Кантор Борис Якович

Кантор Борис Якович

31.05.1928, м. Харків – 27.08.2012

Кантор Борис Якович – фахівець у галузі механіки. Доктор технічних наук (1970 р., тема дисертації «Нелинейные задачи теории неоднородных пологих оболочек»).

1951 року закінчив Харківський авіаційний інститут. Потім працював в Омську на авіаційному заводі, обіймаючи посаду інженера, потім начальником конструкторського бюро. З 1956 р. у НДІ проблем машинобудування Національної академії наук України (ІПМаш) у Харкові завідував відділом міцності тонкостінних конструкцій, з 2007 р. – провідний науковий співробітник.

Б. Я. Кантор провадив наукові дослідження в галузях комп’ютерної механіки, нелінійної механіки деформації твердого тіла, гіперпружності, геометрично та фізично нелінійної теорії тонкостінних конструкцій, динаміки, міцності й оптимізації машин, біомеханіки серцево-судинної системи.

Професор, академік Інженерної академії України (1994 р.), лауреат гранту Міжнародного наукового фонду (1994–1995 рр.), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки. Під його керівництвом було підготовлено три доктори й 22 кандидати наук.

Сторінка на wiki