День защитника Украины, День Украинского казачества


10-10-2016
Назад к списку
14 жовтня – День Українського козацтваАнтонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 304 с.

Антонович, В. Б. Про козацькi часи на Українi / В. Б. Антонович. – Київ : Днiпро, 1991. – 238 с.

Апанович, О. М. Гетьмани України i кошовi отамани Запорозької Сiчi / О. М. Апанович. – Київ : Либiдь, 1993. – 288 с.

Апанович, О. М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 336 с.

Бленда, В. Паволоцький гетьман / В. Бленда // Військо України. – 2004. – № 7/8. – С. 39.

Гай-Нижник, П. Гетьманський рух і церква : до 130-річчя від дня народження гетьмана Павла Скоропадського / П. Гай-Нижник // Людина і світ. – 2003. – № 4. – С. 10–16.

Гетьмани України. – Харків : Промінь, 2007. – 248 с.

Голобуцький, В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1994. – 604 с.

Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування : 1734–1775 рр. / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 423 с.

Горобець, В. М. Полковник Війська Запорозького та його влада / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 50–70.

Грушевський, М. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. Грушевський. – Дніпропетровськ : Сiч, 1993. – 55 с.

Дубинський, І. В. Червоне козацтво : історичний нарис / І. В. Дубинський, Г. М. Шевчук. – Київ : Політвидав УРСР, 1961. – 164 с.

Єфимов, В. Козак Мамай і мамаєзнавство / В. Єфимов // Берегиня. – 2006. – № 3. – С. 80–84.

Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2011. – 508 с.

Збірник козацьких літописів : Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.

Івченко, А. Запоріжжя – край свободи / А. Івченко // Світогляд. – 2007. – № 5. – С. 44–49.

 
Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич [та ін.] ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів. : Бескід Біт, 2005. – 368 с.
 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті: в 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов [та ін.]. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.
 
Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті: в 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов [та ін.]. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.

Історія українського козацтва : нариси: у 2 т. Т. 1 / НАНУ, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 781 с.

Історія українського козацтва : нариси: у 2 т. Т. 2 / НАНУ, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 724 с.

Карпенко, І. У пошуках паперів гетьмана Івана Мазепи / І. Карпенко // Українська культура. – 2004. – № 8. – С. 16.

Кащенко, А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове : коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами: оповід.: для середн. та ст. шк. віку / А. Кащенко. – Київ : Веселка, 1992. – 272 с.

Кодін, В. Святиня козацького краю / В. Кодін // Губернія. – 2005. – № 2. – С. 42–44.

Крупницький, Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б. Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2004. – 288 с.

Лиман, І. Лицарі православ'я чи «єретичні сини»? Особливості релігійності запорозьких козаків / І. Лиман // Людина і світ. – 2004. – № 9. – С. 43–51.

Марченко, Т. Нове в етнографічному дослідженні образу Козака-Мамая / Т. Марченко // Персонал. – 2008. – № 3/4. – С. 116–122.

Мушкетик, Ю. Важка булава гетьмана / Ю. Мушкетик // Науковий світ. – 2010. –№ 10. – С. 20–23.

Наливайко, Д. Козацька християнська республiка : Запорозька Сiч у захiдноєвропейських лiтературних пам'ятках / Д. Наливайко. – Київ : Днiпро, 1992. – 495 с.

Нечуй-Левицький, І. С. Князь Єремія Вишневецький; Гетьман Іван Виговський : істор. романи / І. С. Нечуй-Левицький ; упоряд., автор післям. Р. С. Міщук. – Київ : Дніпро, 1991. – 511 с.

Осадча, В. Козацька Покрова – між літом і зимою / В. Осадча // Губернія. – 2005. – № 9. – С. 4–11.

Підберезних, І. Є. Правова система в козацькій державі другої половини XVII-XVIII ст. у вітчизняній історичний науці другої половині ХІХ–ХХ ст. / І. Є. Підберезних // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 4. – С. 24–27.

Реєнт, О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2007. – 415 с.

Сас, П. М. Печатки з гербом Війська Запорозького (1590-ті–1630-ті рр.) / П. М. Сас // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 183–202.

Сокульський, А. Л. Морські походи запорожців / А. Л. Сокульський / Запорізький держ. ун-т лаб. Історії козацтва, АТ «Мотор Січ». – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 222 с.

Фігурний, Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Ю. Фігурний // Пам'ять століть. – 2004. – № 6. – С. 4–14.

Хоткевич, Г. Два гетьмани / Г. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1991. – 111 с.

Червоне козацтво : історичний нарис / І. В. Дубинський, Г. М. Шевчук. – Київ : Політвидав УРСР, 1961. – 164 с.

Чухліб, Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663–1713) / Т. Чухліб / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т укр. козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 288 с.

Чухліб, Т. Дипломатія Української козацької держави / Т. Чухліб // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 83–96.

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. : у 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

Щербак, В. О. Образ козацької України у творах Т. Шевченка / В. О. Щербак // Український історичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 60–69.

Яворницький, Д. I. Iсторiя запорозьких козакiв : у 3 т. Т. 3 / Д. I. Яворницький / АН УРСР, Археографiчна комiсiя, Iн-т iсторiї України. – Київ : Наукова думка, 1991. – 600 с.

Яворницький, Д. I. Історія запорізьких козаків : у 3 т. Т. 1 / Д. I. Яворницький ; пер.з рос. І. Сварник. – Львів : Світ, 1990. – 320 c.

Яворницький, Д. I. Історія запорізьких козаків : у 3 т. Т. 2 / Д. I. Яворницький ; пер.з рос. І. Сварник. – Львів : Світ, 1991. – 392 c.

