Харків – моє рідне місто


01-01-2014
Назад к списку

23 серпня – день Харкова
1. Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Х. : Дельта, 1993. – 256 с.

2. Багалей, Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905). Ист. монография. В 2-х т. : Т.1 ХVІІ – ХVІІІ века / Д.И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репринт. изд. – Х., 1993. – 572 с.

3. Багалей, Д. . Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей : Прилож. ко 2-му Т. «Истории города Харькова» / Д. И. Багалей, Д.П. Миллер. – Репринт. изд. – Х., 1993. – 69 с.

4. Н. А. Воеводин,С. З. Голиков, А. С. Драч и др. – К. : Ин-т ист. Акад. наук УССР, 1976. – 724 с.

5. Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : Биографический словарь / В. И. Астахова, К. В. Астахова, А. О. Гайков и др. – Х. : ГЛОБУС, 1998. – 736 с.

6. Дикань, А. П. Герои Харьковщины / А.П. Дикань. – Х. : Харьков, 1998. – 352 с.

7. Дьяченко, Н. Т. Историко-революционные памятники Харьковщины : очерки / Н. Т. Дьяченко, Т. М. Борисова, М. В. Уманский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : Прапор, 1979. – 216 с.

8. Дьяченко, Н. Т. Улицы и площади Харькова : очерк / Н. Т. Дьяченко. – Х. : Прапор, 1977. – 272 с.

9. Історія міста Харкова ХХ століття : колективна наукова монографія / О. Н. Ярмиш, С. І. Посохов, А. І. Епштейн, Б. К. Мигаль та ін. – Х. : Фоліо: Золоті сторінки, 2004. – 686 с.

10. Кодін, В. Харків – колиска українського архітектурного модерну / В. Кодін // Губернія. – 2005. – № 9. – С. 26–27.

11. Кодін, В. Вулиця, про яку мріяв Гоголь / В. Кодін // Губернія. – 2005. – № 5/6. – С. 20–25.

12. Кононенко, О. Є. Харківщинознавство : навч. посіб. для учнів загальноосвітніх навч. закл. / О. Є. Кононенко, Л. С. Шульженко; за ред. Л. Д. Покроєвої. – Х. : Гімназія, 2002. – 304 с.

13. Лейбфрейд, А. Ю. Харьков от крепости до столицы : заметки о старом городе / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 1998. – 335 с.

14. Неизвестный Харьков / худож.-оформитель И. Мисропян. – Х. : Кн. ф-ка им. М. В. Фрунзе, 2006. – 270 с.

15. Описи Харківського намісництва кінця 18 ст. : описово-статистичні джерела / упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гурій ; редкол. П. С. Сохань, (відп. ред.) [та ін.] – К. : Наукова думка, 1991. – 224 с.

16. Рідний Харків : [ізоматеріали] : комплект із 5 листівок / дизайн А. Липинського. – Х. : Фоліо Плюс, 2003.

17. Лукомский, Г. Старинные усадьбы Харьковской губернии / Г. Лукомский. – Х. : Райдер, 2001. – 335 с.

18. Манагаров, И. М. В битве за Харьков / И. М. Манагаров. – Х. : Прапор, 1975. – 198 с.

19. Можейко, І. Левова частка Харкова / І. Можейко // Слобідський край. – 2010. – 22 липня (№ 80). – С. 12.

20. Панченко, В. Геральдика повітових міст Слобожанщини / В. Панченко // Науковий світ. – 2008. – № 11. С. 22–24.

21. Правда о зеркальной струе / С. Васильев, по материалам программы “Культурный слой” // Губерния. – 2008. – №5/6. – С. 4–7.

22. Саратов, И. Е. Первый герб Харькова (полковой период – до 1765г.) / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 1. – С. 68–73.

23. Саратов, И. Е. Гербы в период Украинской революции. Рассказ второй – о печати гетмана Павла Скоропадского / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2009. – № 9. – С.20–23.

24. Харків – моя мала Батьківщина : навч. посіб. з народознавства / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / за ред. І.Ф. Прокопенка. – 2-е вид., випр і доп. – Х. : ОВС, 2003. – 504 с.

25. Харків історичний : [ізоматеріал] : комплект із 5 листівок / дизайн А. Липинського. – Х. : Фоліо Плюс, 2003

26. Харків і харків’яни : фотоальбом / фото Р. Т. Папік’ян ; автор тексту Р. Б. Гнатишин. – К : Мистецтво, 1989. – 184 с.

27. Харькову 350. 500 влиятельных личностей / Восточно-украинский биографический институт; ред. А. Серебряков. – Х., 2004. – 512 с.

28. Харків ХХ століття : біб. покажчик у 2 вип. Вип. 1. Історія міста Харкова (1900-2000) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; за ред. В. О. Ярошика. – Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 800 с.

29. Харківщина : Фотоальбом / упоряд. А. Т. Ткалич; фото Б. О. Міндель. – К. : Мистецтво, 1981. – 208 с.

30. Харьковщина в годы Великой Отечественной войны июнь 1941-1943 гг. : сб. док.и материал. / сост. Н. К. Калюжная, Л. Ф. Майстренко, В. К. Онищенко и др. – Х. : Прапор, 1965. – 428 с.

31. Ходун, Є. Харків – європейське місто / Є. Ходун // Губернія. – 2005. – № 4 – С. 4–9.

32. Шкодовский, Ю. М. Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю, Полякова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Х. : Фолио, 2002. – 206 с.


Назад к списку