Библиографическое описание тематической выставки посвященной Дню Независимости


01-01-2014
Назад к списку
24 августа – День независимости Украины
1.  Україна. Конституція // Конституція України [ Текст ] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року ; із змінами, внесенеми Законом України від 8 грудня 2004 року №2222–IV ; станом на 1 січня 2006 року : офіц. вид. – К., 2006. – 124 с.

2.  Кульчицький, В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. . Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Л. : Світ, 1996. – 296 с.

3.  Кормич, Л. І. Історія України від найдавніших часів і до ХХI століття : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. –4-е вид. – Х. : Одіссей, 2004. – 480 с.

4.  Історія України та її державності : навч. посіб. / І. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. – 3-е вид., перероб. і допов. – Л. : Бескид Біт, 2005. – 368 с.

5.  Сосса, Р. І. Історія картографування території України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. І. Сосса. – К. : Либідь, 2007. – 336 с.

6.  Новітня історія України (1900–2000) : підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / А. Г. Слюсаренко, В. Г. Гусев, В. П. Дрожжин [та ін.]. – К. : Вища школа, 2000. – 663 с.

7.  Куликов, Д. Россия без Украины, Украина без России / Д. Куликов // Финансовые риски. – 2006. – № 4 (45). – С. 5–20.

8.  Каганець, І. Як створити державу нової епохи / І. Каганець // Українська культура. – 2008. – № 5. – С. 8–9.

9.  Калиновська, Н. Примножили славу України / Н. Калиновська // Українська культура. – 2005. – № 3–4. – С. 24–25.

10.  Сергійчик, В. Цілість землі рідної і народу – одвічно в серці та помислах / В. Сергійчук // Українська культура. – 2008. – № 1. – С. 3.

11.  Величко, Ю. Ми обрали незалежність / Ю. Величко, Є. Ходун, Л. Лисенко // Губернія. – 2005. – № 11. – С. 4–11.

12.  Не поступитися принципами : антологія пам’яті // Українська культура. – 2007. – № 12. – С. 4–5.


Выставку подготовила Новичкова В.Н.
Выставка проходила с 17.08.09г. до 10.09.09 г.


Назад к списку