Швагер Олександр Віталійович

Швагер Олександр Віталійович

1968 р. н.

Швагер Олександр Віталійович – керівник Конструкторського бюро пальникового обладнання проектно-конструкторського відділу нафтогазового обладнання ТОВ ФПК «Космос-Нефть-Газ», м. Воронеж.

Закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського 1993 року.

Олександр Віталійович – висококваліфікований фахівець зі створення і впровадження нової техніки, удосконалення конструкцій і технології в області нафтогазового обладнання. Зробив великий внесок у розвиток газонафтового напрямку діяльності підприємства. Його успіхи в розробленнях факельного і пальникового обладнання відзначено як ефективні і такі, що становлять великий інтерес для подальшого розвитку нафтогазової галузі.

Під його керівництвом ведуться роботи з розроблення пальникового пристрою для спалювання промислових стоків, призначеного для установлення на родовищах Бадра в Іраку.

Переважна більшість технічних рішень захищено патентами на винахід і реалізовано у виробах підприємства. Результати роботи були представлені на міжнародних виставках і конференціях.

Олександр Віталійович нагороджений Почесною грамотою Міністерства енергетики РФ (2018 р.).

О. В. Швагер – автор двох патентів РФ на винаходи, 25 науково-технічних звітів.