Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow I квартал 2015 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
I квартал 2015 года
01.05.2015 г.
Список тем

 1. 004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера/Компьютерная наука и технология. Использование компьютера/Computer science and technology. Computing. Data processing
 2. 1 Філософія/Философия/Philosophy
 3. 159.9 Психологія/Психология/Psychology
 4. 32 Політика/Политика/Politics
 5. 33 Економiка. Економiчні науки/Экономика. Экономические науки/Economics. Economic science
 6. 34 Право. Юриспруденція/Право. Юриспруденция/Law. Jurisprudence
 7. 35 Державне адмiнiстративне управлiння. Військова справа/Государственное административное управление. Военное дело/Public administration. Government. Military affairs
 8. 378 Вища освiта. Унiверситети. Пiдготовка наукових кадрiв/Высшее образование. Университеты. Подготовка научных кадров/Higher education. Universities. Academic study
 9. 5 Математика та природничі науки/Математика и естественные науки/Mathematics. Natural Sciences
 10. 53 Фізика/Физика/Physics
 11. 62 Машинобудування. Техніка в цілому/Инженерное дело. Техника в целом/Engineering. Technology in general
 12. 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії
 13. 681.5 Автоматика. Технічна кібернетика
 14. 811 Мови
 15. 82 Художня література. Літературознавство

1. 004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера/Компьютерная наука и технология. Использование компьютера/Computer science and technology. Computing. Data processing

1. Національний університет "Львівська політехніка". Вісник : [зб. наук. пр.] / Національний університет "Львівська політехніка" ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – Вип. 771 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 384 с.

2. Національний університет "Львівська політехніка". Вісник : [зб. наук. пр.] / Національний університет "Львівська політехніка" ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – № 773 : Комп'ютерні системи та мережі. – 180 с.

3. Національний університет "Львівська політехніка". Вісник : [зб. наук. пр.] / Національний університет "Львівська політехніка" ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – Вип. 777 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 124 с.

4. 030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії/Справочные издания общего типа. Энциклопедии/General reference works (as subject)Including: Encyclopaedias, dictionaries, lexicons, glossaries

5. Енциклопедія сучасної України. Т. 14 : Кол-Кос / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. Нац. акад. наук України. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ, 2014. – 768 с. – IS»N 978-966-02-7304-7.

6. Енциклопедія сучасної України. Т. 15 : Кот-Куз / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. Нац. акад. наук України. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ, 2014. – 712 с. – IS»N 978-966-02-7305-4.

Назад к списку

2. 1 Філософія/Философия/Philosophy

1. Маковий, Г. П. Бусины. Кн. 3. Пути поиска и Господние откровения, дорога из духовного ила к Небесной чистоте / Г. П. Маковий. – Черновцы : Факел Марии, 2014. – 560 с. – IS»N 978-966-2563-28-3.

2. Маковий, Г. П. Прошу принять... : беседы с журналистом, док. материалы / Г. П. Маковий. – Черновцы : Факел памяти Марии, 2008. – 580 с.

Назад к списку

3. 159.9 Психологія/Психология/Psychology

1. Головнева, И. В. Психологические основы кадрового менеджмента : учеб. пособие для студентов вузов : гриф МОН Украины / И. В. Головнева ; Нар. укр. акад. – Х. : Изд-во НУА, 2003. – 148 с.

Назад к списку

4. 32 Політика/Политика/Politics

1. Сравнительная политика : основные политические системы современного мира / В. С. Бакиров, Н. И. Сазонов, А. А. Фисун [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; под ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2005. – 592 с. – IS»N 966-623-198-0.

Назад к списку

5. 33 Економiка. Економiчні науки/Экономика. Экономические науки/Economics. Economic science

1. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посіб. / Центр гром. експертизи, Проект "Місцевий екон. розвиток міст України". – К. : Центр гром. експертизи : Місцевий екон. розвиток міст України, 2013. – 176 с.

2. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2014. – Вип. 4 (28). – 136 с.

3. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2014. – Вип. 5 (29). – 138 с.

4. Баймуратов, М. О. Місцеве самоврядування та його роль в становленні малого та середнього підприємництва : [монографія] / М. О. Баймуратов, В. І. Андрєєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т, Представництво європ. орг. публіч. права в Україні. – Суми : Університетська книга, 2011. – 212 с. – IS»N 978-966-680-576-1.

5. Лістрова, О. С. Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] / О. С. Лістрова, Л. О. Філіпковська, О. О. Матвієнко. – Харьков : ХАИ, 2014. – 89 с. – http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.

6. Губин, C. В. Менеджмент и маркетинг космической отрасли [Електронний ресурс] / C. В. Губин, Т. Ю. Иванова, Т. Ю. Павленко. – Х. : ХАИ, 2014. – 132 с. – http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.

7. Чугунов, І. Я.Теоретичні основи системи бюджетного регулювання : [навч. посіб.] / І. Я. Чугунов ; М-во фінансів України, Наук.-дослід. фін. ін-т, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – К. : НДФІ, 2005. – 259 с. – IS»N 966-7675-27-0.

8. Сало, І. В. Методологічні засади формування економічної політики України : монографія / І. В. Сало, М. А. Єпіфанов, К. О. Соколенко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 224 с. – IS»N 978-966-680-648-5.

9. Фурсова, В. А. Аналіз фінансової діяльності комерційного банку [Електронний ресурс] / В. А. Фурсова. – Х. : ХАИ, 2014. – 94 с. – http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.

Назад к списку

6. 34 Право. Юриспруденція/Право. Юриспруденция/Law. Jurisprudence

1. Конституційні засади економічної системи України : монографія / В. А. Устименко, Р. А. Джабраілов, В. М. Кампо [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-прав. дослідж. ; за ред. В. А. Устименка. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 219 с. – IS»N 978-966-374-665-4.

2. Фінансове право України : підручник : гриф МОН України / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. М. П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 320 с. – IS»N 966-667-150-6.

Назад к списку

7. 35 Державне адмiнiстративне управлiння. Військова справа/Государственное административное управление. Военное дело/Public administration. Government. Military affairs

1. Сулейманов, Е. Збройна агресія Вірменії проти Азербайджану та тяжкі наслідки окупації / Е. Сулейманов, В. Сулейманов. – К. : Наукова думка, 2014. – 119 с. – IS»N 978-966-00-1415-2.

2. Інноваційний розвиток вищої військової освіти України: досвід, тенденції, перспективи, особливості підготовки військових льотчиків : монографія / В. В. Сідаш, А. М. Алімпієв, Г. В. Пєвцов [та ін.]. – Х. : Цифрова друкарня № 1, 2012. – 456 с. – IS»N 978-617-7017-24-9.

3. Сідаш, В. В. Теоретичні основи автоматизації управління льотною підготовкою військових льотчиків : монографія / В. В. Сідаш, Г. В. Пєвцов, О. В. Никифоров. – Х. : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 244 с. – IS»N 978-617-7017-95-9.

4. Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України : метод. посіб. / М. М. Петрушенко, О. Б. Котов, Г. В. Пєвцов [та ін.] ; М-во оборони України, Командування Повітр. Сил Збройних Сил України, Харк. ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба ; за ред. М. М. Петрушенка. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2011. – 140 с.

Назад к списку

8. 378 Вища освiта. Унiверситети. Пiдготовка наукових кадрiв/Высшее образование. Университеты. Подготовка научных кадров/Higher education. Universities. Academic study

1. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт ОКР "Бакалавр" студентів галузі знань 1701 "Інформаційна безпека" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. : А. О. Корченко, С. В. Казмірчук]. – К. : НАУ, 2013. – 103 с.

Назад к списку

9. 5 Математика та природничі науки/Математика и естественные науки/Mathematics. Natural Sciences

1. Самородов, В. М. В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль та поглядів / В. М. Самородов, С. Л. Кигим, Л. В. Ольховська ; за заг. ред. В. М. Самородова. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 60 с.

2. Жегунов, Г. Ф. Законы биологии : природа жизни : учеб. пособие / Г. Ф. Жегунов. – Х. : Консум, 2006. – 304 с. – IS»N 966-393-009-8.

3. Аналитическая геометрия [Електронний ресурс]. – Харьков : ХАИ, 2014.

Назад к списку

10. 53 Фізика/Физика/Physics

1. Квазиоптические твердотельные резонаторы / А. Я. Кириченко, Ю. В. Прокопенко, Ю. Ф. Филиппов [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова. – К. : Наукова думка, 2008. – 296 с. – IS»N 978-966-00-0945-3.

2. Сапрыкин, В. Н. Сопротивление материалов. Решение задач : учеб. пособие для студентов вузов : гриф МОН Украины. Ч. 1 / В. Н. Сапрыкин, В. Н. Павленко, О. Ю. Кладова ; М-во образования и науки Украины, Ин-т инновац. технологий и содержания образования, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : ХАИ, 2013. – 528 с. – IS»N 978-966-662-286-3

3. Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. / Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 2014. – Вип. 12. – 192 с.

4. Сапрыкин, В. Н. Сопротивление материалов. Решение задач : учеб. пособие для студентов вузов : гриф МОН Украины. Ч. 2 / В. Н. Сапрыкин, В. Н. Павленко, О. Ю. Кладова ; М-во образования и науки Украины, Ин-т инновац. технологий и содержания образования, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х. : ХАИ, 2013. – 448 с. – IS»N 978-966-662-287-0.

Назад к списку

11. 62 Машинобудування. Техніка в цілому/Инженерное дело. Техника в целом/Engineering. Technology in general

1. Минаков А. А. Статистическая радиофизика : учеб. для студентов вузов : гриф МОН Украины/ А. А.Минаков, О. Ф.Тырнов. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2003. – 540 с.

2. Безрук В. М., Теоретические основы проектирования систем распознавания сигналов для автоматизированного радиоконтроля/ В. М.Безрук, Г. В.Певцов. – Х. : Коллегиум, 2007. – 430 с.

3. Теоретические основы синтеза систем обеспечения устойчивости сопровождения маневрирующих целей, лоцируемых над морем за пределами радиогоризонта : монография/ Н. Н. Петрушенко, Г. В. Певцов, Д. В. Карлов, Г. А. Кучук. – Х. : ХУПС, 2012. – 336 с.

4. Удачу нести на крыле : очерки истории ОАО "Мотор Сич". – М. : [б. и.], 2007. – 544 с.

5. Московська, Н. М. Пакувальне обладнання [Електронний ресурс] / Н. М. Московська, Г. М. Колоскова. – Харків : ХАІ, 2014. – 41 с. – http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.

6. Проектирование секционированных лопастей ВЭУ осевого типа [Електронний ресурс]. – Х. : ХАИ, 2014. – 30 с. – http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.

7. Yepifanov S., Afterburners and Exhaust Systems of Turbine Engines=Форсажні камери і вихідні пристрої газотурбінних двигунів : tutorial/ S.Yepifanov, Y.Shoshin, V.Chygryn. – Kharkiv : Nat. Aerospace Univ. named after N. Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2014.– 32 p.

8. Yepifanov S., Blade Bending Oscillation Analysis=Аналіз коливань лопатки : tutorial/ S.Yepifanov, Y.Shoshin, R.Zelenskyi. – Kharkiv:Nat. Aerospace Univ. named after N. Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2014. – 24 p.

9. Электротехника и основы электроники [Електронний ресурс]. – Х. : ХАИ, 2014. – 97 с. – http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/.

10. Застосування аерозольних утворень для захисту військових об'єктів від ударів літаків тактичної авіації : метод. посіб. / М. М. Петрушенко, О. М. Загорка, Г. В. Пєвцов. – Вінниця ; Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2012. – 128 с.

11. Наперекор стихии : уроки ликвидации аварии на Главной канализационной насосной станции г. Харькова. – Х. : Дуэт, 2005. – 464 с.

12. Родных А., Иллюстрированная летопись воздухоплавания и летания в России : с прил. краткой истории воен. воздухоплавания на Руси со времен Олега по конец царствования Николая I : 906 – 1855.– [СПб.?]:[б. и.], [1914?]. – 36 с.+прил.

Назад к списку

12. 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

1. Правила дорожнього руху : відповідає офіц. тексту : введені в дію з 1 січня 2002 року. – Київ : Арій, 2013. – 64 с.

2. Правила дорожного движения : соответствует офиц. тексту : введены в действие с 1 января 2002 г. – К. : Арий, 2013. – 64 с.

3. II Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тез. докл. / Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", (2междунар. науч. - практ. конф. – Х. : ХАИ, 2004. – 178 с.

4. Кавун С.В., Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : монографія. – Харків : Щедра садиба плюс, 2014. – 312 с.

5. Дехтяр Н. А., Фінансовий механізм діяльності суб'єктів господарювання : монографія / Н. А.Дехтяр, О. В.Люта, Н. Г.Пігуль. – Суми :Університетська книга, 2011. – 182 с.

6. Пєліхов, Є.Ф. Економіка сучасного підприємства : навч.-метод. і практ. посіб. : гриф МОН України / Є. Ф. Пєліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – Київ : Хай-Тек Прес, 2009. – 344 с.

Назад к списку

13. 681.5 Автоматика. Технічна кібернетика

1. Кошовий, М. Д. Теорія і практика моделювання інформаційно-вимірювальних систем : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : гриф МОН України / М. Д. Кошовий, А. Г. Михайлов ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2014. – 124 с. – IS»N 978-966-662-363-1.

Назад к списку

14. 811 Мови

1. Частник, С. В. Англійська мова для менеджерів міжнародного туризму = English for International Tourism Students : [навч. посіб.] / С. В. Частник, Г. О. Коробка ; М-во культури і мистецтв України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2004. – 160 с.

2. Ryzhkova, V. V. Oral topics exercises (english) for 1st year students [Електронний ресурс] / V. V. Ryzhkova, O. V. Кudoyarova, V. V. Кravchuk. – Kharkiv : Nat. Aerospace Univ. named after N. Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2015. – 110 p.

Назад к списку

15. 82 Художня література. Літературознавство

1. Торик, О. Флавіан : повість / О. Торик ; пер. з рос. О. Кожушний. – Київ : Кращі традиції, 2014. – 256 с. – IS»N 978-966-2503-30-2.

2. Wilde, O. The Picture of Dorian Gray = Портрет Доріана Грея / O. Wilde. – Kyiv : Znannia, 2015. – 283 p. – (English Library ; № 1). – IS»N 978-617-07-0150-3.

3. Молчанов, А. И. Россия, Украина и Белоруссия от Н. Хрущева до "Беловежской пущи". [В 3 т.]. Т. 2 / А. И. Молчанов. – СПб. : Владимир Даль, 2005. – 416 с.

4. Молчанов, А. И. Россия, Украина и Белоруссия от Н. Хрущева до "Беловежской пущи". [В 3 т.]. Т. 3 / А. И. Молчанов. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Петровская академия наук и искусств, 2006. – 443 с.

5. Дикань, А. П. Золотые звезды Харьковщины / А. П. Дикань. – Х. : Полиграфист, 2008. – 495 с.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни