Вамболь Віола Владиславівна

Вамболь Віола Владиславівна

15.01.1978, м. Маріуполь, Донецька обл.

Вамболь Віола Владиславівна – провідний український фахівець з промислової та екологічної безпеки, утилізації та технологій захисту навколишнього середовища, кандидат технічних наук (2003 р., тема дисертації «Технологическая подготовка производства утилизации авиационных ракет с учетом критериев безопасности жизнедеятельности»), доктор технічних наук (2016 р., тема дисертації «Научные основы экологически безопасной утилизации твердых углеродсодержащих отходов»), професор (2018 р., кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки), доцент (2005 р., кафедра безпеки життєдіяльності).

Закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», факультет ракетно-космічної техніки (2001 р., кафедра енергетичних установок космічних літальних апаратів, інженер-механік).

Після закінчення університету з 2001 р. почала працювати асистентом на кафедрі безпеки життєдіяльності (у подальшому кафедра хімії, екології та експертизних технологій). З 2004 р. по 2016 р., працюючи доцентом на кафедрі, поєднує наукову і педагогічну діяльність, займається ліцензуванням освітньої діяльності бакалаврського й магістерського рівнів за спеціальностями «Безпека життєдіяльності», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Експертиза товарів та послуг».

З 2016 р. по 2019 р. – професор у Національному університеті цивільного захисту України. 2017 року одержала ліцензію на видання засобу масової інформації, організувала видання науково-технічного журналу «Техногенно-екологічна безпека» й очолила редакційну колегію як головний редактор. Під її керівництвом журнал було індексовано в Ulrichsweb, ResearchBib, OpenAIRE, Index Copernicus тощо, до того ж, журнал увійшов до переліку друкованих (електронних) періодичних наукових фахових видань України категорії «Б» (2018 р.).

У 2019 р. її запрошено на посаду професора до Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (м. Київ).

З 2017 р. є членом спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, Національного університету цивільного захисту України, а також членом редакційних рад і колегій двох фахових науково-технічних журналів. З 2018 р. – член акредитаційних комісій МОН України зі спеціальності «екологія».

Основні напрями наукових досліджень пов’язані з екологічної безпекою, технологіями захисту довкілля й утилізацією. З 2017 р. бере участь у атестації кадрів вищої кваліфікації в провідних ВНЗ України. За її безпосередньою участю виконано й упроваджено результати восьми науково-дослідних робіт. Міжнародне співробітництво пов’язано із сумісним виконанням наукових досліджень у галузях нанотехнологій і захисту довкілля. За результатами цих робіт опубліковано за рубежем дві монографії та 17 статей, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і WoS.

Результати наукових досліджень і педагогічної діяльності опубліковано в понад 150 публікаціях, у тому числі 15 монографіях і підручниках, 12 патентах. Неодноразово отримувала грамоти й подяки від керівництва ВНЗ.

Праці співробітника