Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow I квартал 2016 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
I квартал 2016 года
29.03.2016 г.
Список тем

 1. 33 Экономика. Экономические науки / Економiка. Економiчні науки
 2. 34 Право. Юриспруденция / Право. Юриспруденція
 3. 378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров / Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів
 4. 5 Математика и естественные науки / Математика та природничі науки
 5. 62 Инженерное дело. Техника в целом / Машинобудування. Техніка в цілому
 6. 621 Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология машиностроения / Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехнiка. Машинобудування
 7. 629.33 Автомобили. Автомобилестроение (в целом) / Автомобілі. Автомобілебудування (в цілому)
 8. 629.7 Авиация и космонавтика. Летательные аппараты. Ракетная техника и реактивные снаряды / Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка та реактивні снаряди
 9. 658 Организация производства, экономика предприятия / Організація виробництва, економіка підприємства
 10. 81 Лингвистика. Языкознание. языка / Лінгвістика. Мовознавство. Мови
 11. 82 Художественная литература. литературоведение / Художня література. Літературознавство
 12. 94 Всеобщая история / Загальна історія

1. 33 Экономика. Экономические науки / Економiка. Економiчні науки

1. Шифр документа: 330 Е45
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). − 429 с.
Место распределения: общий читальный зал.

2. Шифр документа: 339 М26
Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / В. М. Вартанян, О. О. Воляк, М. А. Голованова [та ін.] ; за ред. В. М. Вартаняна. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2015. – 128 с. – IS»N 978-966-662-450-8.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

3. Шифр документа: 339 С42
Скачков, О. М. Маркетинг і дистриб'юція інформаційних технологій : навч. посіб. / О. М. Скачков, А. В. Артьомова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2015. – 96 с. – IS»N 978-966-662-438-6.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

Назад к списку

2. 34 Право. Юриспруденция / Право. Юриспруденція

1. Шифр документа: 34 В40
Взаємовідносини суб'єктів господарювання в сфері фінансово-господарської діяльності : навч. посіб. / В. Ю. Кащєєва, О. О. Шатравка, Н. З. Карацева [та ін]. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2015. – 72 с. – IS»N 978-966-662-430-0.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; к. 604-финансов, научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

Назад к списку

3. 378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров / Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів

1. Шифр документа: 378 Х21
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 85 років / Л. М. Тіщенко, Н. П. Москальова, А. К. Автухов [та ін.]. – Харків : Міськдрук, 2015. – 256 с. – IS»N 978-617-619-176-6.
Место распределения: научный абонемент.

Назад к списку

4. 5 Математика и естественные науки / Математика та природничі науки

1. Шифр документа: 517 П79
Проекційно-ітераційні методи розв'язування прямих та обернених задач переносу : [монографія] / Нац. акад. наук України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача ; Я. П'янило. – Львів : Сплайн, 2011. – 248 с. – IS»N 966-665-155-6.
Место распределения: общий читальный зал.

2. Шифр документа: 517 Н63
Николаев, А. Г. Элементы нелинейного анализа : учеб. пособие / А. Г. Николаев, О. Л. Зайденварг, Е. А. Танчик. – Харків : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т", 2015. – 113 с. – IS»N 978-966-662-440-9.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; общежитие ХАИ 8, научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

3. Шифр документа: 519 М69
Михайлюк, В. О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування / В. О. Михайлюк, І. В. Сергієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 247 с. – (Проект "Наукова книга"). – IS»N 978-966-00-1504-3.
Место распределения: общий читальный зал; научный абонемент; чит. зал радио корпуса.

Назад к списку

5. 62 Инженерное дело. Техника в целом / Машинобудування. Техніка в цілому

1. Шифр документа: 620.22 П76
Применение композитных материалов в народном хозяйстве : сб. задач / С. М. Пургина, В. В. Самигулин, В. Г. Ставиченко [и др]. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т", 2015. – 40 с. – IS»N 978-966-662-420-1.
Место распределения: общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; общежитие ХАИ 8, научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

Назад к списку

6. 621 Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология машиностроения / Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехнiка. Машинобудування

1. Шифр документа: 621.39
Савенко, П. О. Нелінійні задачі синтезу випромінюючих систем / П. О. Савенко. – Львів, 2014. – 313 с.
Место распределения: общий читальный зал.

2. Шифр документа: 621.396 Б12
Бабаков, М. Ф. Физико-теоретические основы проектирования радиоэлектронных средств : учеб. пособие по лаб. практикуму / М. Ф. Бабаков, И. К. Васильева, А. В. Попов. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т", 2015. – 84 с. – IS»N 978-966-662-422-5.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; научный абонемент; общежитие ХАИ 12, чит. зал радио корпуса, мет. каб. учеб. части.

3. Шифр документа: 621.43 О75
Основные характеристики транспортных поршневых двигателей внутреннего сгорания : учеб. пособие / А. М. Грушенко, Т. П. Набокина, Н. В. Нечипорук [и др.]. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т", 2015. – 96 с. – IS»N 978-966-662-431-7.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; к. 107- автомобилей и транспортной инфраструктуры; общежитие ХАИ 10, научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

4. Шифр документа: 621.791 Г69
Горлов, А. К. Аргонодуговая наплавка с прецизионным капельным дозированием электродного металла : [монография] / А. К. Горлов, Е. П Рогачев, С. Н. Лашко. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т", 2015. – 100 с. – IS»N 978-966-662-434-8.
Место распределения: общий читальный зал; учебный абонемент; информационно-библиографический отдел; к. 104- Технология производства ЛА, общежитие ХАИ 10, научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

Назад к списку

7. 629.33 Автомобили. Автомобилестроение (в целом) / Автомобілі. Автомобілебудування (в цілому)

1. Шифр документа: 629.33 К55
Кобрина, Н. В. Диагностирование электрооборудования автомобиля. Стартер : учеб. пособие по лаб. практикуму / Н. В. Кобрина, А. В. Маковецкий, В. Е. Михлин. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т", 2015. – 33 с. – IS»N 978-966-662-356-0.
Место распределения: общий читальный зал; научный абонемент.

2. Шифр документа: 629.33 К55
Кобрина, Н. В. Диагностирование электрооборудования автомобиля. Генератор : учеб. пособие по лаб. практикуму / Н. В. Кобрина, А. В. Маковецкий, В. Е. Михлин. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т", 2015. – 38 с. – IS»N 978-966-662-717-2.
Место распределения: общий читальный зал; научный абонемент.

Назад к списку

8. 629.7 Авиация и космонавтика. Летательные аппараты. Ракетная техника и реактивные снаряды / Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка та реактивні снаряди

1. Шифр документа: 629.73 К65
Конструктивно-технологические методы повышения усталостной долговечности элементов конструкции планера самолета в зоне функциональных отверстий / Д. С. Кива, Г. А. Кривов, В. Ф. Семенцов [и др.]. – Киев : КВИЦ, 2015. – 188 с. – IS»N 978-617-697-033-0.
Место распределения: общий читальный зал; науковий абонемент.

Назад к списку

9. 658 Организация производства, экономика предприятия / Організація виробництва, економіка підприємства

1. Шифр документа: 658 К17
Калініна, О. М. Корпоративне управління : навч. посіб. / О. М. Калініна. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2015. – 52 с. – IS»N 978-966-662-429-4.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; к. 602-менеджмента; научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

2. Шифр документа: 658 Т19
Тараненко, М. Е. Технологическая квалиметрия : учеб. пособие / М Е. Тараненко, А. В. Маковецкий, А. Н. Застела. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т", 2015. – 56 с. – IS»N 978-966-662-424-9.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал;к. 107- автомобилей и транспортной инфраструктуры; учебный абонемент; информационно-библиографический отдел; общежитие ХАИ 10,

3. к. 104- Технология производства ЛА; научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

4. Шифр документа: 658 К18
Камнєва, А. В. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / А. В. Камнєва, Т. Ю. Можевенко. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2015. – 84 с. – IS»N 978-966-662-435-5.
Место распределения: электронная библиотека; общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; к.602-менеджмента; научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

5. Шифр документа: 658 Т23
Татар, М. С. Аналіз і оцінювання фінансового стану суб'єктів підприємницької діяльності : навч. посіб. до виконання курсової роботи / М. С. Татар. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2015. – 56 с. – IS»N 978-966-662-428-7.
Место распределения: общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; научный абонемент; мет. каб. учеб. части.

Назад к списку

10. 81 Лингвистика. Языкознание. языка / Лінгвістика. Мовознавство. Мови

1. Шифр документа: 811.161.2 У45
Українська мова : правила написання слів, пунктуаційні правила, словники української мови : слов. – довід. / уклад. О. В. Підгайна. – Харків : Країна мрій, 2008. – 296 с. – IS»N 978-966-431-284-1.
Место распределения: общий читальный зал.

2. Шифр документа: 811.111(03) М69
Михайленко, В. В. Кишеньковий словник англо-український та українсько-англійський = English-ukrainian and ukrainian-englich pocket glossary / В. В. Михайленко, О. Д. Валь. – Чернівці : Эхо-плюс, [б. г.]. – 160 с.
Место распределения: научный абонемент.

Назад к списку

11. 82 Художественная литература. литературоведение / Художня література. Літературознавство

1. Шифр документа: 821(4/9) C74
Conrad, J. Heart of Darkness = Серце темряви / J. Conrad. – Kyiv : Znannia, 2015. – 174 p. – (English Library ; № 10). – IS»N 978-617-07-0150-3.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

2. Шифр документа: 821(4/9) P78
Poe, E. A. The Black Cat and Other Stories = Чорний кіт та інші історії / E. A. Poe. – Kyiv : Znannia, 2015. – 190 p. – (English Library ; № 12). – IS»N 978-617-07-0150-3.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

3. Шифр документа: 821(4/9) D53
Dickens, C. A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas = Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами / C. Dickens. – Kyiv : Znannia, 2016. – 175 p. – (English Library ; № 1). – №1 2016 журналу Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову. – IS»N 978-617-07-0150-3.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

4. Шифр документа: 821(4/9) W68
Wilde, O. The Star-Child and Other Tales = Хлопчик-зірка та інші казки / O. Wilde. – Kyiv : Znannia, 2016. – 207 p. – (English Library ; № 2). – №2 2016 журналу Бібліотечка для тих , хто вивчає англійську мову. – IS»N 978-617-07-0150-3.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

5. Шифр документа: 821'06(470) Н62
Никитин, Ю. А. Человек, изменивший мир : [повесть, рассказы] / Ю. А. Никитин. – М. : Центрполиграф, 2000. – 492 с. – IS»N 5-227-00700-4.
Место распределения: художественный абонемент.

6. Шифр документа: 821'06(470) В75
Воронин, А. Н. Инкассатор. Утраченная реликвия... : роман / А. Н. Воронин. – Минск : Современный литератор, 2003. – 352 с. – IS»N 985-14-0569-8.
Место распределения: художественный абонемент.

7. Шифр документа: 821'06(470) Д18
Данилова, А. В. Издержки богемной жизни : [повесть] / А. В. Данилова. – М. : Эксмо, 2010.– 288 с. – (Crime & private). – IS»N 978-5-699-41462-8.
Место распределения: художественный абонемент.

8. Шифр документа: 821'06(470) Э41
Экслер, А. Дневник Васи Пупкина : [сборник] / А. Экслер. – М. : АСТ : ЛЮКС, 2005. – 320 с. – (Алекс Экслер). – IS»N 5-17-026554-9.
Место распределения: художественный абонемент.

9. Шифр документа: 821'06(470) Э41
Экслер, А. Записки кота Шашлыка : [сборник] / А. Экслер. – М. : АСТ : ЛЮКС, 2005. – 320 с. – (Алекс Экслер). – IS»N 5-17-026553-0.
Место распределения: художественный абонемент.

10. Шифр документа: 821'06(470) Э41
Экслер, А. Записки невесты программиста : [сборник] / А. Экслер. – М. : АСТ : ЛЮКС, 2004. – 352 с. – (Алекс Экслер). – IS»N 5-17-026552-2.
Место распределения: художественный абонемент.

11. Шифр документа: 821'06(470) П42
Поволяев, В. Д. Лисица на пороге; Обида следователя Рябинина; По следам легенды; В багровом тумане : очерки, рассказы / В. Д. Поволяев ; С. Родионов, Л. Корнешов. – [Б. м.] : [б. и.], [б. г.].
Место распределения: общежитие ХАИ 8.

Назад к списку

12. 94 Всеобщая история / Загальна історія

1. Шифр документа: 94 Я77
Ярошевская, А. Екатерина Фурцева / А. Ярошевская.– М. : РИПОЛ классик, 2013. – 224 с. – (Великие люди эпохи). – IS»N 978-5-386-06186-9.
Место распределения: научный абонемент.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни