Главная arrow Читателю
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Четверг, 14 Декабря 2017    
В помощь читателю

Образцы библиографических описаний (скачать)

Рекомендации к написанию научной статьи (скачать)

Рекомендации к написанию научной статьи (рус.) (скачать)

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. / Bibliographic description and references. Rules for the abbreviation of words and word combinations in foreign European languages. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) (скачать)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента"

Наказ МОН від 21.01.2009 р. N29 "Про розгляд атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань згідно з постановою Кабінету Міністрів України N1791 від 31.12.2004 р."

Наказ МОН N690 від 09.07.2010 "Про внесення змін до порядку присвоєння вченого звання професора і доцента"

Библиографическая запись. Библиографический заголовок. Общие требования и правила составления ГОСТ 7.80-2000 (скачать)

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (скачать)

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила ГОСТ 7.12-93(скачать)

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загалні вимоги та правила ДСТУ 3582-97 (скачать)

Основы информационной культуры (скачать/просмотреть)

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (скачать/просмотреть)


Список научных специализированных изданий ВАК, имеющихся в НТБ ХАИ
1. Автоматика. Автоматизация. Электронные комплексы и системы. (НАН Украины, Херсон: ХГТУ) . – технічні науки. – 2003-.

2. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики – технічні науки. – 1974-1993.

3. Автоматическая сварка. – технічні науки. – 1953-.

4. Авіаційно-космічна техніка і технологія (Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ»). – технічні науки – 1999-. (див. алф. кат.)

5. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва Міністерства культури і туризму України). – педагогічні науки, історичні науки – 2006, 2007.

6. Бібліотечна планета (Національна парламентська біліотека україни). – педагогічні науки, історичні науки. – 2003-.

7. Вісник національної академії наук України. – 1956-

8. Банківська справа – економічні науки. – 2000-.

9. Бизнес Информ – економічні науки. – 1997-.

10. Бухгалтерский учет и аудит – економічні науки. – 1999-.

11. Вісник двигунобудування (Запорізький національний технічний університет МОН України, ВАТ «Мотор Січ», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» МОН України) – технічні науки – 2002-.

12. Вісник книжкової палати. – педагогічні, історичні науки. – 1999.

13.  Вища школа. – педагогічні науки. – 2001-.

14.  Вища освіта – педагогічні науки, філософські науки. – 2002-.

15. Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАНУ) – фізико-математичні науки. – 1997-2005.

16. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – фундаментальні та гуманітарні науки. – 1999-2000

17. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – технічні науки. – 1999-2000.

18. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – економічні та гуманітарні науки. – 1998.

19. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – економічні науки. – 1998-1999.

20. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 1997.

21. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – економічні науки. – 2007-2008.

22. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – міжнародні відносини. – 2007.

23. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Фізико-математичні науки – 2001.

24. Віче (Журнал Верховної Ради). – юридичні науки – 2006.

25. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут). – технічні науки. – 2007.

26. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов (Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е Жуковского «ХАИ»). – технічні науки. – 1983.

27. Збірник наукових праць Харківського військового університету. – технічні науки. – 1998.

28. Геоінформатика (ІГН НАНУ, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наукк про землю). – фізико-математичні науки. – 2007, 2008.

29. Гуманітарний часопис (Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», МОН України). – гуманітарні, філософські науки. – 2005-2007.

30. Джерело: український реферативний жернал (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України). – технічні науки – 1999.

31. Доповіді НАН України. – фізико-математичні, технічні науки – 1947-2009.

32. Екологія і ресурси. : Зб. наук. праць. Вип. 11. (Інститут проблем національної безпеки). – 2005.

33. Економіка. Фінанси. Право. – економічні науки. – 1999-.

34. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць (Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ»). – економічні науки. – 2008.

35. Економіст (Інститут економічного прогнозування НАН України). –економічні науки. – 2000-

36. Економіка України (Міністерство економіки, міністерство фінансів України та НАНУ). – економічні науки. – 2006, 2007.

37. Известия вузов. Радиоэлектроника (НТУУ «КШ»). – технічні науки. – 1972-2009.

38. Известия вузов. Радиотехника (НТУУ «КШ»). – технічні науки. – 1958-1966.

39. Искусственный интеллект (НАНУ и институт проблем искусственного интеллекта, Донецк). – фізико-математичні, технічні науки. – 2001-

40. Інтелектуальний капітал (Науково-дослілний інститут інтелектуальної власності академії правових наук). ‑ юридичні науки ‑ 2004-2005.

41. Іноземні мови (Київський нац. лінгвістичний університет). – педагогічні науки. – 2003-.

42. Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ). – технічні науки. – 1991-.

43. Космічна наука і технологія (НАНУ, НКА України) – фізико-математичні науки. – 2005-.

44. Людина і світ (Всеукраїнське товариство «Просвіта», Міжнародний фонд «Відродження»). – 2000-2004.

45. Математичні методи та фізико-механічні поля (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка). ‑ фізико-математичні науки. - 2001, 2004-2009.

46. Методи та прилади контролю якості (Івоно-Франківський національний університет нафти і газу). – технічні науки. – 2005-.

