Література українського відродження


01-01-2014
Назад к списку
До 105-річчя Івана Багряного
І. Розстріляне відродження

1. Лавріненко, Ю.Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933. Поезія – проза – драма – есей . – К.: Смолоскип, 2002. – 984 с.

2. Шерех, Ю. Пороги i запорiжжя : лiтература, мистецтво, ідеологiї: в 3 т. Т. 1 / Ю. Шерех. - Х. : Фолiо, 1998. - 607 с. - (Українська лiтература ХХ столiття).
3. Шерех, Ю. Пороги i запорiжжя : лiтература, мистецтво, Iдеологiї: в 3 т. Т. 2 / Ю. Шерех. - Х. : Фолiо, 1998. - 367 с. - (Українська лiтература ХХ столiття).

4. Шерех, Ю. Пороги i запорiжжя : лiтература, мистецтво, ідеологiї: в 3 т. Т. 3 / Ю. Шерех. - Х. : Фолiо, 1998. - 431 с. - (Українська лiтература ХХ столiття).

5. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К.: Аконіт, 2001. – 799 с.

ІІ. «Ми є. Були і будем ми! Й вітчизна наша з нами!» (Іван Багряний)

1. Багряний Іван // Українська літературна енциклопедія. Т. 1. – К.: Головна редакція УРЕ, 1988. – С. 108.

2. Бернадська, Н.І. Іван Багряний // Н.І. Бернадська. – Українська література ХХ ст. – К.: Знання-прес, 2002. – С. 131 – 146.

3. Іван Багряний // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – Кн. 3. – К.: Аконіт, 2001. – 264 с.

4. Багряний, І.П. Тигролови : роман. – К. : Український письменник, 2000. – 215 с.

5. Багряний, І.П. Тигролови; Морітурі. – К. : Наукова думка, 2001. – 368 с. – (Бібліотека школяра).

6. Багряний, І.П. Сад Гетсиманський. – К. : Наукова думка, 2005. – 548 с. – (Б-ка школяра).

7. Багряний, І.П. Листування : у 2 т. Т. 1 : 1946-1963 гг. / Фундація ім. І. Багряного; упоряд. О. Коновал. – К. : Смолоскип, 2002. – 706 с.

8. Багряний, І.П. Листування : у 2 т. Т. 2 : 1946-1963 гг. /Фундація ім. І. Багряного; упоряд. О. Коновал. – К. : Смолоскип, 2002. – 555 с.

9. Багряний, І.П. Тигролови; Морітурі : роман: драматична повість. – К. : Наукова думка, 2005. – 368 с. – (Бібліотека школяра).

10. Багряний, І.П. Сад Гетсиманський : роман. – К. : Дніпро, 1992. – 528 с .

11. Симоненко, В. Ти знаєш, що ти людина. – К.: Наукова думка, 2001. – 294 с.

12. Самчук, Улас. Марія / Улас Самчук. – К. : Укр. письменник, 2000. – 189 с.

13. Барка, Василь. Поезія. Жовтий князь: повість / Василь Барка. – К. : Наукова думка, 2001. – 299 с. - (Бібліотека школяра).

14. Стус, Василь. Час творчості / Василь Стус ; [ упорядкув. та післям.. ст. н. співроб. Інституту л-ри ім. Т. Г.Шевченка НАН України Дмитра Стуса]. – К. : Дніпро, 2005. – 702 с.

15. Поезія. / Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. – 2 вид., допов. - К. : Наук. думка, 2002. – 272 с. - (Бібліотека школяра).

16. Якубовська, Марія. У дзеркалі слова: есеї про сучасну українську літературу / Марія Якубовські. – Львів: Каменяр, 2005. - 751 с.

17. Медвідь, В’ячеслав . Збирачі каміння / В’ячеслав Медвідь ; [вст. сл. С. М. Квіта]. – К. : Україна, 2006. – 86 с. : портр. (Б-ка Шевченків. ком.).

18. Шевчук, Валерій. Стежка в траві: Житомирська сага : у 2 т. / Валерій Шевчук ; [ред. рада : В. О. Шевчук та ін. ; вст. ст. та прим. Романа Корогодського] – Х. : Фоліо, 1994. - (Українська література ХХ ст.).

ІІІ. Сучасна українська література

1. Андрухович, Юрій. Дванадцять обручів : роман / Юрій Андрухович. – К. : Критика, 2006. – 275 с. - (Сер. «Критичні тексти»).

2. Забужко, Оксана. Друга спроба : вибране / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2005. – 318 с.

3. Забужко, Оксана. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2004. – 238 с.

4. Роздобудько, Ірен. Ґудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько ; [худ.-оформл. І. В. Осипов]. – Х. : Фоліо, 2006. – 222 с. – (Колібрі).

5. Роздобудько, І. Він: Ранковий прибиральник. Вона: Шості двері : романи / І. Роздобудько. - К. : Нора-Друк, 2005. - 312 с.

6. Жадан, Сергій. Цитатник / Сергій Жадан ; [післям. Ю.Андруховича ; худож. оформ. І. В. Осипов]. – Х. : Фоліо, 2006. – 215 с. – (Сафарі).

7. Карпа, І. Bitches Get Everything / І. Карпа. - Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2007. - 240 с.

8. Карпа, І. Фройд би плакав / І. Карпа. - Х. : Фоліо, 2004. - 238 с. - (Графіті).

