Лімберг Едуард Августович

Лімберг Едуард Августович

04.07.1939, м. Борисоглібськ, Воронезька обл.

Лімберг Едуард Августович – фахівець у галузі теорії оброблення металів тиском з використанням елементів САПР і теорії R-функцій. Кандидат технічних наук (1966 р., тема дисертації «Исследование условий работы стенок оболочек при штамповке взрывом и способов их защиты»), доктор технічних наук (1993 р., тема дисертації «Исследование основных технологических параметров процессов и оснастки заготовительно-штамповочного авиационного производства математическим моделированием»).

У 1961 р. закінчив літакобудівний факультет Харківського авіаційного інституту і почав працювати асистентом на кафедрі технології авіаційного двигунобудування. До аспірантури він вступив у грудні 1963 р. до наукового керівника, завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора Юрія Миколайовича Алексєєва – одного з засновників наукового напряму «Теорія пластичної течії металів, процесів оброблення металів тиском» і наукової школи, що стала відомою як в нашій країні, так і за її межами. Е. А. Лімберг – один з перших його учнів. Від грудня 1966 р. до жовтня 1970 р. працював на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача. Від жовтня 1971 р. до вересня 1979 р. – доцент кафедри. Від 1980 р. Е. А. Лімберг працював на посаді доцента кафедри технології виробництва літальних апаратів. Одночасно проводив активну наукову діяльність.

Він є автором і співавтором більше 250 публікацій, у тому числі 2 монографій, більше 60 винаходів.

Під науковим керівництвом Е. А. Лімберга було захищено понад 10 кандидатських дисертацій.

Праці співробітника