Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow II квартал 2009 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
II квартал 2009 года
20.07.2009 г.
Список тем
Библиотечное дело
1. Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допоміжні таблиці / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Кн. палата України, 2008. – 368 с.

2. Універсальна десяткова класифікація (УДК):основна таблиця:62 Машинобудування. Техніка в цілому / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Кн. палата України, 2008. – 304 с.

3. Універсальна десяткова класифікація (УДК):основна таблиця : 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки / Держ.наук установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Кн. палата України, 2008. – 384 с.

4. Універсальна десяткова класифікація (УДК) : основна таблиця : 5 Математика та природничі науки. 60 Біотехнологія. 61 Медичні науки / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Кн. палата України, 2008. – 420 с.

Назад к списку
Компьютерная наука и технология
5. Грание, В. Ю. Разработка интеллектуальных подсистем САПР : учеб. пособие / В. Ю. Гранин, А. В. Булыгин, О. С. Гурова, М. Л. Тюрина. – Х. : ХАИ, 2009. – 61 с.

6. Федорович, О. Є. Компонентне програмування : навч. посібник до лаб. Практикуму / О. Є. Федорович, К. В. Головань. – Х. : ХАІ, 2009. – 36 с.

7. Borysevych, V. V., Solid modeling = Твердотільне моделювання : synopsis of lectures. – Kharkiv : KhAI, 2008. – 72 p.

8. Попов, В. А., Прикладные методы анализа информационных управляющих систем : учеб. пособие,Ч. 2. / В. А. Попов. – Х. : ХАИ, 2009. – 53 с.

9. Топал, О. М. Основи функціонального програмування. Haskell : лаб. Практикум / О. М. Топал, Г. О. Фролова. – Х. : ХАІ, 2009. – 63 с.

10. Риженко, О. І. Основи архітектури ОС UNIX : робота в середовищі командного інтерпретатора bash : навч. Посібник / О. І. Риженко, В. В. Шевель. – Х. : ХАІ, 2009. – 82 с.

11. Кудин, М. М. Компьютерная математическая система в проектировании ГТД : учеб. пособие / М. М. Кудин. – Х. : ХАИ, 2008. – 68 с.

12. Губка А. С., Защита информации в информационно-управляющих системах : учеб. пособие,Ч.2 / А. С. Губка. – Х. : ХАИ, 2008. – 48с.

13. Выполнение домашних заданий по инженерной графике : метод. Рекомендации / сост. Г. И. Авдеенко, Я. В. Илюшко. – Х. : ХАИ, 2008. – 37 с.

Назад к списку
Философские науки
14. Кириллов, В. И. Логика : учебник для юридических вузов / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2009. – 256 с.

15. Платон Діалоги : пер. з давньогрецької / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Х. : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Бібліотека світової літератури).

16. Стражний, О. С. Український менталітет : Ілюзії. Міфи. Реальність / О. С. Страний. – К. : Книга, 2008. – 368 с.

17. Свящук, А. Л. Практична логіка: вправи, задачі, реферати : навч. Посібник / А. Л. Свящук. – Х. : ХАІ, 2009. – 50 с.

18. Магомедов, К. М. Проблема людини у філософії : навч. посібник до самостійної роботи / К. М. Магомедов, О. В. Новосьолов. – Х. : ХАІ, 2009. – 43 с.

Назад к списку
Политология
19. Україна в 2008 році : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. – К., 2008.

Назад к списку
Общественные науки
20. Зайцев, Б. П. Почесні члени Харківського університету : біограф. Довідник / Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Асоціація випускників, викладачів і друзів ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Х. : Тимченко А.М., 2008. – 312 с.

21. Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; за заг. ред. М. Я. Швеця. – К. : КНТ, 2008. – 184 с.

22. Коваленко, О. Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. : гриф МОН України / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко ; МОН України, УІПА. – Х. : Контраст, 2008. – 112 с.

23. Бєлова, О. К. Педагогічні технології в сучасній освіті : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів інж.-пед. спец. : гриф МОН України / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; МОН України, УІПА. – Х. : Контраст, 2008. – 148 с.

24. Коваленко, О. Е. Менеджмент освіти : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів інж.-пед. спец. : гриф МОН України / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова ; МОН України, УІПА. – Х. : Контраст, 2008. – 68 с.

25. Шматков, Є. В. Новітні інноваційні технології навчання : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів інж.-пед. спец. : гриф МОН України / Є. В. Шматков, Д. В. Коваленко ; МОН України, УІПА. – Х. : Контраст, 2008. – 172 с.

26. Березюк, Н. М. Неизвестный В. Я. Джунковский: ректор Харьковского университета 1821-1826 гг. / Н. М. Березюк. – Х., 2008

27. Юрій Йосипович Журавский. Спогади, документи, матеріали. – Х., 2008

28. Мясникова Т. С. Система дистанционного обучения MOODLE : подробное техническое описание и дополнение к электронной документации / Т. С. Мясникова, С. А. Мясников. – Х. : Изд-во Шейниной Е. В., 2008. – 232 с.

29. Фролов, Э. А. Бюджетна система:навч. посібник до самостійного вивчення дисципліни / Є. А. Фролов, Т. Ю. Павленко, А. Л. Берднікова. – Х. : ХАІ, 2009. – 54 с.

30. Гуцу, С. Ф. Правові основи інформаційної діяльності : навч. Посібник / С. Ф. Гуцу. – Х. : ХАІ, 2009. – 48 с.

31. Гордеюк, А. О. Екологічне право : навч. посібник для самост. вивчення права у техн. вузах / А. О. Гордеюк, М. Г. Мкртчян. – Х. : ХАІ, 2009. – 53 с.

32. Політологія та соціологія:контр.-тестові завдання для самост. роботи студентів,Ч. 2 : Соціологія / уклад. В. О. Копилов, І. І. Ковальова, Л. А. Лобанова, О. В. Раздіна, В. Б. Селевко, С. Э. Чмихун, О. В. Ярмак – Х. : ХАІ, 2009. – 41 с.

Назад к списку
Естественные науки. Математика
33. Николаев, А. Г. Функциональный анализ : учеб. пособие / А. Г. Николаев, Т. В. Рвачева, А. И. Соловьев. – Х. : ХАИ, 2008. – 164 с.

34. Тюрев, В. В. Методы подобия и размерности в аэродинамике : учеб. пособие / В. В. Тюрев. – Х. : ХАИ, 2009. – 72 с.

35. Варламов, Е. Н. Автоматический контроль и приборы измерения параметров окружающей среды : учеб. пособие по лаб. Практикуму / Е. Н. Варламов, В. Ю. Колосков, П. Г. Кириенко. – Х. : ХАИ, 2009. – 64 с.

36. Kovalenko, D. Ye. Laboratory Experiments and Problems in Chemistry = Хімія : лаб. практикум, Part 1. – Kharkiv : KhAI, 2009. – 27 p.

37. Брисіна, І. В. Випадкові процеси : навч. Посібник / І. В. Брисіна, В. О. Макарічев. – Х. : ХАІ, 2009. – 36 с.

38. Григорова, О. А. Построение аксонометрических изображений : учеб. пособие / О. А. Григорова, Т. Ю. Боборыкина, Н. В. Козлова. – Х. : ХАИ, 2008. – 91 с.

39. Шипачев, В. С. Высшая математика : учебник для вузов / В. С. Шипачев. – 8-е изд., стереотип. – М. : Высшая школа, 2008. – 479 с.

40. Безак-Мазур, Е. Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Е. Безак-Мазур, Т. Шендрік. – Донецьк : ГП ІАЦ Донбасінформ, 2008. – 300 с.

41. Прикладні проблеми механіки і математики. Вип. 6. – Львів, 2008

Назад к списку
Техника
42. Гавва, В. М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : підручник / В. М. Гавва, Т. П. Раздимаха ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Х. : ХАІ, 2008. – 272 с.

43. Шкилько, А. М. Введение в нанотехнологию : гриф МОН Украины / МОН Украины, УИПА. – Х. : НТМТ, 2008. – 152 с.

44. Тези доповідей V науково-технічної конференції молоді та студенства, Харків, 20.05.2008-23.05.2008 / Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології, (V Науково-технічна конференція молоді та студентства, 2008, Харків) ; Фак-т ракетно-космічної техніки. – Х. : ХАІ, 2008. – 160 с.

45. До 100-річчя від дня народження Генерального конструктора О.К. Антонова. Збірка доповідей міжнародної науково-технічної конференції, Київ, Україна, 6 лютого 2006 року / До 100-річчя від дня народження Генерального конструктора О.К. Антонова, Міжнародна науково-технічна конференція (2006, Київ) ; НАНУ, Авіаціний науково-техн. комплекс ім. О.К. Антонова, Нац. авіаційний ун-т. – К. : Іннов.-видавн. центр Холтех, 2008. – 136 с.

46. Доценко, В. Н. Проектирование зубчатых передач : учеб. пособие / В .Н. Доценко, Ю. В. Ковеза. – Х. : ХАИ, 2009. – 99 с.

47. Столярчук. Г. В. Аудит : навч. посіб. для студ. фак-ту заочн. навч. – Х. : ХАІ, 2009. – 56 с.

48. Зеленський, О. О. Системи мобільного радіозв'язку : навч. Посібник / О. О. Зеленський, В. Ф. Солодовнік, Є. О. Мількевич. – Х. : ХАІ, 2009. – 93 с.

49. Яшина, О. С. Управління ІТ-проектами : навч. посібник до лаб. практ. / О. С. Яшина, І. С. Палій. – Х. : ХАІ, 2009. – 37 с.

50. Московська,Н. М. Пакувальне обладнання : навч. посібник, Ч. 1 / Н. М. Московська, М. О. Яровой. – Х. : ХАІ, 2009. – 36 с.

51. Бюджетний менеджмент : навч. Посібник / Є. А. Фролов, Т. Ю. Павленко, В. В. Мотін, Є. В. Попов. – Х. : ХАІ, 2009. – 56 с.

52. Цирюк, О. А. Загальне проектування крилатих ракет : навч. Посібник / О. А. Цирюк, М. О. Яровой. – Х. : ХАІ, 2009. – 40 с.

53. Долгополов, С. И. Введение в динамику кавитирующих насосов жидкостных ракетных двигателей : учеб. пособие / С. И. Долгополов. – Х. : ХАИ, 2009. – 82 с.

54. Заикин, И. П. Сборник задач по технической электродинамике / И. П. Заикин, А. А. Ткаченко, А. В. Тоцкий. – Х. : ХАИ, 2009. – 94 с.

55. Карпов, Я. С. Инженерное материаловедение : учеб. пособие, Ч. 1 : Структура и свойства твердых тел / Я. С. Карпов, Е. Г. Попова. – Х. : ХАИ, 2009. – 144 с.

56. Інформаційна підтримка процесів розроблення виробів авіаційної техніки : навч. посібник / Є. А. Дружинін, С. А. Яшин, А. В. Смоляков, О. К. Погудіна. – Х. : ХАІ, 2009. – 34 с.

57. Сорокіна, І. А. Організація праці менеджера : навч. посібник до практикуму / І. А. Сорокіна, І. М. Кадикова, М. П. Мостова. – Х. : ХАІ, 2009. – 44 с.

58. Куліш, С. М. Конструювання і технологія мікроелектронних пристроїв : навч. посібник, Ч. 2 / С. М. Куліш, В. Г. Грицай, С. В. Олійник. – Х. : ХАІ, 2009. – 90 с.

59. Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення, Науково-технічна конференція. – К., 2008.

60. Полупроводниковые преобразователи электрической энергии в структурах электроприводов. – Кременчуг, 2008.

61. Нехорошев, Б. Г. Тепловой расчет холодильного компрессора : учеб. пособие. – Х. : ХАИ, 2008. – 56с.

62. Использование пакета LATEX : учеб. пособие по лабораторному практикуму / А. Ю. Соколов, С. Г. Волков, Т. В. Корчак, О. С. Радивоненко. – Х. : ХАИ, 2008. – 83 с.

63. Голованова, М. А. Маркетингові дослідження : практикум з розроблення проектів досліджень, збору й статистичного оброблення даних. – Х. : ХАІ, 2008. – 50с.

64. Belan, N. V.Design of a stationary plasma thruster:manual / N. V. Belan, V. F .Gaidukov, T. A. Maksimenko. – Kharkov : KhAI, 2008. – 19 p.

Назад к списку
Лингвистика. Языкознание. Языки
65. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник-довідник : 80000 слів та виразів сучасної англійської і української мови / уклад. С. Д. Романов. – Донецьк : БАО, 2008. – 512 с.

66. Стародубцева, Л. Г. Англійська мова для психологів : практ. Посібник / Л. Г. Стародубцева, О. М. Варварова. – Х. : ХАІ, 2009. – 73 с.

67. Плахоніна, О. В. Сучасна українська мова : зб. вправ і завдань для практ. Занять / О. В. Плахоніна, О. Л. Плетнєва. – Х. : ХАІ, 2009. – 108 с.

68. Doroshenko, N. S. Business English = Ділова англійська мова : coursebook, Part 1. – Kharkiv : KhAI, 2009. – 40 p.

69. Практичний курс англійської мови. – Вінниця, 2008.

70. Тараненко, И. М. Введение в композиционные материалы:англо-русско-украинский толковый словарь. – Х. : ХАИ, 2008. – 57с.

Назад к списку
История
71. Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 11 : Серія "Літературно-критичні та художні твори" : Літературно-критичні праці (1883-1931), "По світу" /НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : Світ, 2008. – 784 с.

72. Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 14 : Серія "Рецензії та огляди (1888-1897)" / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Львів : Світ, 2008. – 432 с.

73. Бульвінський, А. Г. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи / А. Г. Бульвінський. – К. : [б. в.], 2008. – 680 с.

74. Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К. : ДП Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

75. Наливайко, Д. С. Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко. – 2-ге вид., доп. – К. : Грамота, 2008. – 784 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

76. Кагамлик, С. Р. Світло духовності і культури : з історії Києво-Печерської лаври XVII-XVIII ст. / С. Р. Кагамлик. – К.:Інформ.-аналіт. агенція "Наш час", 2008. – 327 с. – (Невідома Україна). – 29,85

77. Корнієнко, О. М. Нариси військової історії України:Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. / О. М. Корнієнко. – К. : Інформ.-аналіт. агенція Наш час, 2008. – 488 с. – (Невідома Україна).

78. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

79. Єльников, М. В. Золотоординські часи на українських землях / М. В. Єльніков. – К. : Інформ.-аналіт. агенція Наш час, 2008. – 192 с. – (Невідома Україна).

80. Губарев, В. К. Історія України:універсальний ілюстрований довідник / В. К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – 576 с.

81. Історія України : метод. рекомендації та робочі матеріали для студентів фак-ту заочного навчання / уклад. Ю. І. Кисіль, Г. Ю. Каніщев, О. В. Малишев. – Х. : ХАІ, 2009. – 56 с.

82. Каніщев, Г. Ю. Історія України : конспект лекцій, Ч. 1 / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кисіль, О. В. Малишев. – Х. : ХАІ, 2009. – 110 с.

83. Коган, В. С. Сотрудники УФТИ участники великой отечественной войны / В. С. Коган, В. В. Софроний. – Х., 2008.

Назад к списку
Художественная литература
84. Чанін, С. В. Великий рід великої людини : науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід /С. В. Чанін – К. : ТОВ ЕЛІБРЕ, 2008. – 160 с.

85. Японська класична поезія : пер. з яп. / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Х. : Фоліо, 2008. – 415 с. – (Бібліотека світової літератури).

86. Горлач, Л. Н. Слов'янський острів : історичні романи у віршах. – К. : КП Редакція журналу Дніпро, 2008. – 663 с.

87. Павловський, Р. В. Рубаї / Р. В. Павловський. – К. : ДП Дирекція ФВД, 2008. – 224 с.

88. Лепкий, Б. С. Вибрані твори : історичні повісті. Т. 3 : Не вбивай; Батурин / Б. С. Лепкий. – Тернопіль:Збруч, 2008. – 488 с.

89. Кундера, М. Бессмертие : роман : пер. с чеш. / М. Кудера. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 384 с.

90. Муни, К. Тайный друг : пер. с англ. / К. Муни – Х.; Белгород : Изд-во Клуб Семейного Досуга, 2009. – 368 с.

91. Пехов, А. Ю Вьюга теней : фантаст. Роман / А. Ю. Пехов. – М. : АРМАДА: АЛЬФА-КНИГА, 2008. – 540 с. – (Магия фэнтези).

92. Уильямс, Т. Трамвай "Желание"; Кошка на раскаленной крыше; Ночь Литвинова А.В., SPA-чистилище / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. – М., 2008.

93. Кристи, А. Карибская тайна / А. Кристи. – М., 2008.

94. Борохова, Н. Тайный план адвоката / Н. Борохова. – М., 2008.

95. Борохова, Н. Досье на адвоката / Н. Борохова. – М., 2008.

Назад к списку
 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни