Тарапов Іван Євгенович

Тарапов Іван Євгенович

20.06.1926, с. Лука, Сумська обл. – 24.03.2002

Тарапов Іван Євгенович – видатний учений в галузі механіки суцільних середовищ, прекрасний педагог, відомий фахівець з проблем вищої освіти і вузівської науки, ректор Харківського державного університету (1975–1993 рр.) Кандидат технічних наук (1953 р., тема дисертації «Вопрос газодинамической теории масла и метод интегральных соотношений»), доктор технічних наук (1975 р., тема дисертації «Основные задания гидродинамики намагниченных и поляризационных сред»), професор (1976 р.).

У 1944–1950 рр. – студент Харківського авіаційного інституту. Після закінчення ХАІ працював конструктором і старшим інженером на військовому заводі в Харкові. В 1953–1961 рр. – доцент кафедри теоретичної механіки, доцент кафедри обчислювальної математики, заступник декана фізико-математичного факультету, начальник обчислювального центру Харківського державного університету ім. М. Горького. В 1961–1963 рр. – експерт ЮНЕСКО в Бомбейському технологічному інституті (Індія). З 1966 р. – завідувач кафедри теоретичної механіки, а в 1972–1974 рр. – старший науковий співробітник Харківського державного університету ім. М. Горького.

У 70–90 рр. І. Є. Тарапов інтенсивно займався проблемами гідродинаміки поляризаційних і намагнічувальних середовищ. Він вперше розробив математичну модель гомогенного ізотропного середовища, яка взаємодіє з електромагнітним полем, з урахуванням загальних законів поляризації і намагнічування. У 1974–1975 рр. – проректор з навчальної роботи, 1975–1993 рр. – ректор університету. За ці роки значно збільшився науково-технічний потенціал університету, встановилися нові зв'язки з багатьма вітчизняними та зарубіжними науковими та навчальними центрами. І. Є. Тарапов – автор понад 200 наукових праць. І. Є. Тарапов (спільно з О. І. Борисенком) – автор відомого навчального посібника «Векторный анализ и начало тензорного исчисления», який багаторазово видавався в Радянському Союзі і за кордоном (в Індії, Канаді, Великобританії та двічі в США).

Іван Євгенович приділяв велику увагу підготовці і вихованню молодих вчених; під його керівництвом було захищено15 кандидатських і 2 докторські дисертації. І. Є. Тарапов був членом Національних комітетів України та Росії з теоретичної та прикладної механіки, членом координаційних рад при НАН України. Він входив до складу редакційних колегій журналів «Вісник Харківського університету. Серія: «Прикладна математика і механіка», «Математична фізика, аналіз, геометрія». Був також членом ради ДКНТ з проблем феромагнітних рідин і координаційної ради з проблеми магнітних рідин. Був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1981 р.) і медалями. Ним написано багато статей з питань науки і освіти, а також монографію «Інтелектуальна праця, наука і освіта. Криза в Україні» (1994 р.). З 1999 р. до 2002 р. був головним редактором журналу «UNIVERSITATIS = Університети».