Замірець Микола Васильович

Замірець Микола Васильович

03.12.1943, с. Довжик, Харківська обл.

Замірець Микола Васильович – кандидат технічних наук (1983 р.), доктор технічних наук (1990 р.), професор кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури Харківського інституту радіоелектроніки (1994 р.), заслужений діяч науки та техніки України (1995 р.), академік Інженерної академії України, Академії зв’язку України, Міжнародної академії інформатизації, ветеран космічної галузі України, лауреат конкурсу «Ділова людина України» (2003 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014 р.).

1967 року закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Радіоелектронне обладнання». Відтоді працює у Науково-дослідному інституті приладобудування (м. Харків): з 1980 р. – начальник відділу технології складання та монтажу радіоелектронної апаратури; з 1985 р. – заступник директора з наукової роботи, головний технолог; з 1995 р. – директор; з 2007 р. – генеральний директор.

Професор М. В. Замірець працює за сумісництвом у Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) професором кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. Здійснює керівництво магістерською й аспірантською підготовкою, а також викладає курс «Сучасні методи управління технологічними процесами». Під його керівництвом при ХНУРЕ створено аспірантуру, спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій, філію кафедри «Технологія і автоматизація радіоелектронних засобів», а в Харківському авіаційному інституті – філію кафедри «Виробництво радіоелектронних літальних апаратів».

М. В. Замірець зробив значний внесок у теорію автоматизації технологічних процесів і виробництв, розробив технологію й основи автоматизації складально-монтажних процесів і виробництв радіоелектронних систем керування ракетно-космічних комплексів. Багато його наукових розробок упроваджено в міжнародні проекти й промисловість України.

Микола Васильович брав участь у розробленні понад 60 державних і галузевих стандартів, восьми програмно-автоматизованих ліній, 120 найменувань технологічного обладнання, понад 40 найменувань програмно-автоматизованого технологічного обладнання.

Творчий доробок М. В. Замірця – понад 146 наукових робіт, 19 авторських свідоцтв на винаходи. Учений є головним редактором науково-технічного журналу «Технологія приладобудування».

Миколу Васильовича нагороджено орденом «Знак Почета», медалями «За воинскую доблесть», «50 лет Вооруженных Сил СССР», бронзовою і срібною медалями ВДНГ.