Ганжа Антон Миколайович

Ганжа Антон Миколайович

Ганжа Антон Миколайович – кандидат технічних наук (2002 р., тема дисертації «Разработка и развитие методов и средств создания, анализа и совершенствования пароводяных теплообменников тепловых и ядерных энергоустановок»), доктор технічних наук (2011 р., тема дисертації «Підвищення ефективності поверхневих тепломасообмінних апаратів шляхом розвинення закономірностей розподілу локальних теплогідравлічних параметрів»), професор.

У 1996 р. закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського за фахом «Аерокосмічна теплотехніка» та здобув кваліфікацію інженера-теплотехніка. Працював у Науково-дослідному, проектно-конструкторському та технологічному інституті мікрографії Державного центру страхового фонду документації України (м. Харків) (1996–1997 рр.) та Інституті проблем машинобудування НАН України ім. А. М. Підгорного (м. Харків) (1997–2002 рр.). З 2002 р. – співробітник кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій НТУ «ХПІ». З вересня 2015 р. – завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «ХПІ».

Має понад 70 наукових публікацій, у тому числі монографію «Пароводяні теплообмінники енергоустановок ТЕС і АЕС», співавтор п’яти навчальних і методичних посібників.

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2005–2007 рр.). Один з переможців першого конкурсу Харківської обласної державної адміністрації «Найкращий молодий науковець Харківщини 2005 року» в області «Електротехніка та енергетика». Сертифікований енергоаудитор. Бере участь в енергетичному аудиті підприємств комунальної теплоенергетики Харківської та інших областей України.

Керує підготовкою аспірантів, виконанням студентських курсових і дипломних робіт.