Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow IV квартал 2015 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
IV квартал 2015 года
29.12.2015 г.
Список тем

 1. 159.9 Психологія/Психология/Psychology
 2. 33 Економiка. Економiчні науки/Экономика. Экономические науки/Economics. Economic science
 3. 34 Право. Юриспруденція/Право. Юриспруденция/Law. Jurisprudence
 4. 37 Освiта. Виховання. Навчання. Дозвiлля/Образование. Воспитание. Обучение. Досуг/Education
 5. 5 Математика та природничі науки/Математика и естественные науки/Mathematics. Natural Sciences
 6. 53 Фізика/Физика/Physics
 7. 61 Медичнi науки/Медицинские науки/Medical sciences
 8. 62 Машинобудування. Техніка в цілому/Инженерное дело. Техника в целом/Engineering. Technology in general
 9. 621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехнiка. Машинобудування/Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология машиностроения/Mechanical engineering in general. Nuclear technology. Electrical engin
 10. 621.3 Електрика. Електротехніка.Технічна електродинаміка
 11. 621.4 Теплові двигуни
 12. 629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка та реактивні снаряди
 13. 658 Організація виробництва, економіка підприємства
 14. 681.5 Автоматика. Технічна кібернетика
 15. 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови
 16. 82 Художня література. Літературознавство

1. 159.9 Психологія/Психология/Psychology

1. Шифр документа: 159.9 Л64
Литвинова, В. Я. Практикум по психологии: исследование позновательных процессов : учеб. пособие / В. Я. Литвинова. – Харьков : ХАИ, 2015. – 56 с. – IS»N 978-966-662-411-9.
Место распределения: общий читальный зал ; учебный абонемент ; научный абонемент ; информационно-библиографический отдел.

2. Шифр документа: 159.9 М23
Маноха, І. П. Психологія потаємного "Я" / І. П. Маноха. – Київ : Поліграфкнига, 2001. – 448 с. – IS»N 966-530-070-9.
Место распределения: общий читальный зал.

Назад к списку

2. 33 Економiка. Економiчні науки/Экономика. Экономические науки/Economics. Economic science

1. Шифр документа: 330 Н56
Нестеренко, О. П. Історія економічних вчень : курс лекцій / О. П. Нестеренко. – Київ : МАУП, 2007. – 128 с. – IS»N 978-966-608-785-3.
Место распределения: общий читальный зал.

2. Шифр документа: 330 О-75
Особливості фінансування й інвестування міжнародних підприємств у сфері послуг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. О. Комар, Т. П. Бут, О. В. Тофанюк [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2015. – 82 c. – Умови доступу: http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.
Место распределения: электронная библиотека

3. Шифр документа: 34 У45
Україна. Конституція. Конституція України : станом на 1 листопада 2010 р. / Україна. Конституція. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с. – IS»N 978-611-01-0145-5.
Место распределения: учебный абонемент.

Назад к списку

3. 34 Право. Юриспруденція/Право. Юриспруденция/Law. Jurisprudence

1. Шифр документа: 34 У45
Україна. Конституція. Конституція України : станом на 1 листопада 2010 р. / Україна. Конституція. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с. – IS»N 978-611-01-0145-5.
Место распределения: учебный абонемент.

Назад к списку

4. 37 Освiта. Виховання. Навчання. Дозвiлля/Образование. Воспитание. Обучение. Досуг/Education

1. Шифр документа: 37 П84
Профорієнтаційна робота викладачів вищих навчальних закладів зі школярами [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Р. О. Комар, Т. П. Бут, Н. В. Славінська [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2015. – 58 c. – Умови доступу: http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Profor_Robota.pdf.
Место распределения: электронная библиотека.

Назад к списку

5. 5 Математика та природничі науки/Математика и естественные науки/Mathematics. Natural Sciences

1. Шифр документа: 5 С40
Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області : метод. посіб. для студентів / В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук [та ін.]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 236 с. – IS»N 978-966-641-291-4.
Место распределения: общий читальный зал.

Назад к списку

6. 53 Фізика/Физика/Physics

1. Шифр документа: 53 Г79
Гребенников, М. Н. Геометрические характеристики плоских сечений : учеб. пособие / М. Н. Гребенников, Н. И. Пекельный. – Харьков : ХАИ, 2015. – 92 с. – IS»N 978-966-662-409-6.
Место распределения: общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; общежитие ХАИ 10; научный абонемент.

2. Шифр документа: 53 К71
Косач, Н. І. Оцінення невизначенності при калібруванні засобів вимірювання витрати, що мають лінійні калібрувальні характеристики [Електронний ресурс]: метод. посіб. / Н. І. Косач. – Харків : ХАІ, 2015. – 35 с. – Умови доступу: http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.
Место распределения: электронная библиотека.

3. Шифр документа: 53 К71
Косач, Н. І. Оцінення невизначенності при калібруванні засобів вимірювання витрати, що мають нелінійні калібрувальні характеристики [Електронний ресурс]: метод. посіб. / Н. І. Косач. – Харків : ХАІ, 2015. – 34 с. – Умови доступу: http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.
Место распределения: электронная библиотека.

Назад к списку

7. 61 Медичнi науки/Медицинские науки/Medical sciences

1. Шифр документа: 61 Ш39
Шейко, Н. И. Книга женской мудрости : 2077 советов для красоты и здоровья / Н. И. Шейко. – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 448 с. – IS»N 978-5-7905-4871-0.
Место распределения: научный абонемент.

Назад к списку

8. 62 Машинобудування. Техніка в цілому/Инженерное дело. Техника в целом/Engineering. Technology in general

1. Шифр документа: 62 Г85
Гриффен, Л. А. Феномен техники / Л. А. Гриффен. – Киев : Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2013. – 252 с. – IS»N 978-966-8999-52-9.
Место распределения: фонд редких и ценных изданий.

Назад к списку

9. 621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехнiка. Машинобудування/Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология машиностроения/Mechanical engineering in general. Nuclear technology. Electrical engin

1. Шифр документа: 621 N52
New Leading Technologies in Machine Building : XII Intern. Conf. : proceedings, sept. 3–8, 2003, Rybachie, Ukraine / Intern. Acad. of Technological Cybernetics ; Nat. Aerospace Univ. – Kharkov, 2003. – 32 p.
Место распределения: научный абонемент.

2. Шифр документа: 621 N52
New Leading Technologies in Machine Buildin : XIV Intern. Conf. : proceedings, sept. 3–8, 2004, Rybachie, Ukraine / Intern. Acad. of Technological Cybernetics ; Nat. Aerospace Univ. – Kharkov, 2004. – 40 р.
Место распределения: научный абонемент.

3. Шифр документа: 621 N52
New Leading Technologies in Machine Building : XXV Intern. Conf. : proceedings, sept. 3–8, 2015, Koblevo ; Kharkov, Ukraine / Intern. Acad. of Science and Innovation Technological; Nat. Aerospace Univ. – Kharkov, 2015. – 73 р.
Место распределения: информационно-библиографический отдел; научный абонемент.

Назад к списку

10. 621.3 Електрика. Електротехніка.Технічна електродинаміка

1. Шифр документа: 621.39 Ц75
Цифровая обработка сигналов и ее техническое приложение в телекоммуникационных системах = Digital Signal Processing and Its Technical Annex in Telecommunication Systems : монография / В. П. Рыжов, С. К. Абрамов, В. В. Лукин [и др.]. – Шахты : ЮРГУЭС, 2010. – 212 с. – IS»N 978-5-93834-642-0.
Место распределения: общий читальный зал.

2. Шифр документа: 621.397 Ш95
Шульгин, В. И. Основы телевидения : учеб. пособие. Ч. 2. Цифровое телевидение / В. И. Шульгин, А. А. Роенко . – Харьков : ХАИ, 2015. – 112 с. – IS»N 978-966-662-383-9.
Место распределения: общий читальный зал; учебный абонемент; общежитие ХАИ 12; чит. зал радиокорпуса; научный абонемент; информационно-библиографический отдел.

Назад к списку

11. 621.4 Теплові двигуни

1. Шифр документа: 621.45 N56
Nezym, V. Y. Gas-Dynamic Design of Axial Flow Gas Turbine = Газодинамічний розрахунок осьової газової турбіни : the laboratory work manual / V.Yu. Nezym, G. V. – Kharkiv : KhAI, 2015. – 52 p. – IS»N 978-966-662-414-0.
Место распределения: общий читальный зал; чит. зал. иностр. лит.; учебный абонемент; гуртожиток 11; научный абонемент; информационно-библиографический отдел.

2. Шифр документа: 621.45 Г20
Гаркуша, А. И. Общее устройство авиационных двигателей : конспект лекций / А. И. Гаркуша. – Харьков : ХАИ, 2015. – 92 с. – IS»N 978-966-662-384-3.
Место распределения: общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; учебный абонемент; научный абонемент.

Назад к списку

12. 629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка та реактивні снаряди

1. Шифр документа: 629.73 П79
Проектирование и расчет на прочность шасси рессороного типа [Електронний ресурс] : учеб. пособие по лаб. практикуму / П. А. Фомичев, Т. С. Бойко, С. Ф. Мандзюк [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2015. – 82 с. – Умови доступу: http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.
Место распределения: электронная библиотека.

2. Шифр документа: 629.78 Л93
Людина і космос : ХVІ Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 9–11 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О. М. Макарова. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Место распределения: информационно-библиографический отдел.

3. Шифр документа: 629.78 Л93
Людина і космос : Х Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 9–11 квіт. 2008, м. Дніпропетровськ / Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О. М. Макарова. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Место распределения: информационно-библиографический отдел.

4. Шифр документа: 629.78 Л93
Людина і космос : ХІ Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 8–10 квіт. 2009 р., м. Дніпропетровськ / Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О. М. Макарова.. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см
Место распределения: информационно-библиографический отдел.

5. Шифр документа: 629.78 Л93
Людина і космос : ХІІІ Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 13–15 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ / Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О. М. Макарова. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Место распределения: информационно-библиографический отдел.

6. Шифр документа: 629.78 Л93
Людина і космос : ХIV Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 11–13 квітня 2012 р., м. Дніпропетровськ / Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О. М. Макарова. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Место распределения: информационно-библиографический отдел.

7. Шифр документа: 629.78 Л93
Людина і космос : ХV Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 10–12 квіт. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О. М. Макарова. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Место распределения: информационно-библиографический отдел.

8. Шифр документа: 629.78 Л93
Людина і космос : ХVІІ Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 8–10 квіт. 2015 р., м. Дніпропетровськ / Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О. М. Макарова. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Место распределения: информационно-библиографический отдел.

Назад к списку

13. 658 Організація виробництва, економіка підприємства

1. Шифр документа: 658 С56
Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами : XIII Международ. науч.-практ. конф. : тез. докл., 14–18 сент. 2015 г., г. Одесса / Одес. нац. политехн. ун-т, Ун-т Николая Коперника. – Харьков : ХАИ, 2015.– 159 с.
Место распределения: общий читальный зал; информационно-библиографический отдел; научный абонемент.

Назад к списку

14. 681.5 Автоматика. Технічна кібернетика

1. Шифр документа: 681.5 С79
Стеклов, В. К. Сучасні системи управління в телекомунікаціях / В. К. Стеклов, Б. Я. Костік, Л. Н. Беркман ; за ред. В. К. Стеклова. – Київ : Техніка, 2005. – 400 с. – IS»N 966-575-033-Х.
Место распределения: чит. зал радиокорпуса.

Назад к списку

15. 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

1. Шифр документа: 811.111 В68
Волчанська, М. Д. Переклад технічної літератури авіаційно-космічного спрямування / М. Д. Волчанська. – [Харків?] : [б. в.], 2012. – 175 с.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

2. Шифр документа: 811.112.2 D48
Deutsch als fremdsprache. Themen Aktuell 2 : kursbuch+arbeitsbuch. Lektion 1-5 / H. Aufderstrabe, H. Bock, J. Muller [et al.]. – Munchen : Hueber Verlag, 2004. – + CD. – IS»N 978-3-19-181691-9.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

Назад к списку

16. 82 Художня література. Літературознавство

1. Шифр документа: 821(4/9) L62
Levy, A. Small Island / A. Levy. – London : Review, 2004. – 536 p.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

2. Шифр документа: 821(4/9) H25
Hardy, T. Under the Greenwood Tree or tne Mellstock Quire = Під деревом зеленим, або Меллстокський хор : сільські етюди в дусі голландської школи : A Rural Painting of the Dutch School / T. Hardy. – Kyiv : Znannia, 2015. – 206 p. – (English Library ; № 11). – IS»N 978-617-07-0150-3.
Место распределения: художественный абонемент.

3. Шифр документа: 821(4/9) J22
James, H. Washington Square = Площа Вашингтона / H. James. – Kyiv : Znannia, 2015. – 221 p. – (English Library ; № 8). – IS»N 978-617-07-0150-3.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

4. Шифр документа: 821'06(470) Щ33
Щеглова, И. В. Принц для сахарской розы : повесть / И. В. Щеглова. – М. : Эксмо, 2008. – 160 с. – (Истории о первой любви для маленьких принцесс). – IS»N 978-5-699-29273-8.
Место распределения: художественный абонемент.

5. Шифр документа: 821(4/9) Р96
Рэдкомб, Л. Шипы и розы : роман / Л. Рэдкомб. – М. : Панорама, 2000. – 192 с. – IS»N 5-7024-1033-5.
Место распределения: художественный абонемент.

6. Шифр документа: 821(4/9) П88
Пуллман, Ф. Магічний ніж / Ф. Пуллман ; пер.з англ. С. Савченко. – Харьков : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. – 352 с. – IS»N 978-966-343-743-9.
Место распределения: художественный абонемент.

7. Шифр документа: 821'06(470) П16
Панов, В. Ю. Правила крови : [повести и рассказы] / В. Ю. Панов. – М. : Эксмо, 2009. – 480 с. – IS»N 978-5-699-36814-3.
Место распределения: художественный абонемент.

8. Шифр документа: 821'06(470) П16
Панов, В. Ю. Куколка последней надежды : [роман] / В. Ю. Панов. – М. : Эксмо, 2008. – 448 с. – IS»N 978-5-699-31546-8.
Место распределения: художественный абонемент.

9. Шифр документа: 821'06(470) П16
Панов, В. Ю. Занимательная механика : [роман] / В. Ю. Панов. – М. : Эксмо, 2010. – 416 с. – IS»N 978-5-699-40553-4.
Место распределения: художественный абонемент.

10. Шифр документа: 821(4/9) М91
Мураками, Х. Призраки Лексингтона : [роман] / Х. Мураками ; пер.с яп. А. Замилова. – М. : Эксмо, 2008. – 144 с. – (Мураками-мания). – IS»N 978-5-699-31333-4.
Место распределения: художественный абонемент.

11. Шифр документа: 821'06(470) М20
Малышева, А. В. Отравленная жизнь : [роман] / А. В. Малышева. – М. : Астрель : АСТ : Люкс, 2005. – 480 с. – IS»N 5-17-028636-8.
Место распределения: художественный абонемент.

12. Шифр документа: 821(4/9) К41
Кінг, С. Повна темрява. Без зірок / С. Кінг ; пер.з англ. О. Красюка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 480 с. – IS»N 978-966-14-1372-5.
Место распределения: художественный абонемент.

13. Шифр документа: 821(4/9) И66
Инноченти, М. Призрак Семи Морей / М. Инноченти, С. Фраска ; пер.с итал. С.А. Колесник. – Харьков : Принт-Сервис, 2011. – 128 с. – (Капитан Фокс). – IS»N 978-617-588-030-2.
Место распределения: художественный абонемент.

14. Шифр документа: 821(4/9) И66
Инноченти, М. Остров доктора Топиморта / М. Инноченти, С. Фраска ; пер.с итал. С. А. Колесник. – Харьков : Принт-Сервис, 2011. – 128 с. – (Капитан Фокс). – IS»N 978-617-588-030-2.
Место распределения: художественный абонемент.

15. Шифр документа: 821(4/9) Д96
Дюма, А. Тайный заговор. Кавалер Красного замка. Женская война : романы / А. Дюма ; пер.с фр. В. Строева, И. Лаукарт. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 1328 с. – IS»N 978-966-14-6785-8.
Место распределения: художественный абонемент.

16. Шифр документа: 821(4/9) Б89
Брюссоло, С. Волк и фея : [роман] / С. Брюссоло ; пер.с фр. О. Тарнюс. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Пегги Сью и призраки). – IS»N 978-5-699-46284-1.
Место распределения: художественный абонемент.

17. Шифр документа: 821(4/9) Б89
Брэдбери, Р. Лекарство от меланхолии : рассказы / Р. Брэдбери. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2012. – 288 с. – (Pocket book). – IS»N 978-5-699-48540-6.
Место распределения: художественный абонемент.

18. Шифр документа: 821(4/9) Б79
Болтон, Ш. Кровавая жатва / Ш. Болтон ; пер.с англ. И. Толока. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 432 с. – IS»N 978-966-14-1166-0.
Место распределения: художественный абонемент.

19. Шифр документа: 821'06(470) А65
Андреева, Н. В. Эра Стрельца / Н. В. Андреева. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 416 с. – IS»N 978-5-17-073940-0.
Место распределения: художественный абонемент.

20. Шифр документа: 821(4/9) А65
Андерссон, Д. Воительница. Песнь Крови : роман / Д. Андерссон ; пер.с англ. Л.А. Ворошиловой. – М. : АРМАДА : Альфа-книга, 2002. – 391 с. – (Фантастический боевик). – IS»N 5-93556-187-5.
Место распределения: художественный абонемент.

21. Шифр документа: 821(4/9) T80
Townsend, S. The Growing Pains of Adrian Mole; Adrian Mole: The Wilderness Years / S. Townsend. – London : Penguin Books, 2005. – 275 p. – IS»N 978-0-141-02738-8.
Место распределения: чит. зал. иностр. лит.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни