Contra spem spero! Без надії сподіваюсь!


01-01-2014
Назад к списку
1. Трагічні сторінки історії

«Ми звикли говорити про голод у хронологічних межах 1932-1933 рр. Однак хронологія голоду на Україні більш складна. Документи свідчать, що треба окремо виділяти голодування 1931 р., голод 1932 р. і голодомор 1933 р. У кожному році існували свої чинники, які впливали на масштаби голоду. Однак найголовніша і постійна причина дедалі більшої дестабілізації становища на селі – це сталінска політика воєнно-комуністичного штурму, яка супроводжувалася безповоротним вилученням величезних обсягів сільськогосподарської продукції».

Колективізація і голод 1929-1933 : зб. док. і матер. – К. : Наук. думка, 1992. – С. 10.1. Украина : полная энциклопедия / авт.-сост. В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, В. В. Мирошникова, М. А. Панкова. – Х. : Фолио, 2007. – 463 с.

2. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

3. Олійник, М. Історія України : навч. посіб. для студентів дистанційної та заочної форм навчання / М. Олійник, І. Ткачук. – 3-те вид., випр. та доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 264 с.

4. Історія України : джерельний літопис / упоряд. В. І. Червінський, М. І. Обушний, Т. Ю. Горбань [та ін.] ; за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К. : ДП «Дирекція ФВД», 2008. – 800 с.

5. Котляр, М. Шляхами віків : довід. з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – К. : Україна, 1993. – 380 с.

6. Україна в ХХ столітті (1900-2000 рр.) : зб. док. і матеріалів / упоряд. А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король [та ін.]. – К. : Вищ. шк., 2000. – 351 с.

7. Гунчак, Т. Україна: перша половина ХХ століття : нариси політ. історії / Т. Гунчак. – К. : Либідь, 1993. – 288 с. : іл.

8. Бойко, О. Д. Історія України : посіб. для студентів вищ. навч. закладів / О. Д. Бойко. – К. : Академія, 1999. – 568 с. – (Гаудеамус).

2. Вмирали люди…

«Вмирали люди в тридцять третім,
Як мухи. Масово отак…
За що, скажіть, в році голоднім
Все вимітали по хатах?!!
Крихта до крихти, навіть горщик
Летів з полиці у мішок!
І не зважали активісти
На плач дітей, стогін жінок.
Їх стільки вулицями мерло…
І де ж подібне ще було?
Скільки людей отих нещасних
Під тином спокій свій знайшло…
».

Людмила Ткалич1. Голод 1921-1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів / АН України, Ін-т історії України ; уклад. О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва ; відп. ред. С. В. Кульчицький. – К. : Наук. думка, 1993. – 240 с.

2. Колективізація і голод на Україні 1929-1933 : зб. док. і матеріалів / АН України, Ін-т історії України ; упоряд. Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна ; відп. ред. С. В. Кульчицький. – К. : Наук. думка, 1992. – 736 с.

3. Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / НАНУ, Ін-т історії України, Міжнар. благодійний Фонд «Україна 3000» ; упоряд. Р. Я. Пиріг. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1128 с.

4. Кульчицький, С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид : труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2007. – 424 с.

5. Руденко, Р. Г. Драматична і трагічна історія Голодомору 1932-1933 рр. в Україні : моногр. / Р. Г. Руденко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 92 с.

6. Сльоза омиває душу : голодомор 1932-1933 – років на Сквирщині / упоряд. К. А. Трофимчук. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2008. – 208 с. : іл.

7. Шуйський, І. В. Голодомор у першій столиці / І. В. Шуйський, В. А. Полянецький. – Х. : ТОВ «Шанс», 2008. – 288 с.

8. Голодомор 1932-1933 років у м. Харкові, столиці УСРР / УІНП, Держ. архів Харк. обл. ; упоряд. О. С. Гнезділо, Н. В. Лапчинська, І. В. Шуйський [та ін.]. – Х. : ОРИГІНАЛ, 2009. – 319 с. : іл.

9. Голодомор 1932-1933 років на Харківщині / Харк. обл. держ. адміністрація, Держ. архів Харк. обл. ; упоряд. О. С. Гнезділо, О. С. Коптєва, Л. А. Панасенко [та ін.]. – Х. : ОРИГІНАЛ, 2008. – 272 с. : іл.

10. Кобзева, Т. Хочу знати правду!? : голодомор 1932-1933 років у Нововодолазькому районі / Т. Кобзева. – Х. : ТОВ «Вид-во «Формат Плюс»», 2009. – 470 с.

11. Марочко, В. Голодомор 1932-1933 рр. / В. Марочко. – К. : ПП Наталія Брехуненко, 2007. – 64 с. – (Голодомори).

12. Дорош, М. Чорні покоси : публіц., документи / М. Дорош. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 176 с.

13. Блєднов, С. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.) : авторський роздум, свідчення, документи / С. Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с.

14. Трагічні сторінки моєї Вітчизни : голод 1932-1933 років у Кобєляцькому районі на Полтавщині: спогади, списки померлих / записи В. Голяника. – 3-є вид., доп. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2008. – 192 с. : іл.

15. Сергійчук, В. Чи з`їли українські миші урожай 1932 року / В. Сергійчук // Урядовий кур`єр. – 2009. – № 222. – 28 листопада. – С. 6.

16. Клименко, І. Млинці на солідолі / І. Клименко // Урядовий кур`єр. – 2007. – № 221. – 24 листопада. – С. 7.

17. Марочко, В. «Золотий дощ» 1932-1933 років / В. Марочко // Урядовий кур`єр. – 2009. – № 24. – 11 лютого. – С. 13.

18. Ровчак, Ю. Голодомор : Харьковское измерение / Ю. Ровчак // Время. – 2008. – № 127. – 18 июля. – С. 3.

19. Поліщук, Т. Голодомор на Харківщині / Т. Поліщук // Урядовий кур`єр. – 2007. – № 178. – 28 вересня. – С. 12.

3. Розгойдані дзвони пам`яті…

«…Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!
».

Леся Українка1. Україна. Закони Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» // ВВР. – 2006. – № 50. – С. 504.

2. Дзвони пам`яті : Білоцерківщина в прицілі Голодомору : до 75-річчя Голодомору на Україні / упоряд. А. І. Гай. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2008. – 222 с. : іл.

3. Максимів, Н. Експедиція: понад смертю / Н. Максимів. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 120 с.

4. Волович, О. Спомини про «світле» минуле / О. Волович. – Одеса : Друк, 2008. – 118 с. : іл.

5. Виноградська, Н. Голодомор : поема / Н. Виноградська ; післямова М. Козака. – 2-ге вид., стер. – Х. : Оригінал, 2007. – 32 с. : іл.

6. Стретович, В. Правда о Голодоморе – напоминание о том, к чему ведет отступление от Бога / В. Стретович // Голос Украины. – 2008. – № 222. – 22 ноября. – С. 6.

7. Логвиненко, В. Обов`язок нашого сумління / В. Логвиненко // Урядовий кур`єр. – 2008. – № 116. – 26 червня. – С. 11.

8. Шот, М. Не втихне біль Голодомору / М. Шот // Урядовий кур`єр. – 2009. – № 223. – 1 грудня. – С. 6.

9. Чеховська, Л. Українців мало бути вже 80 мільйонів / Л. Чеховська // Урядовий кур`єр. – 2008. – № 213. – 13 листопада. – С. 5.

10. Український Голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т. 7 / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ін-т укр. археології та джерелознавства . –– К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2010. – 542 с.


Назад к списку