Крізь полум`я «Незгасимої Свічки»


01-01-2014
Назад к списку
I. Соціально-політичні аспекти Голодомору 1932 – 1933 років в Україні

Цитата:«Поворот у внутрішній політиці виявився насамперед у прискоренні темпів індустріалізації… Визначений курс на модернізацію промислового потенціалу країни вимагав коштів,сировини і робочих рук. Дістати все це можна було від селянства, яке становило переважну частину населення…Форсовані темпи суцільної колективізації,здійснюваної адміністративними методами, спричинили дезорганізацію і деградацію аграрного сектора, невпинного вповзання його у кризу».

Шевчук, В. П. Історія української державності. – К. : Либідь,1999. – С. 376-377.


1. Шевчук, В. П. Історія української державності : курс лекцій : навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.

2. Украина: полная энциклопедия / авт.-сост. В М. Скляренко, Т. В. Иовлева, В. В. Мирошникова, М. А. Панкова. – Х. : Фолио, 2007. – 463 с.

3. Гриценко, І. С. Гомін віків : навч. посіб. з історії України / І. С. Гриценко, М. М. Карабанов, А. Л. Лотоцький. – К. : Проза, 1994. – 192 с.

4. Кульчицький, С. В. Історія України : повний курс підготовки для вступу до вищ. навч. закл. : довід. для абітурієнтів та школярів / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – К. : Літера ЛТД, 2007. – 528 с.

5. Світлична, В. В. Історія України : навч. посіб. / В. В. Світлична. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2006. – 400 с.

6. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 18-20.

7. Бадзе, Ю. Идеологическая основа Голодомора 1932-1933 годов / Ю. Бадзе // Персонал. – 2004. – № 1. – С. 26-28.

8. Голодомор 1932-1933 років з позицій сучасних соціологічних концепцій бідності // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 96-101 с.

II. Наслідки

Цитата:«Однієї трагедії голоду досить, щоб назавжди засудити сталінізм, режим тоталітарної влади. Людські втрати голодомору 1932-1933 рр. перевершують усі відомі в новітній історії випадки геноциду».

Світлична, В. В. Історія України. – К. : Каравела, 2006. – С.231.


1. Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / НАНУ, Ін-т історії України, Міжнарод. благодійний Фонд «Україна 3000» ; упоряд. Р. Я. Пиріг. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1128 с.

2. Кульчицький, С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид : труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2007. – 424 с.

3. Україна в XX столітті (1900-2000 рр.) : зб. документів і матеріалів / упоряд. А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король [та ін.]. – К. : Вищ. шк., 2000. – 351 с.

4. Кормич, Л. І. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – 4-те вид. – Х. : ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.

5. Найтов, В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Найтов. – Х. : «Клуб Сімейного Дозвілля», 2006. – 352 с.

6. Капустян, Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932-1933 рр. в Україні / Г. Капустян // Пам’ять століть. – 2004. – № 1. – С. 89 – 105 с.

7. Сурмин, Ю. П. Очерк теории бедности / Ю. П. Сурмин // Грани. – 1999. – № 6. – С. 60 – 69.

8. Ємельянова, Т. Правда старих світлин / Т. Ємельянова // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 224. – 28 листопада. – С. 13.

III. Невмируща пам’ять

«…Заплачте! Затужіть! Заголосіть!
Померлі люди стогнуть з тої днини,
Й благають: українці, донесіть
Стражденний біль голодної країни.

Згадайте нас – бо ми ж колись жили.
Зроніть сльозу і хай не гасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно
».

Ніна Виноградська


1. Україна. Закони Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» // ВВР. – 2006. – № 50. – С. 504

2. Виноградська, Н. Голодомор : поема / Н. Виноградська ; післямова М. Козака. – 2-ге вид., стер. – Х. : Оригінал, 2007. – 32 с. : іл.

3. Самчук, У. Марія: хроніка одного життя : роман / У. Самчук ; післямова С. П. Пінчука. – К. : Рад. письменник, 1991. – 190 с.

4. Барка, В. Жовтий князь : повість / В. Барка. – К. : Наукова думка, 2001. – 210 с.

5. Лукьяненко, Л. Голодоморы и власть независимой Украины / Л. Лукьяненко // Персонал. – 2005. – № 1. – С. 10-11.

6. Мефодий Голодомор 1932-1933 на Сумщине / Мефодий // Персонал. – 2005. – № 1. – С.12-16.

7. Бойко, С. Світ визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу / С. Бойко // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 21-25.

8. Яценко, А. Голодомор 1932-1933 рр. в усній народній творчості / А. Яценко // Пам’ять століть. – 2004. – № 3-4. – С. 309-314.

9. Грицик, М. Великі твої жертви, Україно : сценарій вечора до 70-річчя Голодомору 1932-1933 рр. / М. Грицик // Українська культура. – 2003. – № 9. – С. 31-33.

10. Бондаренко, Н. Знак української скорботи : до 75-річчя Голодомору-геноциду / Н. Бондаренко // Українська культура. – 2007. – № 11. – С.17.


Назад к списку