Струни серця – українська поезія


08-01-2018
Назад к списку
Українське слово : хрестоматія укр. літ-ри та літ. критики ХХ ст. : в 4 кн. Кн. 3. Культурно-історична епоха соцреалізму (тоталітаризму) і активного йому спротиву (антитоталітаризму) – 1941–1991 рр. / склад. В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2001. – 800 с.

Українське слово : хрестоматія укр. літ-ри та літ. критики ХХ ст. : в 4 кн. Кн. 4. Культурно-історична епоха модернізму. Пізній модернізм (1961–1991). Постмодерна література 90-х рр. / склад. В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2001. – 800 с.

Українське Диво : поетична антологія- хрестоматія. Кн. 2 / упоряд. та ред. В. Коломійця. – Київ : Український письменник, 2005. – 535 с.

Коврига, Л. П. Зовнішнє оцінювання з української літератури : комплекс. універс. довід. / Л. П. Коврига, О. О. Терещенко. – Харків : ПП Коврига М. В., 2012. – 576 с.

Рыльский, М. Ф. О поэзии : статьи / М. Ф. Рыльский. – М. : Сов. писатель, 1974. – 344 с.

     Відомий і невідомий Поет Володимир Сосюра

Сосюра, В. Червона зима : поезії / В. Сосюра. – Київ : Рад. письменник, 1976. – 96 с.

Сосюра, В. М. Третя Рота : роман / В. М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 359 с.

Сосюра, В. Твори : в 4 т. Т. 1 : Поезії 1916–1930 / В. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1986. – 356 с.

Сосюра, В. Твори : в 4 т. Т. 2 : Поезії 1931–1940 / В. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1986. – 374 с.

Сосюра, В. Твори : в 4 т. Т. 3 : Поезії 1945–1955 / В. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1987. – 340 с.

Сосюра, В. Розстріляне безсмертя : вірші та поеми / В. Сосюра. – Київ : Український письменник, 2001. – 319 с.

Сосюра, В. Вітчизну, як сонце любіть / В. Сосюра. – Київ : Веселка, 1968. – 64 с.

Сосюра, В. Калина над водою : лірика та поеми / В. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1968. – 528 с.

Сосюра, В. Вибрані поезії : поеми / В. Сосюра. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 164 с.

     Мій Стус

Не відлюбив свою тривогу ранню = Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії. – Київ : Український письменник, 1993. – 394 с.


Білоцерківець, Н. Мій Стус / Н. Білоцерківець // Українська культура. – 2008. – № 1. – С. 6–7.

Стус, Д. Життя і творчість Василя Стуса / Д. Стус. – Київ : 1992. – 87 с.

Стус, В. Час творчості = Dichtenszeit / В. Стус. – Київ : Дніпро, 2005. – 704 с.

     Сучасники та послідовники Володимира Сосюри та Василя Стуса

Адельгейм, Е. Г. Микола Бажан / Е. Г. Адельгейм. – Київ. : Дніпро, 1974. – 251 с.


Про Миколу Бажана : літературно-критичні материали. – Київ : Рад. письменник, 1974. – 100 с.

Бажан, М. П. Нічні роздуми старого майстра : поема / М. П. Бажан. – Київ : Рад. письменник, 1976. – 67 с.

Бажан, М. Карби : вірші / М. Бажан. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 88 с.

Бажан, М. П. Доробок : вибрані поезії / М. П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1979. – 375 с.

Тичина, П. Арфами, арфами... / П. Тичина. – Київ : Дніпро, 1968. – 95 с.

Тичина, П. Г. Похорон друга : поема / П. Г. Тичина. – Київ : Дніпро, 1980. – 29 с.

Грузман, З. М. Павло Тичина – літературознавець і критик / З. М. Грузман. – Київ : Дніпро, 1975. – 196 с.

Грунічев, В. І. Павло Тичина : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / В. І. Грунічев, С. М. Шаховський. – Київ : Радянська школа, 1974. – 263 с.

Тельнюк, С. В. Павло Тычина : очерк поэтического творчества / С. В. Тельнюк. – М. : Худ. л-ра, 1974. – 280 с.

Костенко, А. І. Андрій Малишко : біографічна повість / А. І. Костенко. – Київ : Молодь, 1981. – 312 с.

Малишкові дороги : спогади про Андрія Малишко. – Київ : Дніпро, 1975. – 231 с.

Малишко, А. С. Дорога під яворами : лірика / А. С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1970. – 80 с.

Малишко, А. С. Серпень душі моєї : лірика / А. С. Малишко. – Київ : Рад. письменник, 1970. – 320 с.

Малишко, А. С. Поезії / А. С. Малишко. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 296 с.

Малишко, А. С. Білі каштани : вибрані поезії / А. С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1975. – 222 с.

Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : матеріали круглого столу / за ред. Т. В. Шаповаленко. – Харків : Прапор, 2006. – 164 с.

Костенко, Л. В. Вибране / Л. В. Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 560 с.

Костенко, Л. В. Неповторність : вірші, поеми / Л. В. Костенко. – Київ : Молодь, 1980. – 224 с.

Павличко, Д. В. Сонети подільської осені / Д. В. Павличко. – Київ : Рад. письменник, 1973. – 112 с.

Павличко, Д. В. Сонети / Д. В. Павличко. – Київ : Молодь, 1978. – 368 с.

Павличко, Д. В. Спіраль : поезії / Д. В. Павличко. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 110 с.


Назад к списку