г. Безорудько. – К. : Молодь, 1965. – 118 с.

Бонь, І. Вдовиний сніп : вірші / І. Бонь. – Черкаси : Сіяч, 1994. – 40 с.

Бонь, І. Земля моїх батьків / І. Бонь. – Черкаси : Сіяч, 1993. – 60 с.

Бонь, І. Сміх лікує : вірші / І. Бонь. – Черкаси : Сіяч, 1993. – 96 с.

Бортняк, А. Помилки Колумба : пародіїї, шаржі, епіграми / А. Бортняк. – К. : Рад. письменник, 1991. – 111 с.

Макивчук, Ф. Ю. Анфас и в профиль : юмористические рассказы, фельетоны и сатирический репортаж / Ф. Ю. Макивчук. – М. : Сов. писатель, 1975. – 318 с.

Лагоза, В. М. Припечатаний заєць : байки та гуморески / В. М. Лагоза. – Х. : Прапор, 1965. – 76 с.

Лагоза, В. М. Чужі млинці : байки та гуморески
  / В. М. Лагоза. – Х. : Прапор, 1978. – 110 с.

Гуцало, Є .П. Мистецтво подобатись жінкам : оповідання / Є. П. Гуцало. – К. : Рад. письменник, 1985. – 558 с.

Чорногуз, О. Веселі поради : гумористичні повісті та оповідання, літературні пародії / О. Чорногуз. – К. : Дніпро, 1980. – 463 с.

Мельник, Г.Я. Антитуз : гуморески / Г. Я. Мельник. – К. : Рад. письменник, 1970. – 126 с.

Сочивець, І. Веселий пасажир : гуморески / І. Сочивець. – К. : Рад. письменник, 1973. – 132 с.

Сочивець, І. Люксовий номер : гумор, сатира / І. Сочивець. – К. : Рад. письменник, 1987. – 335 с.

Чемерис, В. Як стати мудрим : повісті, оповідання, гуморески / В. Чемерис. – Дніпропетровськ : Промінь, 1984. – 255 с.
Чемерис, В. Сватання по телефону : гуморески / В. Чемерис. – К. : Молодь, 1968. – 128 с.

 

Назад к списку