Колесніков Лев Олександрович

Колесніков Лев Олександрович

17.05.1924, м. Таганрог – 05.03.1985

Колесніков Лев Олександрович – фахівець у галузі авіаційної механіки. Кандидат технічних наук (1956 р., тема дисертації «Нелинейный изгиб стержней и пластин»), доктор технічних наук (1967 р., тема дисертації «Теоретические основы автоматической обработки результатов статических испытаний»), професор (1968 р.). Учасник Другої світової війни.

Випускник Харківського авіаційного інституту 1951 р. Виконував науково-педагогічну роботу на кафедрі конструкцій літаків ХАІ.

З 1952 р. по 1955 р. навчався в аспірантурі кафедри міцності літальних апаратів ХАІ.

З 1955 р. – асистент, а з 1959 р. – доцент кафедри міцності літальних апаратів ХАІ. Педагогічну роботу поєднував з активною науковою діяльністю. Став ініціатором розгортання робіт з автоматизації міцності натурних досліджень конструкцій. Під його науковим керівництвом у відділі № 2 (міцності) галузевої лабораторії було розроблено комплекс технічних засобів, що автоматизують процес вимірювання й реєстрації даних, які отримують під час статичних випробувань натурних конструкцій. Система САІ-1, яку було впроваджено в серійне виробництво, широко використовувалася на підприємствах і в організаціях аерокосмічної галузі.

Дослідив прикладні принципи розроблення складних систем, основою яких є принципи функціонування системи цілеспрямованої дії, при виробництві функціональної продукції. 1965 року Лев Олександрович очолив кафедру міцності літальних апаратів ХАІ.

Л. О. Колесніков є автором понад 180 наукових робіт. Підготував понад 30 кандидатів і докторів наук. Його внесок у розвиток науки й освіти відзначено орденом Трудового Червоного Прапора, орденом «Знак Почета». За бойові заслуги його нагороджено орденом Червоної Зірки, орденами Слави ІІ та ІІІ ступенів, медалями.

Праці співробітника