П.П.Гулак-Артемовський і Слобожанська давнина


01-01-2014
Назад к списку
Слобожанська давнина
1. Літературна Харківщина: довідник. – Х. : Майдан, 1995. – 367 с.

2. Пов, П. М. Невідомі листи / П.М. Пов. – К. : Наукова думка, 1966. – 50 с.

3. Вербицька, Є. Г. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко : нарис життя і творчості / Є.Вербицька. – Х. : Харківське обласне видавництво, 1957. – 131 с.

4. Драч, І., Кримський, С. Б., Попович,М. В. Григорій Сковорода / І. Драч, С.Б. Кримський, М.В. Попович. – К. : Молодь, 1984. – 214 с.

5. Сковорода, Г. Байки Харківські; Афоризми / Г. Сковорода. – Харків : Прапор, 1972. – 132 с.

6. Грабовський, П. Не раз ми ходили в дорогу / П.Грабовський. – К.: Веселка, 1977. – 159 с.

7. Грінченко, Б. Твори: в 2 т. – Т. 1. – Поетичні твори; Оповідання; Повісті / Б. Грінченко. – К. : Наукова думка, 1990. – 633 с.

8. Щоголів, Я. Вибране / Я. Щоголів. – К. : Дніпро, 1971. – 158 с.

9. Шерех, Ю. Пороги і Запоріжжя. – Т. 1. – Із книжки «Не для дітей»; Із книжки «Друга черга» / Ю. Шерех. – Харків : Фоліо, 1998. – 607 с.

10. Барокова поезія Слобожанщини : антологія. – Харків : Акта, 2002. – 524 с.

11. Васильківський, С. – К. : Мистецтво, 1970. – 50 репр.

12. Харківський художній музей. – К.: Мистецтво, 1971. – 122 с.

13. Изобразительное искусство Харькова: Живопись, скульптура, графика. – М., 1979.

14. Архітектурні пам’ятники Харківщини. – Х. : Прапор, 1967. – 40 с.

15. Бондаренко, Б.А. Каменная летопись: Архитектурные памятники Харьковщины / Б.А. Бондаренко. – Х.: Прапор, 1972. – 124 с.

Творчість П.П. Гулака-Артемовського
16. Гулак-Артемовський, П.П. Твори / П.П. Гулак-Артемовський. – К. : Дніпро, 1978. – 159 с.

17. Гулак-Артемовський, П.П. Твори / П.П. Гулак-Артемовський. – К. : Худ. літ., 1956. – 86 с.

18. Гулак-Артемовський, П.П. Байки, балади, лірика / П.П. Гулак-Артемовський. – К. : Рад. письменник, 1958. – 211 с.

19. Історія української літератури ХІХ ст. : у 3 кн. – Кн. 1. – К. : Либідь, 1995. – С. 137 – 151.

20. Пивоваров, М. П.П. Гулак-Артемовський // П.П. Гулак-Артемовський. Твори. – К. : Худ. літ., 1956. – С. 3 – 24.

21. Федченко, П. М. Петро Гулак-Артемовський // П.П. Гулак-Артемовський. Поетичні твори, повімті та оповідання. – К. : Наукова думка, 1984. – С. 5 – 16.

Слобожанський край
22. Мартиненко, Н. Тюльпани // Художники України, 2007. - № 26. – 31 с.

23. Гриню, Л. Фольклорний мотив // Художники України, 2006. - № 4. – С. 1

24. Деяк, М. Річка Тиса // Художники України, 2007. - № 7. – 31 с.

25. Ворона, О. Святковий букет // Художники України, 2006. - № 52. – 24 с.

26. Ливрінц, К. Панно «Риби» // Художники України, 2007. - № 24. – 32 с.

27. Ковач, А. Квітка і камінь // Художники України, 2007. - № 23. – 31 с.

28. Орликов, Є. Птахи // Художники України, 2006. - № 36. – 23 с.

29. Зорко, Ю. Сільський інтер’єр // Художники України, 2006. - № 22. – 23 с.

30. Литвин, Л. Битва під Берестечком // Художники України, 2006. - № 6. – С. 1.

31. Грищук, І. Козацька родина // Художники України, 2006. - № 49. – С 1.

32. Лейбфрейд, А.Ю., Полякова, Ю.Ю. Харьков от крепости до столицы / А.Ю. Лейбфрейд, Ю.Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 1998. – 335 с.

33. Плетнев, А. У истоков Харьковского театра / А. Плетнев. – Х. : Харьковское книжное издательство, 1960. – 163 с.

34. Милославський, К. Івановський, П., Шталь, Г. Харківський державний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка / К. Милославський, П. Івановський, Г. Шталь. - К. : Мистецтво, 1968. – 133 с.

35. Квітка-Основ’яненко, Г.Ф. Сватання на Гончарівці // Г.Ф. Квітка-Основ’яненко. Твори : в 6 т. – Т. 1. – Драматичні твори. – К. : Держлітвидав, 1956. – С. 585 – 647.

36. Горбенко, А. Г. Харківський театр ім. Т.Г. Шевченка / А.Г. Горбунко. – К. : Мистецтво, 1979. – 199 с.

37. Лесь Курбас : спогади сучасників. – К. : Мистецтво, 1969. – 359 с.

38. Театральний Харків. – 1987. - №9. – 96 с.

39. У світі Мельпомени. – К. : Молодь, 1981. – 112 с.

40. Цыпин, С. Харьков в байках и анекдотах / С. Цыпин. – Харьков : Фолио, 2001. – 319 с.

Виставку підготувала Гол. бібліотекар Ткачук Ю.В.

Назад к списку