Амброжевич Олександр Володимирович

Амброжевич Олександр Володимирович

09.12.1952, м. Харків

Амброжевич Олександр Володимирович – відомий фахівець у галузі дослідження теплофізичних процесів у теплових двигунах та розширювальних машинах, механік, кандидат технічних наук (1988 р., тема дисертації «Разработка модели газодинамического процесса газотурбинной установки периодического действия»), доктор технічних наук (1998 р., тема дисертації «Обобщенные газодинамические модели и методы численной диагностики нестационарных процессов в газотурбинных и турбопоршневых двигателях»).

Закінчив Харківський авіаційний інститут у 1976 р.

Працював у відділі теплових двигунів Інституту проблем машинобудування АН УРСР (1976–1978 рр.), у розрахунково-дослідному відділі виробничого проектно-конструкторського об’єднання «Союзтурбогаз» (1980–1981 рр.).

У 1981–2015 рр. у Харківському авіаційному інституті обіймав посади: 1981–1988 рр. – асистент; 1988–1999 рр. – старший науковий співробітник, доцент; 1999–2004 рр. – завідувач кафедри ракетних двигунів; 2005–2015 рр. – професор кафедри.

Підготував сім кандидатів наук та одного доктора наук. Є автором і співавтором більше 100 публікацій, у тому числі двох монографій та десяти патентів.

Наукометричний профіль Праці співробітника