Олійник Олексій Васильович

Олійник Олексій Васильович

22.02.1947, м. Комсомольськ-на-Амурі – 21.12.2008

Олійник Олексій Васильович – учений, кандидат технічних наук (1983 р., тема дисертації «Методы измерения тепловых потоков в вакууме и разряженных средах измерительными преобразователями калириметрического типа»), доктор технічних наук (2007 р., тема дисертації «Концепция и методы мониторинга выработки ресурса авиационных ГТД на основе идентификации динамики температурного и напряженного состояния основных деталей»), професор кафедри конструкції авіаційних двигунів.

У 1971 р. закінчив факультет двигунобудування Харківського авіаційного інституту. З 1968 р. працював на кафедрі конструкції авіаційних двигунів на наукових посадах, став наймолодшим в інституті науковим співробітником (1971 р.); з 1990 р. поєднував викладацьку та наукову діяльність; з 2007 р. – професор кафедри.Ще студентом О. В. Олійник під керівництвом Д. Ф. Симбірського займався високотемпературними плівковими термопарами, які використовувались для вимірювання та моделювання температурних полів у охолоджуваних лопатках газових турбін. За його участю в 1970 р. вперше у світовій практиці було виконано унікальні експерименти на стенді Запорізького машинобудівного конструкторського бюро «Прогрес» безпосередньо з використанням двигуна та на основі розв’язання обернених задач теплопровідності визначено температурні поля і умови теплообміну на зовнішній поверхні лопатки та у каналах охолодження. На початку 70-х років О. В. Олійник започаткував дослідження мініатюрних приймачів променистих теплових потоків для керування нагріванням повнорозмірних ракет під час їх випробувань зі змінними нагріваннями та охолодженнями в умовах космічного вакууму.

Після переходу у 1990 р. на викладацьку роботу О. В. Олійник продовжив наукову діяльність та на початку двохтисячних років зайнявся розробленням інформаційних технологій урахування виробленого ресурсу основними деталями двигунів у процесі їх експлуатації.

О. В. Олійник зробив значний внесок у розвиток навчального процесу та студентського життя в університеті. У 1975–1978 рр. він працював директором студентського містечка ХАІ. Ним розроблено нову навчальну дисципліну «Системи охолодження і термічна міцність деталей авіаційних двигунів та енергетичних установок», підготовлено конспект лекцій та декілька методичних посібників.

Наприкінці 60-х та на початку 70-х років О. В. Олійник – капітан першої команди КВК ХАІ, яка вийшла на всесоюзну сцену КВК.
Має 97 наукових публікацій, два авторських свідоцтва.

Праці співробітника