Новогодний калейдоскоп


18-12-2017
Назад к списку
Новогодний калейдоскоп

 
Белов, А. В. Рождество Христово / А. В. Белов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1975. – 80 с.

Бєлов, А. В. Від різдва Христового : атеїстичні нариси для сер. та ст. шк. віку / А. В. Бєлов. – Київ : Веселка, 1985. – 200 с.

Боряк, О. О. Україна : етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк. – Київ : Либідь, 2006. – 328 с.

Булашев, Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев. – Київ : Довіра, 1993. – 414 с.
Будур, Н. Русский народный календарь / Н. Будур. – [Б. г.] : РООССА, 2007. – 70 с.

Голіченко, Т. С. Слов’янська міфологія та антична культура / Т. С. Голіченко. – 1994. – 92 с.

Дарманський, П. Обряд у житті людини / П. Дарманський. – Київ : Політвидав України, 1974. – 200 с.

Етнографiя України : навч. посiб. / під ред. С. А. Макарчука. – М. : Свiт, 1994. – 520 с.

Килимик, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн. Кн. 1. Т. 1. (Зимовий цикл) ; Т. 2. (Весняний цикл) / С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994. – 392 с.

Килимик, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн. Кн. 2. Т. 3. (Весняний цикл) ; Т. 4. (Літній цикл) / С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994. – 524 с.

Костомаров, М. І. Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с.

Круглый год. Русский земледельческий календарь / сост. А. Ф. Некрылова. – М. : Правда, 1991. – 496 с.

Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Лозко, Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Харків : Див, 2005. – 472 с.

Міфи України : За кн. Георгія Булашева «Укр. народ у своїх легендах, реліг. поглядах та віруваннях» / пер. Ю. Буряка. – Київ : Довіра, 2003. – 383 с.

Нова радість стала : колядки та щедрівки : для дошкл. та молодшого шк. віку / упор. передм. І. Мелкович; муз. ред. Б. Антків. – Київ : Веселка, 1991. – 32 с.

Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) / фольклорні записи та упоряд. В. В. Дубравіна. – Суми : Універ. книга, 2005. – 446 с.

Прислів'я та приказки : взаємини між людьми / упоряд. М. М. Пазяк; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1991. – 440 с.

Религиозные традиции мира : в 2 т. Т. 2. / Фредерик М. Денни. – М. : Крон-Пресс, 1996. – 640 с.

Свята та обряди радянської України / О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Т. Д. Гірник, В. Т. Зінчин. – Київ : Наук. думка, 1971. – 270 с.

Славянская мифология : словарь-справочник / Л. М. Вагурина. – М. : Линор&Совершенство, 1998. – 320 с.

Слов'янський світ. Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / упор. О. А. Кононенко. – Київ : Асоціація ділового співробітництва український міжнародний культурний центр, 2005. – 784 с.

Скрипник, Г. А. Етнографiчнi музеї України : становлення i розвиток / Г. А. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. – 304 с.

Скуратівський, В. Покуть / В. Скуратівський. – Київ : Фірма Довіра, 1992. – 240 с.

Суглобов, Г. А. Николин день / Г. А. Суглобов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1974. – 79 с.

Супруненко, В. Народини : витоки нації : символи, вірування, звичаї та побут українців / В. Супруненко. – Запоріжжя : МП Берегиня-СП ФАЕЗ, 1993. – 136 с.

Українознавство : посiбник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – Київ : Зодiак-ЕКО, 1994. – 399 с.

Українська етнологія : навч. посіб. / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров та ін. ; ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.

Українські прислів'я та приказки / упоряд. С. В. Мишанич., М. М. Пазяк. – Київ : Дніпро, 1984. – 390 с.

Українські прислів'я та приказки / упоряд. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2006. – 351 с.

Українські приказки, прислів'я і таке інше : по збірникам 1864 р. О. В. Марковича та ін. / упоряд. М. М. Пазяк. – Київ : Либідь, 1993. – 766 с.

Филиппов, Л. А. Крещение / Л. А. Филиппов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1973. – 80 с.

Журавлев, Д. Новый год по-древнеримски / Д. Журавлев, Л. Хршановски // В мире науки. – 2006. – № 1. – С. 15–17.

Кусургашев, А. Ель в начале января / А. Кусургашев // В мире науки. – 2010. – № 1. – С. 87–89.

Гордійчук, О. Великий світ дитинства / О. Гордійчук // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 21–26.

Спільна, А. Різдво / А. Спільна // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 23–32.

Скуратівський, В. «Та прийдуть до тебе три празники в гості...» / В. Скуратівський // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 71–90.

Осадча, В. Хай насниться вам… Дідух / В. Осадча // Губернія. – 2006. – № 1. – С. 48–49.

Триполка, Т. Зимове диво кольору сонця / Т. Триполка // Губернія. – 2006. – № 1. – С. 72–73.

Осадча, В. «А в тій хаті, як у раї!..» : Слобожанські різдв’яні святки / В. Осадча // Губернія. – 2005. – № 1. – С. 4–7.

В лесу родилась елочка... // Знание-сила. – 2004. – № 12. – С. 6–7, 61, 83, 114.

Откуда взялся Дед Мороз // Инженер. – 2005. – № 12. – С. 40.

Новикова, Т. Ель / Т. Новикова // Инженер. – 2012. – № 1. – С. 36–39.

Проснякова, Т. «Снежный» квиллинг / Т. Проснякова // Наука и жизнь. – 2009. – № 11. – С. 90–92.

Ехлаков, В. Бисерный колокольчик / В. Ехлаков // Наука и жизнь. – 2006. – № 12. – С. 130–132.

Сапожок Деда Мороза // Наука и жизнь. – 2006. – № 12. – С. 135–136.

Белоконева, О. Новый год по-японски / О. Белоконева // Наука и жизнь. – 2004. – № 1. – С. 90–91.

Кругова, Е. Дед Мороз и компания / Е. Кругова // Наука и жизнь. – 2002. – № 12. – С. 38–139.

Бегичева, В. Дед Мороз / В. Бегичева // Наука и религия. – 2007. – № 1. – С. 24–26.

Бегичева, В. Снегурочка / В. Бегичева // Наука и религия. – 2008. – № 1. – С. 20–23.

Дондуб, Ц. Как встречают Новый год по-тибетски / Ц. Дондуб // Наука и религия. – 2004. – № 2. – С. 27–28.

Праздник начинается : елочный базар // Натали. – 2009. – № 12 – С. 204–205.

Мягкая игрушка // Натали. – 2008. – № 12 – С. 234–235.

Рождественская сказка на старый лад // Женский журнал. – 2004. – № 1. – С. 148–150.

Букет для сказочной ночи // Женский журнал. – 2004. – № 12. – С. 198–199.


Назад к списку