Библиографическое описание тематической выставки посвященной Дню Города


01-01-2014
Назад к списку
Харьков – родной город мой
1.  Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Х. : Дельта, 1993. – 256 с.

2.  Дикань, А. П. Герои Харьковщины / А. П. Дикань – Х. : Харьков, 1998. – 352 с.

3.  Дьяченко, Н. Т. Улицы и площади Харькова : очерк / Н. Т. Дьяченко. – Х. : Прапор, 1977. – 272 с.

4.  Кононенко, О Є. Харківщинознавство : навч. псіб. для учнів загальноосвітніх навч. закл. / О. Є. Кононенко, Л. С. Шульженко за ред. Л. Д. Покроєвої. – Х. : Гімназія, 2002. – 304 с.

5.  Лейбфрейд, А. Ю. Харьков от крепости до столицы: заметки о старом городе / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 1998. – 335 с.

6.  Шкодовский, Ю. М. Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Х. : Фолио, 2002. – 206 с.

7.  Харків – моя мала Батьківщина : навч. посіб. з народознавства / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / за ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-е вид., випр. і доп. – Х. : ОВС, 2003. – 544 с.

8.  Неизвестный Харьков / худож.-оформитель И. Мисропян. – Х. : Кн. ф-ка им. М. В. Фрунзе, 2006. – 270 с.

9.  Описи Харківського намісництва кінця 18 ст. : описово-статистичні джерела. / упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гурій ; редкол. П. С. Сохань, (відп. ред.) [та ін.] – К. : Наукова думка, 1991. – 224 с.

10.  Лукомский, Г. Старинные усадьбы Харьковской губернии / Г. Лукомский. – Х. : Райдер, 2001. – 335 с.

11.  Прядкін, К. Наукові об’єкти регіону, що становлять національне надбання / К. Прядкін // Новий колегіум. – 2009. – № 2. – С. 4 – 7.

12.  Правда о зеркальной струе [Текст] / С. Васильев, по материалам программы “Культурный слой” // Губерния. – 2008. – № 5/6. – С. 20–21.

13.  Кодін, В. Харків – колиска українського архітектурного модерну / В. Кодін // Губернія. – 2005. – № 9. – С. 26–27.

14.  Перлини Слобожанщини // Губернія. – 2005. – № 6. – С. 16–17.

15.  Харків історичний : [ ізоматеріал ] : комплект із 5 листівок / дизайн А. Липинського. – Х. : Фоліо Плюс, 2003.

16.  Рідний Харків : [ ізоматеріал ] : комплект із 5 листівок / дизайн А. Липинського. – Х. : Фоліо Плюс, 2003.


Выставку подготовила Новичкова В.Н.
Выставка проходила с 17.08.09г. до 10.09.09 г.


Назад к списку