Свириденко Денис Борисович

Свириденко Денис Борисович

02.09.1981, м. Лозова, Харківська обл.

Свириденко Денис Борисович – український філософ, дослідник в галузі соціальної філософії та філософії освіти. Кандидат філософських наук (2008 р., тема дисертації «Феномен віртуальної реальності в європейській філософії на межі ХХ–ХХІ ст. (історико-філософський аналіз)»), доктор філософських наук (2015 р., тема дисертації «Феномен академічної мобільності: соціально-філософський аналіз»), доцент, професор (2015 р.).

У 2004 р. закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». У 2004–2007 рр. навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії». У 2009–2011 рр. Денис Борисович – доцент кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління, у 2011–2012 рр. − доцент кафедри філософії і соціальних наук Київського університету туризму, економіки та права, у 2012–2014 рр. − доцент кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У 2012–2015 рр. Денис Борисович продовжив навчання в докторантурі цієї кафедри. У 2014–2015 рр. – доцент кафедри методології та міжнародної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, у 2015 р. захистив докторську дисертацію в цьому університеті і з 2015 р. до цього часу працює професором кафедри методології та міжнародної освіти.

Д. В. Свириденко є автором більш ніж 50 наукових праць та членом редколегії журналів «Philosophy and Cosmology», Future Human Image
, «Studia Warminskie», «Гілея». Він – заступник голови Міжнародного філософсько-космологічного товариства (МФКТ), заступник головного редактора наукового журналу «Future Human Image». Коло його наукових інтересів: соціальні трансформації ХХ–ХХІ ст. та їх вплив на освітні системи; академічна мобільність як освітній феномен; постколоніальні студії у сучасній вищій освіті.