Добрый, новый старый год


22-12-2015
Назад к списку
Антокольский, А. Когда приходит Новый год? / А. Антокольский. – М. : Молодая Гвардия, 1983. – 125 с.

Бегичева, В. Дед Мороз / В. Бегичева // Наука и религия. – 2007. – № 1. – С. 24–26.

Бегичева, В. Ель / В. Бегичева // Наука и религия. – 2004. – № 12. – С. 12–15.

Бегичева, В. Снегурочка / В. Бегичева // Наука и религия. – 2008. – № 1. – С. 20–23.

Белов, А. В. Рождество Христово / А. В. Белов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1975. – 80 с.

Бєлов, А. В. Від різдва Христового : атеїстичні нариси для сер. та ст. шк. віку / А. В. Бєлов. – Київ : Веселка, 1985. – 200 с.

Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк. – Київ : Либідь, 2006. – 328 с.

Будет Елочка! // Натали. – 2015. – № 1. – С. 112–113.

Будур, Н. Русский народный календарь / Н. Будур. – [б. г.] : РООССА, 2007. – 70 с.

Булашев, Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев. – Київ : Довіра, 1993. – 414 с.

В лесу родилась елочка... // Знание-сила. – 2004. – № 12. – С. 6–7, 61, 83, 114.

Глюза, О. Новогодние обычаи и традиции разных стран / О. Глюза // Секретарь-референт. – 2012. – № 12. – С. 87–95.

Голіченко, Т. С. Слов’янська міфологія та антична культура / Т. С. Голіченко. – 1994. – 92 с.

Дарманський, П. Обряд у житті людини / П. Дарманський. – Київ : Політвидав України, 1974. – 200 с.

Етнографiя України : навч. посiб. : гриф МОН / під ред. С. А. Макарчука. – Львів : Свiт, 1994. – 520 с.

Ехлаков, В. Бисерный колокольчик / В. Ехлаков // Наука и жизнь. – 2006. – № 12. – С. 130–132.

Журавлев, Д. Новый год по-древнеримски / Д. Журавлев, Л. Хршановски // В мире науки. – 2006. – № 1. – С. 15–17.

Килимик, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн. Кн. 1. Т. 1. (Зимовий цикл). Т. 2. (Весняний цикл) / С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994. – 392 с.

Килимик, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн. Кн. 2. Т. 3. (Весняний цикл). Т. 4. (Літній цикл) / С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994. – 524 с.

Когда игрушки были живыми // Наука и религия. – 2011. – № 1. – С. 36–39.

Костомаров, М. І. Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с.

Круглый год. Русский земледельческий календарь / сост. А. Ф. Некрылова. – М. : Правда, 1991. – 496 с.

Кругова, Е. Дед Мороз и компания / Е. Кругова // Наука и жизнь. – 2002. – № 12. – С. 38–139.

Кто подарки нам принес? // Знание-сила. – 2004. – № 12. – С. 18–19.

Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Кусургашев, А. Ель в начале января / А. Кусургашев // В мире науки. – 2010. – № 1. – С. 87–89.

Лозко, Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Харків : Див, 2005. – 472 с.

Марговска, М. А у нас Новый год! / М. Марговска // Наука и религия. – 2015. – № 1. – С. 36–37.

Міфи України : За кн. Георгія Булашева «Укр. народ у своїх легендах, реліг. поглядах та віруваннях» / пер. Ю. Буряка. – Київ : Довіра, 2003. – 383 с.

Нова радість стала : колядки та щедрівки: для дошкл. та молодшого шк. віку / упор. передм. І. Мелкович; муз. ред. Б. Антків. – Київ : Веселка, 1991. – 32 с.

Новикова, Т. Ель / Т. Новикова // Инженер. – 2012. – № 1. – С. 36–39.

Новогодние гирлянды // Радио. – 2003. – № 11. – С. 52–55.

Новый год к нам пришел // Знание-сила. – 2004. – № 12. – С. 83.

Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) / фольклорні записи та упоряд. В. В. Дубравіна. – Суми : Універ. книга, 2005. – 446 с.

Откуда взялся Дед Мороз // Инженер. – 2005. – № 12. – С. 40.

Праздник начинается : елочный базар // Натали. – 2009. – № 12 – С. 204–205.

Прислів'я та приказки : взаємини між людьми / упоряд. М. М. Пазяк ; Інститут мистецтвознавства,фольклору та етнографії АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1991. – 440 с.

Проснякова, Т. «Снежный» квиллинг / Т. Проснякова // Наука и жизнь. – 2009. – № 11. – С. 90–92.

Религиозные традиции мира : в 2 т: пер. с англ. Т. 2. / Фредерик М. Денни ; пер. с англ. В. В. Федорина. – М. : Крон-Пресс, 1996. – 640 с.

Різдво Ісуса Христа в Україні і в світі // Релігійна панорама. – 2004. – № 1. – С. 51–56.

Різдвяні свята в Україні : етнограф. нарис з доданням укр. нар. пісень. – Київ Музична Україна, 1992. – 152с.

Рождество Христово // Наука и религия. – 2013. – № 1. – С. 32–33.

Сапожок Деда Мороза // Наука и жизнь. – 2006. – № 12. – С. 135–136.

Свята та обряди радянської України / О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Т. Д. Гірник, В. Т. Зінчин. – Київ : Наук. думка, 1971. – 270 с.

Скрипник, Г. А. Етнографiчнi музеї України : становлення i розвиток / Г. А. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. – 304 с.

Скуратівський, В. «Та прийдуть до тебе три празники в гості...» / В. Скуратівський // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 71–90.

Скуратівський, В. Зима прийшла, празників принесла / В. Скуратівський // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 12. – С. 54–57.

Скуратівський, В. Покуть / В. Скуратівський. – Київ : Фірма Довіра, 1992. – 240 с.

Славянская мифология : словарь-справочник / Л. М. Вагурина. – М. : Линор&Совершенство, 1998. – 320 с.

Слов'янський світ. Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / упор. О. А. Кононенко. – Київ : Асоціація ділового співробітництва український міжнародний культурний центр, 2005. – 784 с.

Спільна, А. Різдво / А. Спільна // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 23–32.

Українознавство : посiб. / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – Київ : Зодiак-ЕКО, 1994. – 399 с.

Українська етнологія : навч. посіб.: гриф МОН України / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров та ін. ; ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.

Українські приказки, прислів'я і таке інше : по збірникам 1864 р. О. В. Марковича та інших / упоряд. М. М. Пазяк. – Київ : Либідь, 1993. – 766 с.

Українські прислів'я та приказки / упор. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2006. – 351 с.

Українські прислів'я та приказки / упоряд. С. В. Мишанич., М. М. Пазяк. – Київ : Дніпро, 1984. – 390 с.

Филиппов, Л. А. Крещение / Л. А. Филиппов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1973. – 80 с.

 

Назад к списку