От Рождества до Крещения


18-01-2018
Назад к списку

 
 Нова радість стала, яка не бувала: Над вертепом звізда ясна світу засіяла ...


Антоний, С. Крещение Господне : Проповедь, произнесенная митрополитом Антонием Сурожским 19 января 1979 года / С. Антоний // Наука и религия. – 2005. – № 1. – С. 32.


Белов, А. В. Рождество Христово / А. В. Белов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1975. – 80 с.

Бєлов, А. В. Від різдва Христового : атеїст. нариси для сер. та ст. шк. віку / А. В. Бєлов. – Київ : Веселка, 1985. – 200 с.

Булашев, Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогон. укр. нар. погляди та вірування / Г. О. Булашев. – Київ : Довіра, 1993. – 414 с.

Дарманський, П. Обряд у житті людини / П. Дарманський. – Київ : Політвидав України, 1974. – 200 с.

Как была крещена Русь. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1989. – 320 с.

Карсекіна, В. В. Страви української кухні : навч. посіб. для учнів ПТУ / В. В. Карсекіна, Л. М. Скрипка. – Київ : Вища шк., 1993. – 240 с.

Клиновецька, З. Страви й напитки на Україні / З. Клиновецька. – репр. відторення вид. 1913 р. – Київ : Час, 1991. – 218 с.

Кожолянко, Г. Народний театр українців у період зимової обрядовості: різдвяний вертеп / Г. Кожолянко // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 14–22.

Коляда, коляда... // Наука и религия. – 2015. – № 1. – С. 64.

Круглый год : рус. земледел. календарь / сост. А. Ф. Некрилова. – М. : Правда, 1989. – 496 с.

Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Нова радість стала : колядки та щедрівки : для дошкл. та молодшого шк. віку / упор. передм. І. Мелкович ; муз. ред. Б. Антків. – Київ : Веселка, 1991. – 32 с.

Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) / фольклорні записи та упоряд. В. В. Дубравіна. – Суми : Універ. книга, 2005. – 446 с.

Осадча, В. «А в тій хаті, як у раї!..»: Слобожанські різдвяні святки / В. Осадча // Губернія. – 2005. – № 1. – С. 4–7.

Остин, И. История Рождества / И. Остин // Открытия и гипотезы. – 2012. – № 12. – С. 32–35.

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси / под ред. Г. Г. Литаврина. – М. : Наука, 1988. – 272 с.

Прислів'я та приказки : взаємини між людьми / упоряд. М. М. Пазя . – Київ : Наук. думка, 1991. – 440 с.

Різдво Ісуса Христа в Україні і в світі // Релігійна панорама. – 2004. – № 1. – С. 51–56.

Різдвяні свята в Україні : етнограф. нарис з доданням укр. нар. пісень. – Київ : Муз. Україна, 1992. – 152с.

Рождество Христово // Наука и религия. – 2013. – № 1. – С. 32–33.

Скуратівський, В. «Та прийдуть до тебе три празники в гості...» / В. Скуратівський // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 71–90.

Скуратівський, В. Традиційний обрядовий хліб / В. Скуратівський // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 65–86.

Спільна, А. Різдво / А. Спільна // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 23–32.

Стикс, Г. Микроэлектронное крещение водой / Г. Стикс // В мире науки. – 2005. – № 10. – С. 50–53.

Столяр, М. Різдвяна казка в землі забуття / М. Столяр // Філософська думка. – 2004. – № 3. – С. 125–135.

Тюрикова, О. Про українські різдвяні традиції та про Донбас / О. Тюрикова // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 63–70.

Українські народні пісні. Вип. 2. – Київ : Держвидав образотвор. мистецтва і муз. літ., 1961. – 395 с.

Українські прислів'я та приказки / упоряд.: С. В. Мишанич, М. М. Пазяк. – Київ : Дніпро, 1984. – 390 с.

Українські прислів'я та приказки / упор. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2006. – 351 с.

Филиппов, Л. А. Крещение / Л. А. Филиппов. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1977. – 80 с.


Назад к списку