Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow III квартал 2011 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
III квартал 2011 года
02.10.2011 г.
Список тем
Общие вопросы науки и культуры
1. Сто великих русских изобретений / С. В. Аксенова, Д. С. Одинцов, Е. Н. Пакалина. - М. : Вече, 2008. - 320 с.

2. Маркова, В. А. Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє : монографія / В. А. Маркова ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. - Х. : ХДАК, 2010. - 252 с.

Назад к списку

Компьютерная наука и технология. Использование компьютера
1. Инвариантно-ориентированная оценка качества программного обеспечения космических систем / Б. М. Конорев, Ю. С. Манжос, В. С. Харченко [и др.] ; Гос. центр регулирования качества поставок и услуг, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; под ред. Б.М. Конорева, В.С. Харченка. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2009. – 224 с.

2. Kowsari, A. R. Microsoft Visual Basic 6.0 / A. R. Kowsari. – 2002. – 426 p.

3. Russel, S. Artificial Intelligence : a modern approcah: text book / S. Russel, P. Norvig. – 2003. – 286 p.

4. Финкельштейн, Э. AutoCAD 2004. Библия пользователя : пер. с англ. / Э. Финкельштейн. – М. : Диалектика, 2004. – 1184 с. + CD.

5. «Математичне моделювання складних систем», науково-технічна конференція (2010; Львів). Науково-технічна конференція "Математичне моделювання складних систем", 12-14 травня 2010 р. : матеріали / Математичне моделювання складних систем", науково-технічна конференція (2010; Львів) ; МОНУ, Львівський держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ ім. В Чорновола, 2010. – 132 с.

Назад к списку

Культурология
1. Культура України : зб. наук. праць. Вип. 33 / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2011. – 300 с.

2. Культура України : зб. наук. праць. Вип. 31 / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2010. – 294 с.

3. Культура України : зб. наук. праць. Вип. 32 / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2010. – 293 с.

Назад к списку

Психология
1. Научитель, О. Д. Активне соціально-психологічне навчання : навч. посіб. Ч. 2 : Соціально-психологічний тренінг / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2011. – 40 с.

2. Макмиллан, Л. Мир наших эмоций : пер. с англ. / Л. Макмиллан. – М. : Лотэст; Заокский: Христианская служба семьи и здоровья, 2004. – 224 с.

3. Тиньков, О. М. Інженерна психологія : навч. посіб. / О. М. Тиньков. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2011. – 72 с.

Назад к списку

Социология
1. Суліма, Є. М. Глобалістика : підручник: гриф МОН України / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. - К. : Вища школа, 2010. - 544 с.

2. Семашко, О. М. Соціологія мистецтва : навч. посіб.: гриф МОН України / О. М. Семашко ; МОНУ, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія плюс: СПД ФО В.М. Піча, 2006. - 244 с.

Назад к списку

Политика
1. Немцов, Б. Исповедь бунтаря / Б. Немцов. - М. : Партизан, 2007. - 216 с.

2. Кук, Н. Охота за точкой "zero" : самый большой секрет Америки после атомной бомбы: пер. с англ. / Н. Кук. - М. : Яуза: Эксмо, 2005. - 384 с.

Назад к списку

Экономика. Экономические науки
1. Нестеренко, О. М. Основи економіки : навч. посіб. / О. М. Нестеренко, Ю. Є. Чирва. – Х. : Парус: ФОП Стеценко І.І., 2009. – 336 с.

2. Сявавко, М. С. Основи економічної інформатики : навч. посіб.: гриф МОН України. Кн. 1 / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 236 с.

3. Джур, О. Є. Економіка високотехнологічних підприємств : навч. посіб.: гриф МОН України / О. Є. Джур ; МОНУ, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2010. – 320 с.

4. Карпінський, Б. А. Фінансово-інвестиційний словник : навч. посіб.: гриф МОН України / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 304 с.

Назад к списку

Право. Юриспруденция
1. Юридичні терміни : тлумачний словник / В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова, Н. В. Безсмертна ; за ред. В.Г. Гончаренка. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2004. – 320 с.

2. Україна. Конституція. Конституція України : із змінами, внесеними згідно із законом №2222-IV від 8.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Україна. Конституція. – Х. : Фоліо, 2010. – 48 с.

3. Господарське право України : підручник: гриф МОН України / МОНУ, Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. В.М. Гайворонський, В.П. Жушмана. – Х. : Право, 2005. – 384 с.

Назад к списку

Образование. Воспитание. Обучение. Досуг
1. Інновації у вищій школі : зб. наук. праць (пропоз., ст., тез) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнар. слов'янський ун-т; авт.-уклад. Х.В. Раковський, Н.Х. Раковська, О.С. Раковська-Башмакова, К.О. Метешкін, Л.А. Федорченко. – Х. : МСУ, 2011. – 344 с.

2. Харківська державна академія культури. Вісник : зб. наук. праць. Вип. 31 / Харківська державна академія культури ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2010. – 296 с.

3. Харківська державна академія культури. Вісник : зб. наук. праць. Вип. 32 / Харківська державна академія культури ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2011. – 297 с.

4. Харківська державна академія культури. Вісник : зб. наук. праць. Вип. 33 / Харківська державна академія культури ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2011. – 286 с.

5. Олейник, Н. А. Есть ли жизнь за моторным корпусом : невыдуманные истории о Лехе, Алеше, Алексее Васильевиче Олейнике / Н. А. Олейник. – Х. : ЧПИ "Новое словов", 2009. – 414 с. + CD.

6. Україні ХХІ сторіччя - інтелект і творчість молоді", всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених (1, 2011; Дніпропетровськ). І Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених "Україні XXI сторіччя- інтелект і творчість молоді", 14-15 квітня 2011 р. : матеріали / Україні ХХІ сторіччя - інтелект і творчість молоді", всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених (1, 2011; Дніпропетровськ) ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровська обл. держ. адміністрація, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – 398 с.

Назад к списку

Математика. Естественные науки
1. Україні ХХІ сторіччя - інтелект і творчість молоді", всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених (1, 2011; Дніпропетровськ). І Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених "Україні XXI сторіччя- інтелект і творчість молоді", 14-15 квітня 2011 р. : матеріали / Україні ХХІ сторіччя - інтелект і творчість молоді", всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених (1, 2011; Дніпропетровськ) ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровська обл. держ. адміністрація, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – 398 с.

2. Адаптаційний курс елементарної математики : навч. посіб. / О. Г. Ніколаєв, К. П. Барахов, І. В. Брисіна [та ін.]. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2011. – 64 с.

3. Бахмет, Г. К. Основы системного анализа : учеб. пособие / Г. К. Бахмет, А. Г. Бахмет. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 100 с.

4. Системный анализ : практикум / Г. К. Бахмет, А. Г. Бахмет, К. П. Барахов, Т. В. Рвачева. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 36 с.

5. Струтинський, В. Б. Математичне моделювання процесів і систем : підручник / В. Б. Струтинський, А. М. Гуржій, В. С. Кривцов. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2011. – 672 с.

6. Okhrimovskyy, A. M. Physics : Guidance Manual for Laboratory Experiments / A. M. Okhrimovskyy, O.V. [Охримовский А.М. Podshyvalova, О. В. Подшивалова. – Kharkiv : National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovsky "KhAI", 2011. – 144 p.

7. Клеєвська, В. Л. Приземні метеорологічні спостереження : навч. посіб. Ч. 2 / В. Л. Клеєвська, О. О. Поліщук. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2011. – 64 с.

Назад к списку

Фармакология. Терапия. Токсикология
1. Ляхова, К. А. Золотые рецепты здоровья от великих целителей мира / К. А. Ляхова. - М. : РИПОЛ классик, 2005. - 384 с.

Назад к списку

Техника в целом
1. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : навч. посіб. Ч. 2 / О. О. Поліщук, О. А. Цирюк, Г. М. Колоскова, В. Ю. Колосков. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2011. – 76 с.

2. Zimovin, A. Y. Basic Electrical Engineering = Основи електротехніки : manual. Part 2 / A.Ya. Zimovin, V. N. Postnikov, L. I. Volchanskaya. – Kharkiv : National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovsky "KhAI", 2011. – 116 p.

3. Kravchenko, V. F. Adaptive digital processing of multidimensional signals with applications / V. F. Kravchenko, H. M. Perez-Meana, V. I. Ponomaryov. – Moscow : FIZMATLIT, 2009. – 360 p.

4. Солодовник, В. Ф. Сигнализация в системах радиосвязи : учеб. пособие / В. Ф. Солодовник, А. А. Роенко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 97 с.

5. Худяков, С. В. Разработка технологических процессов изготовления деталей с помощью компьютерной системы ADEM 7.1 : учеб. пособие / С. В. Худяков, В. В. Третьяк. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 38 с.

6. Шошин, Ю. С. Трансмиссии и силовые системы авиационных газотурбинных двигателей : учеб. пособие по лаб. практикуму / Ю. С. Шошин, В. С. Чигрин. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 40 с.

7. Кривцов, В. С. Невичерпна енергія : підручник: гриф МОН України. Кн. 2 : Вітроенергетика / В. С. Кривцов, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв ; МОНУ, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", Севаст. нац. техн. ун-т. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2010. – 503 с.

8. Кривцов, В. С. Невичерпна енергія : підручник: гриф МОН України. Кн. 3 : Альтернативна енергетика / В. С. Кривцов, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв ; МОНУ, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", Севаст. нац. техн. ун-т. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2008. – 621 с.

9. Кривцова, В. І. Невичерпна енергія : підручник: гриф МОН України. Кн. 4 : Вітроводнева енергетика / В. І. Кривцова, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв ; МОНУ, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", Севаст. нац. техн. ун-т. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2010. – 579 с.

10. Сто великих рекордов военной техники / авт.-сост. С.Н. Зигуненко. – М. : Вече, 2008. – 432 с.

11. Потыльчак, А. П. Проектирование устройств измерения параметров летательного аппарата : учеб. пособие по курс. и дипл. проектированию / А. П. Потыльчак, А. Р. Сарамолки. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 100 с.

12. Стригунов, В. М. К расчету на прочность стреловидных крыльев и оперений самолета / В. М. Стригунов. – М. : Оборонгиз, [б.г.]. – 46 с.

13. Берне, Л. П. Как все начиналось / Л. П. Берне. – М. : Крылья Родины, 2010. – 352 с.

14. Vambol, A. A. Material engineering and aviation structural materials = Матеріалознавство і авіаційні конструкційні матеріали : workbook for laboratory course. Part 1 : Metals and alloys / A. A. Vambol, I. M. Taranenko. – Х. : National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovsky "KhAI", 2011. – 76 p.

15. Vambol, A. A. Material engineering and aviation structural materials = Матеріалознавство і авіаційні конструкційні матеріали : workbook for laboratory course. Part 2 : Nonmetals and composites / A. A. Vambol, I. M. Taranenko. – Kharkiv : National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovsky "KhAI", 2011. – 68 p.

16. Львов, М. П. Строительная механика авиационных конструкций [Текст]. Ч. 2 : Расчет тонкостенных стержней / М. П. Львов, А. Г. Дибир. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. – 84 c.

17. Кричевский, С. В. Методика оценки и пути повышения безопасности полетов самолетов-истребителей на взлете при отказах авиатехники / С. В. Кричевский ; ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина". – М. : ВУНЦ ВВС "ВВА им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 2011. – 364 с. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №76, 2010. – М. : ООО "Де Агостини", 2010.

18. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №83, 2010. – М. : ООО "Де Агостини", 2010.

19. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №85, 2010. – М. : ООО "Де Агостини", 2010.

20. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №88, 2011. – М. : ООО "Де Агостини", 2011.

21. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №90, 2011. – М. : ООО "Де Агостини", 2011.

22. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №87, 2010. – М. : ООО "Де Агостини", 2010.

23. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №92, 2011. – М. : ООО "Де Агостини", 2011.

24. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №91, 2011. – М. : ООО "Де Агостини", 2011.

25. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №89, 2011. – М. : ООО "Де Агостини", 2011.

26. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №86, 2010. – М. : ООО "Де Агостини", 2010.

27. Мировая авиация : полная энциклопедия: еженедельное изд. №84, 2010. – М. : ООО "Де Агостини", 2010.

28. Технологии высокой готовности для программно-технических комплексов космических систем / В. С. Харченко, О. Н. Одарущенко, Ю. Л. Поночовный [и др.] ; Гос. центр регулирования качества поставок и услуг, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; под ред. В.С. Харченко, Б.М. Конорева. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2010. – 372 с.

29. Оценка и обеспечение качества программных средств космических систем / В. С. Харченко, В. В. Скляр, Б. М. Конорев [и др.] ; Нац. косм. агентство Украины, Гос. центр регулирования качества, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; под ред. В.С. Харченко, Б.М. Конорева. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2007. – 244 с.

Назад к списку

Бухгалтерия. Бухгалтерский учет
1. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб.: гриф МОН України / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, М. В. Корягін [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 240 с.

2. Шкіря, Н. Л. Аудит : навч. посіб. : гриф МОН України / Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 224 с.

Назад к списку

Организация производства, экономика предприятия
1. Геопространственные производственные системы : монография / В. М. Илюшко, О. Е. Федорович, О. Н. Замирец [и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. - 250 с.

2. Ярема, Б. П. Податковий менеджмент : навч. посіб.: гриф МОН України / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с.

3. Зеленков, А. В. Информационные системы в менеджменте: автоматизация бухгалтерского учета : учеб. пособие / А. В. Зеленков, И. Н. Кадыкова. - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. - 56 с.

Назад к списку

Точная механика и автоматика
1. Дорожовець, М. М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем : навч. посіб.: гриф МОН України / М. М. Дорожовець, О. В. Івахів, В. О. Мокрицький ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2009. - 304 с.

Назад к списку

Геометрическое черчение
1. Розроблення конструкторської документації на типові деталі та вузли : навч. посіб. до практ. занять / Ю. Г. Андренко, Ю. А. Кузнєцова, С. В. Мартишко [и др.]. - Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2011. - 63 с.

2. Цилиндрические зубчатые передачи. Расчет геометрических параметров и компьютерное моделирование : учеб. пособие / В. Н. Павленко, А. А. Сидаченко, Ю. Г. Андренко [и др.]. - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. - 89 с.

Назад к списку

Художественные ремесла, промыслы
1. Веласкес / М.Ю. Торопыгина. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 128 с.

2. Васнецов / Л.А. Ефремова. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 128 с.

Назад к списку

Риторика
1. Вирабов, С. А. Культура речи для всех : будем говорить правильно, достойно, красиво, умно: народная книга (вариант для предпринимателя) / С. А. Вирабов. - 2-е изд., поп. и обновл. - Донецк : Кредо, 2010. - 224 с.

Назад к списку

Лингвистика. Языкознание. Языки
1. Мансі, Є. О. Практикум з англійської мови : граматика, розмовні теми, тексти для аудіювання, тести / Є. О. Мансі, Л. І. Третяк. – Х. : Гімназія, 2008. – 416 с.

2. Видашенко, Н. І. Довідник з граматики англійської мови : фонетика, словотвір, морфологія, синтаксис, пунктуація, ділові папери / Н. І. Видашенко. – Х. : Парус, 2008. – 384 с.

3. Сборник упражнений по грамматике английского языка : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова [и др.]. – М. : Страт, 2006. – 214 с.

4. Новый англо-русский русско-английский словарь = New English-Russian Russian-English Dictionary : 60000 слов / сост. А.Ю. Петраковский. – Х. : Див, 2011. – 576 с.

5. Кожемяко, В. С. Русские пословицы и поговорки и их немецкие аналоги / В. С. Кожемяко, Л. И. Подгорная. – СПб. : КАРО, 2005. – 192 с. – (fur Fortgeschrittene!).

6. Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков. – 9-те вид. – Х. : ВД "Весна": ФОП Співак Т.К., 2011. – 400 с.

Назад к списку

Художественная литература. Литературоведение
1. Мельникова, И. А. От ненависти до любви : роман / И. А. Мельникова. – М. : Эксмо, 2010. – 384 c.

2. Полякова, Т. В. Сжигая за собой мосты : повесть / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с.

3. Дневник кота с лимонадным именем / сост. А.О. Белянин. – М. : АРМАДА: АЛЬФА-КНИГА, 2007. – 346 c.

4. Куликова, Г. М. Женские штучки, или Мир наизнанку : роман / Г. М. Куликова. – М. : Астрель: АСТ, 2009. – 316 с.

5. Полякова, Т. В. Испанская легенда : роман / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

6. Щербакова, Г. Шла и смеялась / Г. Щербакова. – М. : Эксмо, 2009. – 256 c.

7. Щербакова, Г. Отчаянная осень / Г. Щербакова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с.

8. Шалыгин, В. В. Обратный отсчет : фантаст. роман / В. В. Шалыгин. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

9. Устинова, Т. В. На одном дыхании : роман / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2010. – 384 c.

10. Леонидова, Л. Абрикосовый мальчик : роман / Л. Леонидова. – М. : АСТ: ПРОФИЗДАТ, 2008. – 286 с.

11. Пелевин, В. О. Generation "П" : роман / В. О. Пелевин. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

12. Минаев, С. MEDIA SAPIENS. Повесть о третьем сроке / С. Минаев. – М. : Астрель: АСТ, 2007. – 310 с.

