Горожанкін Сергій Андрійович

Горожанкін Сергій Андрійович

19.09.1947

Горожанкін Сергій Андрійович – інженер-механік, кандидат технічних наук (1981 р., тема дисертації «Создание и исследование аппаратуры для измерений пульсационных составляющих солености и плотности в турбулентных потоках»), доцент (1988 р.), доктор технічних наук (2004 р., тема дисертації «Источники теплоты локальных систем теплоснабжения на базе машин Стирлинга»), професор (2005 р.).

Закінчив Харківський авіаційний інститут у 1971 р., отримав спеціальність інженера-механіка авіаційних двигунів. З 1972 р. розпочав свою трудову діяльність з посади молодшого наукового співробітника у Донецькому державному університеті, 1974 р. – аспірант, 1977 р. – старший науковий співробітник, 1980 р. – завідувач сектору, відділу СКТБ «Турбулентність» цього навчального закладу. З 1984 р. – старший викладач, доцент Донбаської державної академії будівництва і архітектури, 1997 р. – декан механічного факультету Донбаської державної академії будівництва і архітектури, доцент кафедри «Автомобілі, підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання», з 2000 р. до 2016 р. – завідувач кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство».

Займався розробленням і дослідженням апаратури для вимірювання характеристик турбулентних потоків рідини, дослідженням і оптимізацією параметрів теплових машин Стірлінга, дослідженням параметрів силових установок автомобілів. Автор понад 130 наукових, навчально-методичних робіт і авторських свідоцтв, у тому числі монографії «Машини Стірлінга: параметри робочих процесів». Підготував одного кандидата й одного доктора технічних наук.