Студент в законодательной сфере УкраиныАніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посібник: гриф МОН України / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич ; МОНУ, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 375 с.
Згуровський, М. З. Болонський процес : головні принципи та шляхи структурного реформуваннявищої освіти України: навч. -метод. видання: Гриф МОН / М. З. Згуровський. - К. : НТУУ "КПІ", 2006. - 544 с.
Вищі навчальні заклади України : Престиж-видання. Інформаційний довідник. Вип.2 / Інформаційна агенція "Освіта України". - Х. : Торсінг, 2001. - 184 с.
Права та обов'язки студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : зб. основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 р.) / МОН України; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого; Ярошенко О.М. та ін. (уклад.). - Х. : Право, 2008. - 616 с.
Студент у законодавчому просторі вищої освіти : зб. нормативно-правових актів / МОНУ, Проф. спілка працівників освіти і науки України, Асоціація правозахисних організаторів студентів України; за заг. ред. І.О. Вакарчука. - К. : Знання України, 2008. - 410 с.
Україна, З. Закон України "Про вищу освіту" : науково-практичний коментар / З. Україна ; под ред. В.Г. Кременя. - К. : ПП "СДМ-Студіо", 2002. - 328 с.


Татьянин день-День студента
Татьяны в литературе
Что читают студенты