Селезньов Вадим Євгенович

Селезньов Вадим Євгенович

24.06.1962, м. Орел

Селезньов Вадим Євгенович – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Боєприпаси» (1999 р.), доктор технічних наук (2003 р., тема дисертації «Повышение безопасности и эффективности газопроводных систем ТЭК с использованием методов прямого численного моделирования»). Перший заступник генерального директора ЗАТ «Фізико-технічний центр», професор (2006 р.)

У 1985 р. з відзнакою закінчив Харківський авіаційний інститут ім. Н. Є. Жуковського за фахом «Літакобудування». Після закінчення інституту до січня 2006 р. В. Є. Селезньов працював у ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (м. Саров) з оборонної тематики, а також в області математичного моделювання об'єктів складних енергетичних систем цивільного призначення.

У період з 1985 р. по 2006 р. займав посади інженера-математика, інженера-програміста III категорії, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, начальника науково-дослідного відділу, заступника головного конструктора ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ», заступника головного конструктора ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ», керівника комплексного науково-дослідного відділу. З 1998 р. по 2006 р. В. Є. Селезньов за сумісництвом обіймав посаду керівника Центру обчислювальних технологій механіки ТОВ «НПО ВНИИЭФ-Волгогаз».

У 2006–2007 рр. працював у ВАТ «Обеспечение РФЯЦ–ВНИИЭФ» на посаді наукового керівника – заступника директора Фізико-технічного центру; з 2007 р. по 2009 р. – на посаді директора ВП «Физико-технический центр». З 2009 р. В. Є. Селезньов обіймає посаду наукового керівника – першого заступника генерального директора ЗАТ «Физико-технический центр».

Під його науковим керівництвом були успішно захищені шість кандидатських і одна докторська дисертація.

В. Є. Селезньов брав участь у десятках міжнародних і російських конференціях, був членом Організаційного та Програмного комітетів Міжнародних науково-виробничих конференцій, виконував обов'язки наукового редактора і наукового рецензента збірників наукових праць міжнародних конференцій і наукових статей міжнародних науково-технічних журналів («Journal of Zhejiang University SCIENCE (A) (JZUS)», «International Journal of Microstructure and Materials Proper ties (IJMMP) »), а у 2008 р. він був обраний редакційним комітетом міжнародного науково-технічного видавництва «Elsevier Science and Technology Books» в якості офіційного наукового рецензента трьох серій монографій провідних вчених США, присвячених проблемам аналізу та управління життєвими циклами трубопровідних систем.

В. Є. Селезньов є автором або співавтором 12 наукових монографій, понад 170 наукових статей і доповідей з проблем високоточного математичного моделювання складних технічних систем.

Має почесне звання «Основатель научной школы» і орден «Labore et scientia».