Главная arrow Бюллетень новых поступлений arrow III квартал 2009 года
:
НТБ напоминает, что c 01.01.2017 начата перерегистрация всех пользователей
:
Суббота, 25 Ноября 2017    
III квартал 2009 года
07.10.2009 г.
Список тем
Информационные технологии
1. Ганин, Н .Б. Компас-3D V8 / Н. Б. Ганин. – М. : ДМК Пресс ; СПб. : Питер, 2007. – 392 с.+CD.

2. Отказоустойчивые встроенные системы на программируемой логике=Fault-Tolerant Embedded PLD-systems : лекц. материал / В. Н. Локазюк, С. Б. Остроумов, О. В. Поморова ; под ред. В. С. Харченко. – Х. : ХАИ, 2008. – 264 с.

3. Скляр, В. В. Оценка качества и экспертиза программного обеспечения=Software Quality Assessment and Expertise : лекц. материал / под ред. В. С. Харченко. – Х. : ХАИ, 2008. – 204 с.

4. Погорілий, С. Д. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних : підручник : гриф МОН України / С. Д. Погорілий, Д. М. Калита ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2007. – 455 с.

5. Третяк, О. В. Засоби та системи автоматизації наукових досліджень : підручник : гриф МОН України / О. В. Третяк, Ю. В. Бойко ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2007. – 319 с.

6. Малєєва, О. В. Статистичний аналіз даних (у програмному пакеті STATISTICA 6.0) : навч. посіб. по лаб. практикуму / О. В. Малєєва, Т. М. Назаренко. – Х. : ХАІ, 2009. – 36 с.

7. Никифорова, Н. В. Основы работы с интегрированной компьютерной системой CATIA V5 : учеб. пособие по лаб. практикуму / Н. В. Никифорова, В. В. Шевель. – Х. : ХАИ, 2009. – 31 с.

8. Шевченко, И. В. Моделирование информационных систем : учеб. пособие. Ч. 2 : UML.RATIONAL ROSE / И. В. Шевченко, А. С. Топал. – Х. : ХАИ, 2009. – 78 с.

9. Костюк, Г. І. Технологічні основи роботизованого виробництва : навч. посіб. Ч. 2 / Г. І. Костюк, Н. В. Руденко. – Х. : ХАІ, 2009. – 128 с.

Назад к списку
Философия
10. Коцар, А. В. Вступ до геронтопсихології : навч. посіб. Ч. 2. – Х. : ХАІ, 2009. – 64 с.

11. Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. : гриф МОН України / В. Л. Петрушенко. – 4-те вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 312 с.

12. Бабичев, Е. Р. Основы философии : учеб. пособие / Е. Р. Бабичев, Т. Е. Усова. – Х. : Парус : ФОП Стеценко И. И., 2009. – 368 с.

13. Петрушенко, О. П. Словник з естетики / О. П. Петрушенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 353 с.

14. Смольков, О. А. Філософія : навч. посіб. : гриф МОН України / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 460 с.

Назад к списку
Религия. Теология
15. Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. : гриф МОН України / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 232 с.

16. Корогодова, Є. П. Світові релігії. Християнство. Основні напрямки християнства : навч. посіб. до самост. роботи / Міністерство освіти і науки України ; Э. П. Корогодова. – Х., 2009. – 84 с.

Назад к списку
Общественные науки
17. Социология : учебник / под ред. Н. Ф. Осиповой. – Х. : Одиссей, 2007. – 264 с.

18. Сявавко, М. С. Основи економічної інформатики : навч. посіб. : гриф МОН України. Кн. 1 / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 236 с.

19. Шиян, А. А. Економічна кібернетика : вступ до моделювання соціальних і економічних систем : навч. посіб. : гриф МОН України / А. А. Шиян. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 228 с.

20. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів Харківської області : стат. зб. / Держкомстат України ; Голов. упр. статистики у Харк. обл. – Х. : Гол. упр. статистики у Харк. обл., 2009. – 112 с.

21. Михайловська, І. М. Гроші та кредит : навч. посіб. : гриф МОН України / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 432 с.

22. Выходец, Ю. С. Модель сотрудничества университетов и бизнеса. Развитие университетско-промышленных связей / Ю. С. Выходец, И. В. Глущенко, М. Ю. Довгопол ; под ред. И. В. Чумаченко. – Х. : Райдер, 2008. – 104 с.