13. Марушкин, П. О. Властелин знаков (Лексикон) : фантаст. роман / П. О. Марушкин. – М. : Эксмо, 2010. – 448 с.

14. Мифы мегаполиса : сб. / сост. А. Синицын. – М. : АСТ, 2008. – 445 с.

15. Искра, Е. (. В глубине стекла : роман / Е. (Вашков В.В.) Искра. – М. : Астрель: АСТ, 2007. – 318 с.

16. Калугин, А. А. Мечта на поражение : фантаст. роман / А. А. Калугин. – М. : Эксмо, 2009. – 384 с.

17. Иванов, А. Земля - Cортировочная : повести, роман / А. Иванов. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 544 с.

18. Елизаров, М. Библиотекарь : роман / М. Елизаров. – М. : Ad Marginem, 2009. – 432 с.

19. Токарева, В. С. Мои враги : сб. / В. С. Токарева. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 317 с.

20. Полякова, Т. В. Сжигая за собой мосты : роман / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 978-5-699-25943-4 : 15,00.

21. Полякова, Т. В. Невеста Калиостро : роман / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

22. Пелевин, В. О. Омон Ра : роман / В. О. Пелевин. – М. : Эксмо, 2007. – 192 с.

23. Куликова, Г. М. Похождения соломенной вдовы : повесть / Г. М. Куликова. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 c.

24. Донцова, Д. А. Шопинг в воздушном замке : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2009. – 384 с.

25. Донцова, Д. А. Фейсконтроль на главную роль : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с.

26. Донцова, Д. А. Золушка в шоколаде : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с.

27. Воронцова, М. Мистер Экс / М. Воронцова. – СПб. : ИД "Нева", 2003. – 320 с.

28. Беркем, а. А. Мародер; Каратель / аль Атоми Беркем. – СПб. : Крылов, 2010. – 672 с.

29. Абдуллаев, Ч. А. Ошибка олигарха : роман / Ч. А. Абдуллаев. – М. : Эксмо, 2008. – 288 с.

30. Белаш, Н. М. Сокол не просит любви у голубки : стихи / Н. М. Белаш. – Х. : Крок, 2008. – 100 с.

31. Forrester, H. A Cuppa Tea and an Aspirin / H. Forrester. – London : HarperCollinsPublishers, 2004. – 481 p.

32. May, S. The Rise and Fall of the Queen of Suburbia : A black-hearted soap opera / S. May. – London : Harper, 2006. – 455 p.

33. Bingham, H. Glory Boys / H. Bingham. – London : HarperCollinsPublishers, 2005. – 618 p.

34. Murray, A. The Narrowboat Girl / A. Murray. – London : Pan Books, 2007. – 458 p.

35. Cannings, A. Cherished : A mother's fight to prove her innocence / A. Cannings, M. L. Davies. – London : Sphere, 2007. – 347 p.

36. Хогарт, А. Воздушнее поцелуя : роман / А. Хогарт. – М. : ИД "Панорама", 2009. – 192 с.

37. Shreve, A. Resistance / A. Shreve. – London : Abacus, 2005. – 309 p.

38. Вишневский, Я. Л. Мартина и другие рассказы о любви : пер. с пол. / Я. Л. Вишневский. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – 192 с.

39. Вишневский, Я. Л. 188 дней и ночей : пер. с пол. / Я. Л. Вишневский, М. Домагалик. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – 352 с.

40. Уэльбек, М. Расширение пространства борьбы : роман: пер. с фр. / М. Уэльбек. – СПб. : Азбука, 2010. – 192 с.

41. Лу, Э. Наивно. Супер : роман: пер. с норвеж. / Э. Лу. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 272 с.

42. Лу, Э. Во власти женщины : роман: пер. с норвеж. / Э. Лу. – СПб. : Азбука-классика, 2009. – 224 с.

43. Кеннер, Д. Парадокс Prada : пер. с англ. / Д. Кеннер. – М. : Эксмо; СПб.: Домино, 2007. – 432 с.

44. Jerott, M. A Great Catch / M. Jerott. – New York : AVON BOOKS, 2000. – 376 p.

45. Филлипс, С. Э. Рожденный очаровывать : роман: пер. с англ. / С. Э. Филлипс. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 381 с.

46. Старк, Р. Авантюра : роман: пер. с англ. / Р. Старк. – М. : Центрполиграф, 2001. – 252 с.

47. Келли, К. Температура повышается : роман: пер. с англ. / К. Келли. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 285 с.

Назад к списку

 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни