Воробйов Віктор Васильович

Воробйов Віктор Васильович

15.09.1952, м. Кременчук, Полтавська обл.

Воробйов Віктор Васильович – відомий учений у галузі вдосконалення методів керування та дослідження вибухового руйнування гірських порід вибухом, доктор технічних наук (1998 р., тема дисертації «Методы повышения эффективности взрывного разрушения горных пород на основе управления квазистатическим действием продуктов детонации»).

1976 року закінчив Харківський авіаційний інститут за фахом «Двигуни літальних апаратів», отримав кваліфікацію інженера-механіка. За розподілом півроку працював на ПТЗ «Зоря» (м. Миколаїв). З лютого 1977 р. працював на кафедрі технічної механіки Кременчуцької філії Харківського політехнічного інституту на таких посадах:
– з березня 1978 р. по грудень 1982 р. – старший науковий співробітник кафедри технічної механіки;
– з грудня 1982 р. по грудень 1988 р. – асистент кафедри технічної механіки;
– з грудня 1988 р. по вересень 1991 р. – старший викладач кафедри технічної механіки;
– з вересня 1991 р. по березень 1992 р. – доцент кафедри технічної механіки;
– з березня 1992 р. по лютий 2012 р. – декан машинобудівного факультету.

1987 року захистив кандидатську дисертацію в Інституті геотехнічної механіки АН УРСР, м. Дніпропетровськ. 1990 року отримав учене звання доцента.
З лютого 2012 р. є директором Навчально-наукового інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і одночасно викладає на кафедрі технічної механіки.

Як педагог підготував шістьох кандидатів технічних наук, керує роботою аспірантури. В. В. Воробйов опублікував 115 наукових статей, дві монографії, два навчальних посібники, має 35 патентів, підготував 5 кандидатів технічних наук.