Звегінцев Валерій Іванович

Звегінцев Валерій Іванович

Звегінцев Валерій Іванович – головний науковий співробітник Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С. О. Христіановича (ІТПМ) Сибірського відділення РАН (м. Новосибірськ), доктор технічних наук (2007 р., тема дисертації «Разработка, создание и использование газодинамических установок кратковременного действия для научных исследований»), нагороджено срібною медаллю ім. М. Є. Жуковського.

Закінчив 1968 року Харківський авіаційний інститут, де навчався на літакобудівному факультеті. Засновником і першим керівником лабораторії гіперзвукових технологій, створеної 2001 року на базі Науково-дослідного сектору № 21 (НДС-21 ІТПМ СВ РАН), був Валерій Іванович Звегінцев (на той час кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, керівник НДС-21). У період з 1995 р. по 2000 р. колектив НДС-21 на чолі з В. І. Звегінцевим активно працював над створенням гіперзвукової аеродинамічної труби адіабатичного стиснення АТ-303. Уведення в експлуатацію АТ-303 ІТПМ СВ РАН 2000 року і взяття шефства над нею колективом НДС-21 стало підставою для створення лабораторії, яка отримала назву лабораторії гіперзвукових технологій з порядковим номером у реєстрі інституту № 5. Гіперзвукову аеродинамічну трубу адіабатичного стиснення АТ-303 призначено для дослідження фундаментальних і прикладних проблем, пов'язаних із забезпеченням тривалого польоту перспективних літальних апаратів з прямоструминними повітряно-реактивними двигунами в щільних шарах атмосфери.

Про багаторічний досвід розроблення, створення й використання газодинамічних установок короткочасної дії для аеродинамічних експериментів у 2014 р. видано книгу в трьох частинах «Газодинамические установки кратковременного действия».

В. І. Звегінцев – фахівець в області експериментального моделювання задач механіки суцільних середовищ (рідини, газу та плазми), зокрема задач гіперзвукової аеродинаміки, автор понад 300 наукових праць, у тому числі однієї монографії та 10 патентів. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.