Яворницький, Д. I. Історія запорозьких козаків : у 3 т. Т. 1 / Д. I. Яворницький / АН УССР; Археографiчна комiсiя; Iн-т iсторiї. – Київ : Наукова думка, 1990. – 592 c.

Яворницький, Д. I. Історія запорозьких козаків : у 3 т. Т. 2 / Д. I. Яворницький / АН УРСР, Археографічна комісія, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 560 с.

Яворницький, Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70 с.

Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. Т. 3 / Д. І. Яворницький / АН України, Археографічна комісія, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 1993. – 560 с.

Ярещенко, А. Феномен українського козацтва / А. Ярещенко // Губернія. – 2005. – № 9. – С. 36–38.


14 жовтня – День захисника УкраїниАлещенко, В. І. Імідж Збройних Сил Украіни: сутність, стан і напрями формування / В. І. Алещенко // Наука і оборона. – 2007. – № 3. – С. 35–44.

Алещенко, В. І. Соціальна політика в Збройних Силах України: проблеми та шляхи їх розв'язання / В. І. Алещенко // Наука і оборона. – 2005. – № 2. – С. 38–44.

 
Аналіз світового досвіду застосування військових аеростатних літальних апаратів та перспективи їх використання у Збройних Силах України / Д. М. Бєляєв, О. О. Расстригін, Р. П. Семенюк [та ін.] // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 3. – С. 67–72.

Бабічева, І. І. Суб'єкти права на раціоналізаторську пропозицію в Збройних Силах України / І. І. Бабічева, І. Б. Чепков // Озброєння та військова техніка. – 2014. – № 2. – С. 45–52.

Башкиров, О. М. Порівняльний аналіз шляхів розвитку автоматизованих систем управління Збройних Сил України / О. М. Башкиров // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 4. – С. 27–32.

Гошовська, В. А. Актуальні питання гуманітарної та соціальної політики в Збройних Силах України / В. А. Гошовська // Наука і оборона. – 2004. – № 2. – С. 7–13.

Гріненко, О. І. До питання вдосконалення організаційної структури Збройних Сил України / О. І. Гріненко, М. М. Дєнєжкін // Наука і оборона. – 2004. – № 2. – С. 14–18.

Єхануров, Ю. І. Воєнно-політичний вимір трансформації Збройних Сил України / Ю. І. Єхануров // Наука і оборона. – 2008. – № 3. – С. 30–32.

Заскока, О. Ф. До питання зміни системи комплектування Збройних Сил України / О. Ф. Заскока // Наука і оборона. – 2005. – № 3. – С. 23–29.

Комаров, В. О. Про розвиток системи охорони інтелектуальної власності в Збройних Силах України / В. О. Комаров // Винахідник і раціоналізатор. – 2004. – № 1. – С. 6–9.

Кудрицький, В. Д. Збройні сили України повинні мати свої ситуаційні центри / В. Д. Кудрицький, О. В. Самков, О. В. Харченко // Наука і оборона. – 2004. – № 4. – С. 41–43.

Марчук, Є. Євген Марчук: «В 2015 році Збройні Сили України будуть одними з наймогутніших та найефективніших у Європі...» / Є. Марчук // Військо України. – 2004. – № 7/8. – С. 1.

Медведєв, Ю. Б. Фінансове забезпечення збройних сил / Ю. Б. Медведєв, І. М. Семеніхін // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 132–135.

Морозов, А. О. Основні проблеми інформатизації Збройних Сил України на сучасному етапі / А. О. Морозов, Г. Є. Кузьменко, А. Д. Яровий // Наука і оборона. – 2004. – № 3. – С. 16–21.

Мосов, С. П. Інтелектуальний потенціал Збройних Сил України – запорука їх боєготовності та боєздатності. / С. П. Мосов // Винахідник і раціоналізатор. – 2005. – № 4. – С. 10–13.

 
Розвиток інтегрованих систем зв'язку та передачі даних для потреб Збройних Сил / О. М. Башкиров, О. М. Костина, А. В. Шишацький [та ін.] // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 1. – С. 35–39.

Рудик, В. В. Актуальні проблеми та напрями розвитку системи зв'язку Збройних Сил України як складової частини управління військами (силами) / В. В. Рудик // Наука і оборона. – 2005. – № 2. – С. 22–28.

Руснак, І. С. Будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: питання теорії та практики / І. С. Руснак, М. П. Крюков, В. Д. Кохно // Наука і оборона. – 2005. – № 4. – С. 8–13.

Семеніхін, І. М. Необхідність і особливості фінансового контролю в збройних силах України / І. М. Семеніхін // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 83–90.

Соколов, К. О. Пропозиції щодо забезпечення Збройних Сил України супутниковим зв'язком / К. О. Соколов, О. П. Гудима, О. Б. Шиятий // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 2. – С. 14–17.

Тішков, Ю. М. Особливості модернізації вертольота Ми-24 для Збройних Сил України / Ю. М. Тішков, А. А. Шалигін // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 4. – С. 31–34.

Харченко, О. В. Основні напрями розвитку авіації Збройних Сил України в контексті воєн нового покоління / О. В. Харченко, О. В. Самков, В. О. Чадюк // Наука і оборона. – 2004. – № 3. – С. 41–44.

Шамарін, О. Ю. Аналіз гідроакустичного озброєння корабля протичовнової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України / О. Ю. Шамарін, О. С. Ісаєнко // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 1. – С. 46–51.

Шелест, Є. Ф. Розвиток системи оборонного планування в Збройних Силах України / Є. Ф. Шелест // Наука і оборона. – 2005. – № 2. – С. 7–15.

Юрченко, В. Д. Стратегія реформування медичного забеспечення Збройних Сил України / В. Д. Юрченко, О. С. Кухленко, В. І. Варус // Наука і оборона. – 2004. – № 3. – С. 22–24.


Назад к списку