9. Дереш, Л. Архе : монолог, який усе ще триває: роман / Л. Дереш. - Х. : Фоліо, 2007. - 319 с. - (Графіті).

10. Дереш, Л. Культ / Л. Дереш. - Х. : Книжковий клуб, 2006. - 240 с.

11. Дереш, Л. Поклоніння ящірці / Л. Дереш. - Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 176 с. - (Зірки української прози).

12. Кокотюха, А. Зоопарк, або Діти до 16 : роман / А. Кокотюха. - К. : Зелений Пес, 2006. - 224 с.

13. Покальчук, Ю. Час прекрасний : Повісті та оповідання / Ю. Покальчук. - Х. : Фоліо, 2002. - 655с. - (Література).

14. Покальчук, Ю. Шабля і стріла / Ю. Покальчук. - Х. : Фоліо, 2003. - 543 с. - ( : Література).

15. Покальчук, Ю. В. Хулігани / Ю. В. Покальчук. - Х. : Фоліо, 2006. - 221 с. - (Графіті).

16. Скрябін, К. Я, "Побєда" і Берлін / К. Скрябін. - Х. : Фоліо, 2006. - 223 с. - (Графіті).

17. Ушкалов, С. БЖД : crazynovel / С. Ушкалов. - 2-ге вид. - К. : Факт, 2008. - 240 с. - (Exceptis excipiendis).

18. Ержигитова, Ш. Разработка и внедрение отраслевых профессиональных стандартов / Ш. Ержигитоа, Ж. Далабаев // Менеджер по персоналу. – 2011. – № 2. – С. 28-39.

19. Бойко, А. Этические стандарты – основа устойчивого развития бизнеса / А. Бойко // Менеджер по персоналу. – 2010. № 8. – С. 8-18.

20. Сухарников, Ю. Образовательные и профессиональные стандарты / Ю. Сухарников // Менеджер по персоналу. – 2010. № 8. – С. 74-82.

21. Морозова, Т. Освітні стандарти підготовки фахівців /Т. Морозова // Новий колегіум. – 2009. № 3. – С. 23-30.

22. Гончар, Н. С. Европейские стандарты украинской экономики и пути их достижения / Н. С. Гончар, А. С. Жохин, В. Г. Козырский, А. Ф. Махорт // Проблемы управления и информатики. – 2009. № 5. – С. 106-129.

23. Сеньковский, О. А. Внедрение международного стандарта на предприятиях транспортного машиностроения / О. А. Сеньковский, А. Е. Виноградов //Технология машиностроения. – 2009. № 10. – С. 46-49.

24. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких и газообразных химических веществ, в том числе жидких и твердых аэрозолей. // Технология машиностроения. 2002. № 2. – С. 63-64.

25. Кремер, А. С. Стандартизация безопасности телекоммуникаций / А. С. Кремер // Электросвязь. – 2009. № 12. – С. 32-34.

26. Мазорчук, М. С. Модель оценки качества подготовки специалистов в вузе в соответствие с требованиями стандарта ISO / М. С. Мазорчук //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. № 12. – С. 54-60.

27. Голов, С. Международные стандарты финансовой отчетности: изменения и распространение / С. Голов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2009. № 8-9. – С. 43-54.

28. Цопа, В. Международніе стандарті в логистике / В. Цопа //Логистика: проблемы и решения. – 2010. № 1. – С. 42-47.

29. Товб, А. С. Стандарты и нормы в управлении проектами / А. С. Цовб, Г. Л. Ципек // Управление и программами. – 2010. № 1. – С. 76-79.

30. Лапина, Т. Соответствие качества российских минеральных вод требованиям международных стандартов / Т. Лапина, А. И. Гончаров //Таворовед продовольственных товаров. – 2009. № 11. – С. 9-11.

31. Мужикова, Н. Загальна характеристика міжнародних стандартів у сфері праці / Н. Мужикова //Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2008. № 6. – С. 19-22.

32. Гуляев, Ю. А. Стандарты информационных и нанотехнологий: проблемы и решения / Ю. В. Гуляев //Проблемы теории и практики управления. – 2008. № 10. – С. 8-16.

33. Тодуа, П. А. Метрологический и стандартизационные базисы нанотехнологий / П. А. Тодуа //Приборы. – 2008. № 10. – С. 53-60.

34. Карпачова, Н. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та проблеми їх реалізації в Україні / Н. Карпачова //Право України. – 2009. № 4. – С. 4-21.

35. Федорчук, П. И. Стандарты в дистанционном обучении / П. И. Федорчук, О. В. Гуцало //Управляющие системы и машины. – 2008. № 5. – С. 82-87.

36. Троян, В. И. Метрология и стандарты в области нанотехнологий / В. И. Троян, М. А. Пушкин, В. Н. Тронин, В. Д. Борман, П. А. Красовский // Измерительная техника. – 2008. № 9. – С. 45-48.

37. Мельчиненко, А. Стандарты безопасности ионно-литиевых аккумуляторов / А. Мельниченко //Электронные компоненты и системы. – 2009. № 7. – С. 49-52.

38. Буравлёв, А. Компьютерные модули: стандарты, спецификации и основные принципы использования / А. Буравлёв //Современные технологии автоматизации. – 2009. № 2. – С. 22-28.


Назад к списку