Холявко Володимир Ілліч

Холявко Володимир Ілліч

16.09.1931, м. Полтава – 10.03.2001

Холявко Володимир Ілліч – науковець. Кандидат технічних наук (1965 р., тема дисертації «Исследование влияния формы боковой поверхности и притупления носовой части тонкого тела на его аэродинамические характеристики в гиперзвуковом потоке газа»), доктор технічних наук (1982 р., тема дисертації «Гидроаэродинамика тела в ограниченном потоке жидкости»), професор (1986 р.).

Закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут (1955 р.). У тому ж році розпочалась виробнича діяльність Володимира Ілліча як інженера НІЧ на кафедрі аерогідродинаміки (АГД).

У період з 1955 р. по 1960 р. були спроектовані та побудовані силами кафедри аеродинамічні труби Т-3, Т-4, Т-5, які з успіхом використовувалися для навчального процесу та наукових досліджень. Одним із розробників, керівників і виконавців цих робіт був В. І. Холявко. У 1956 р. Володимир Ілліч був переведений на посаду асистента кафедри АГД.

У період 1960–1970 рр. В. І. Холявко почав займатися питаннями обтікання тіл при великих надзвукових швидкостях польоту. Він одним із перших у СРСР розробив теоретичні методи визначення аеродинамічних характеристик профілів і крил з притупленими передніми крайками при великих надзвукових швидкостях польоту. Плідними виявилися його дослідження в області гіперзвукових швидкостей, такі, як обтікання тіл статичної форми, тонкого затупленого конуса, тонких тіл обертання під кутами атаки та ін. Результатом цих досліджень був не тільки захист кандидатської дисертації в 1965 р., але і створення наукової основи для прикладних досліджень, а також розроблення нових зразків авіаційної та ракетно-космічної техніки.

У період з 1970 р. по 1985 р. Володимир Ілліч паралельно з указаними роботами почав цікавитися питаннями гідродинаміки тіла в обмеженому потоці рідини. Основні результати цих досліджень були відображені в його монографії «Гидроаэродинамика тела в ограниченном потоке жидкости» (1980 р.) і докторській дисертації, а також у численних публікаціях як його самого, так і його учнів і знайшли широке застосування в різних областях авіаційної техніки, кораблебудування і наземного транспорту.

У 90-х роках, використовуючи накопичений досвід теоретичних і експериментальних досліджень, Володимир Ілліч приступив до створення узагальнених аналітичних і чисельних методів визначення аерогідродинамічних характеристик літальних апаратів у цілому в широкому діапазоні швидкостей і висот польоту.

З 1989 р. по 2000 р. Володимир Ілліч Холявко – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри аерогідродинаміки.

Він є автором і співавтором 120 наукових робіт, 15 винаходів. Під його керівництвом захищено 8 дисертацій.

За активну науково-педагогічну і громадську діяльність неодноразово нагороджувався грамотами і почесними знаками Міністерства вищої освіти СРСР. Нагороджений медаллю ім. академіка В. М. Челомея Федерації космонавтики СРСР (1999 р.).

Праці співробітника