47. Мовознавство (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні). – філологічні науки. – 2006-.

48. Металознавство та обробка металів (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ). – технічні науки. – 2007, 2008.

49. Наука і оборона (Міністерство оборони України). – військові науки. – 2002-2008.

50. Наука та інновації (НАН України). – технічні науки. – 2005-.

51. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академя». Теорія та історія культури. – педагогічні науки – 2007-.

52. Нові технології навчання (МОН України, Наук.-метод. Центр вищої освіти). – педагогічні науки. – 2006-.

53. Новий колегіум (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). – педагогічні науки. – 2003-.

54. Нова політика. – політичні науки. – 1999-2001.

55. Освіта та управління – педагогічні науки. – 1999-.

56. Освіта та управління – психологічні науки. – 1999-.

57. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии (Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е Жуковского «ХАИ»). – технічні науки. – 1998-.

58. Пам’ять століть (Історично-науковий та літературний журнал Київський національний університет). – історичні науки – 1998-2005.

59. Персонал. – філософські, соціологічні, політичні науки. – 2000-2008.

60. Політика і час .– історичні, політичні науки. – 2000-2007.

61. Політична думка. – політичні науки. – 2000-2001.

62. Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства НАНУ). – хімічні науки, технічні науки, фізико-математичні науки – 1963-1992, 2003,2008.

63. Право України. – юридичні науки, політичні науки. – 1996-2001, 2009

64. Практична психологія та соціальна робота. – психологічні науки. – 2002-.

65. Прикладная механика. – технічні, фізико-математичні науки. – 1959-.

66. Проблеми освіти: Наук.-метод збірник (МОН України, Науков.-метод. центр вищої освіти). – педагогічні науки. – 2006-2008.

67. Проблемы прочности (Інститут проблем міцності НАНУ). – технічні науки. – 1970-

68. Проблемы управления и информатики (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАНУ). – технічні науки. – 1995-.

69. Промішленная теплотехника (НАН України). – технічні науки. – 1999-.

70. Процессы литья (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАНУ). – технічні науки. – 2002-.

71. Радіоелектронні та компьютерні системи (Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ»). – технічні науки. – 2003-.

72. Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут НАН Украины). – фізико-математичні науки. – 2003-2007.

73. Радиофизика и электроника (Институт радиофизики и радиоэлектроники им. А.Я. Усикова НАН Украины). – фізико-математичні науки. – 1998-.

74. Сверхтвердые материалы (Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Вакуля НАН Украины). – хімічні, технічні науки. – 1979-2003.

75. Системні дослідження та інформаційні технології. – фізико-математичні науки. – 2004-.

76. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – соціологічні науки. – 1999-.

77. Стандартизація, сертифікація, якість. – технічні науки. – 1999-.

78. Статистика України. – державне управління. – 2006-2008.

79. Техническая диагностика и неразрушающий контроль (НАН Украины, ИЭС им. е.О. Патона). – технічні науки. – 2002-.

80. Теорія і практика інтелектуальної власності. – юридичні науки. – 2005-2008.

81. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія (НТУ «ХПІ», ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, УІПА). – філософ., педагог., психолог. науки. – 2006-2008.

82. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (Мінпромполітики України). – фізико-математичні науки, технічні науки. – 2003-2008.

83. Технологические системы (ОАО Украинский научно-исследовательский институт авиационных технологий, г. Киев). – технічні науки. – 1999-2008.

84. Техническая механика (НАН України, Национальное космическое агенство Украины). – фізико-математичні науки. – 1999-2008.

85. Українська мова (Інститут української мови НАН України). – філологічні науки. – 2008-2009.

86. Український історичний журнал. – історичні науки. – 1993-1995, 2000, 2001, 2009.

87. Український математичний журнал. – фізико-математичні науки. – 1999-2008.

88. Український метрологічний журнал. – технічні науки. – 1999-.

89. Український фізичний журнал. – фізико-математичні науки. – 1963 (див. алфав. кат.).

90. Упаковка. – технічні науки. – 2006, 2009

91. Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ). – економічні науки, технічні науки, фізико-математичні науки. – 1959 (див. алфав. кат.).

92. Физика низких температур (ФТІНТ им. В.И. Вєркіна НАН України). ‑ фізико-математичні науки. – 1975-1995.

93. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології (НАН України ін.). - фізико-математичні, технічні науки. – 2006-2008.

94. Філософська думка (Інститут філософії НАН України). – філософські науки. – 2002-.

95. Фінанси України (Міністерство фінансів України). – економічні науки. – 2001-.

96. Холодильна техніка і технологія (Одеська державна академія холода). – технічні науки. – 2007-.

97. Шлях освіти (МОН України, Академія педагогічних наук). – педагогічні науки. – 1999-2007.

98. Экономика Украины (Министерство экономики и по вопросам Европейской интеграции Украины; Министерство финансов Украины; НАН Украины). – економічні науки. – 1996-.

99. Электронное моделирование (Институт проблем моделирования энергетики им. Г.Е. Ухова НАН Украины, РАН). – технічні науки. – 1979 (див. алфав. кат.).

100. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – технічні науки, економічні науки. – 2009.

 
Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни