«Тарас Шевченко: із минулого в майбутнє»


01-01-2014
Назад к списку

1.  Анісов, В., Середа, Є. Літопис життя і творчості Т.Г.Шевченка. [Текст] / В.Анісов. – К. : Дніпро,1976. – 392 с.

2.  Барабаш, Ю.Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко. [Текст] / Ю.Я. Барабаш. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 744 с.

3.  Большаков, Л.Н. «Он изведал все…» Тарас Шевченко: поиски и находки. [Текст / Л.Н. Большаков. – К. : Днипро, 1988. – 543 с.

4.  Большаков, Л. Добро найкраще в світі… [Текст] / Л. Большаков. – К. : Дніпро, 1981. – 301 с.

5.  Гаско, М.Є. У колі Шевченкових і Гоголевих друзів. [Текст] / К. : Рад. письменник, 1980. – 256 с.

6.  Зайцев, П.І. Життя Тараса Шевченка: Біографічний нарис. [Текст] / П.І.Зайцев. – Х. : Прапор, 1994. – 447 с.

7.  Кирилюк, Є. Тарас Шевченко. Життя і творчість. [Текст] / Є.Кирилюк. – К. : Дніпро, 1979. – 266 с.

8.  Костенко, А. За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм. [Текст] / А. Костенко. – К. : Рад. письменник, 1984. – 455 с.

9.  Коломійченко, М.С., Горленко, В.З. У колі друзів. [Текст] / М.С. Коломійченко. – К. : Дніпро, 1982. – 109 с.

10.  Моренец, Н.И. Шевченко в Петербурге. [Текст] / Н.И. Моренец. – Л. : Лениздат, 1960. – 129 с.

11.  Новиченко, Л. Тарас Шевченко – поет, борець, людина. [Текст] / Л. Новиченко. – К. : Дніпро, 1982. – 175 с.

12.  Хинкулов, Л. Тарас Григорьевич Шевченко. [Текст] / Л. Хинкулов. – М. : Мол. гвардия, 1957. – 432 с.

13.  Спогади про Шевченка. [Текст] / А. Костенко. – К. : Держлітвидав, 1958. – 658 с.

14.  Тарас Шевченко: документи і матеріали. – К. : Політвидав, 1963. – 565с.

15.  Франко, І. Шевченкознавчі студії. [Текст] / І. Франко. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.

16.  Шевченко і світ. [Текст] – К. : Дніпро, 1989. – 316 с.

17. 


18. Літературна та митецька спадщина Т.Г.Шевченка

19. 


20. 


21. 


1.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 1. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1951. – 613 с.

2.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т.2. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1953. – 574 с.

3.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 3. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1949. – 479 с.

4.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 4. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1949. – 473 с.

5.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 5. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1951. – 263 с.

6.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 6. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1957. – 589 с.

7.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 7. – Кн. 1. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1961. – 153 репродукції + 63 с.

8.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 8. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 193 репродукції + 94 с.

9.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 9. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1964. – 177 репродукцій + 110 с.

10.  Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів в десяти томах. – Т. 10. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 129 репродукцій + 174 с.

11.  Шевченко, Т.Г. Мистецька спадщина : у 4-х т. – Т. 1. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1961. – 153 репродукції + 63с.

12.  Шевченко, Т.Г. Мистецька спадщина : у 4-х т. – Т. 2. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 193 репродукції + 95 с.

13.  Шевченко, Т.Г. Мистецька спадщина : у 4-х т. – Т. 3. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1964. – 177 репродукцій + 110 с.

14.  Шевченко, Т.Г. Мистецька спадщина : у 4-х т. – Т.4 .- К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 129 репродукцій + 174с.

15.  Шевченко, Т.Г. Твори : в 5 т. – Т. 1. – К. : Дніпро, 1984. – 351 с.

16.  Шевченко, Т.Г. Повести. [Текст] / Т.Г. Шевченко. – Днепропетровск : Січ, 2003. – 690 с.

17.  Шевченко, Т.Г. Усі твори в одному томі. [Текст] / Т.Г. Шевченко. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 824 с.

18.  Шевченко, Т.Г. Художник. [Текст] / Т.Г. Шевченко. – К. : Молодь, 1961. – 115 с.

19.  Великие художники. – Ч. 24. – Тарас Шевченко. – 32 с.

20. 
1.

21. Т.Г.Шевченко в українській та іноземній літературі

22. 


23. 


24. 


1. Палієнко, М.О. Свята пора Кобзаря. [Текст] / М.О. Палієнко. – Одеса : Маяк, 2007. – 176 с.

2.  Хоткевич, Г. Тарасик. [Текст] / Г. Хоткевич. – Балаклія : ІВК «Балаклійщина», 2002. – 591 с.

3.  Білоцерківець, Н. Катерина. [Текст] / Антологія української поезії в 6 т. – Т. 6. – Українська радянська поезія. – К. : Дніпро, 1986. – С. 385 – 386.

4.  Вільний, В. Уклін Кобзареві // В. Вільний. Років багряний листопад. – К. : Дніпро, 1981. – С. 221 – 223.

5.  Драч, І. Сходи у майстерні Шевченка в Академії мистецтв // І. Драч. Сонце і слово. – К. : Дніпро, 1978. – С. 184.


Назад к списку