23. Вартанян, В. М. Маркетингові дослідження : практикум з розроблення проектів дослідж., збору й статистичного оброблення даних / В. М. Вартанян, М. А. Голованова. – Х. : ХАІ, 2008. – 50 с.

24. Маркетинг : передвипускна практика бакалавра та спеціаліста : напрям підготовки-0501 ‑ "Економіка і підприємництво" / В. М. Вартанян, А. М. Березюк, Л. М. Голованова, М. А. Голованова. – Х. : ХАІ, 2008. – 17 с.

25. Вартанян, В. М. Маркетинг : вимоги ди воконання випускних робіт бакалаврів і спеціалістів : напрям підготовки-0501 ‑ "Економіка і підприємництво" / В. М. Вартанян, М. А. Голованова, А. І. Бабушкін. – Х. : ХАІ, 2008. – 57 с.

26. Петрик, В. Л. Статистика : навч. посіб. для студент. ф-ту заочного навчання / В. Л. Петрик. – Х. : ХАІ, 2009. – 100 с.

27. Порядок оформления учебных и научно-исследовательских документов : учеб. пособие / В. Н. Павленко, А. С. Набатов, И. М. Тараненко, А. Г. Волов. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. : ХАИ, 2009. – 64 с.

28. Математичні основи фінансових розрахунків : навч. посіб. до практ. занять / О. Ю. Соколов, М. С. Мазорчук, Н. С. Бакуменко, С. Г. Волков. – Х. : ХАІ, 2009. – 51 с.

29. Бабак, І. М. Інтелектуальна власність в ІТ-проектах : навч. посіб. / І. М. Бабак, Є. А. Дружинін, О. К. Погудіна. – Х. : ХАІ, 2009. – 36 с.

30. Хмель, С. М. Мікроекономіка : консп. лекцій / С. М. Хмель, В. І. Хмель. – Х. : ХАІ, 2009. – 129 с.

Назад к списку
Математика. Естественные науки
31. Бобало Ю. Я. Основи теорії електронних кіл : підручник : гриф МОН України / Ю. Я. Бобало, Б. А. Мандзій, П. Г. Стахів ; НТУ КПІ, Нац. ун-т Львівська політехніка ; за ред. П. Г. Стахіва. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 296 с.

32. Космическая съемка земли : науч.-техн.., справ.-аналит. изд. с прил. на CD. Т. 1 : Космическая оптоэлектронная съемка земной поверхности с высоким разрешением / под ред. Ю. А. Сорокина. – М. : Радиотехника, 2007–2008. – 92 с.

33. Космическая съемка земли : науч.-техн.., справ.-аналит. изд. с прил. на CD. Т. 2 : Космическая оптоэлектронная съемка земной поверхности со средним разрешением / под ред. Ю. А. Сорокина. – М. : Радиотехника, 2007–2008. – 114 с.

34. Космическая съемка земли : науч.-техн.., справ.-аналит. изд. с прил. на CD. Т. 3 : Космические системы радиолокационной съемки земной поверхности / под ред. Ю. А. Сорокина. – М. : Радиотехника, 2007–2008. – 86 с.

35. Космическая съемка Земли : науч.-техн.., справ.-аналит. изд. с прил. на CD. Т. 4 : Космическая оптоэлектронная съемка земной поверхности с низким и очень низким разрешением / под ред. Ю. А. Сорокина. – М. : Радиотехника, 2007–2008. – 48 с.

36. Космическая съемка земли : науч.-техн.., справ.-аналит. изд. с прил. на CD. Т. 5 : Космическая оптоэлектронная съемка атмосферы Земли / под ред. А. Ю. Авулева. – М. : Радиотехника, 2007–2008. – 60 с.

37. ЦАГИ. Ученые записки. – М. : Изд. отдел ЦАГИ, 2007. – T. XXXVIII, № 1/2. – 148 с.

38. ЦАГИ. Ученые записки. – М. : Изд. отдел ЦАГИ, 2007. – Т. XXXVIII, № 3/4. – 179 с.

39. ЦАГИ. Ученые записки. – М. : Изд. отдел ЦАГИ, 2009. – Т. XL, №1. – 96 с.

40. Асеев, Г. Г. Дискретная математика : учебник / Г. Г. Асеев, О. М. Абрамов, Д. Э. Ситников. – К. : Кондор, 2008. – 162 с.

41. Борисенко, О. А. Дискретна математика : підручник : гриф МОН України. – Суми : Унів. книга, 2008. – 255 с.

42. Нікольський, Ю. В. Дискретна математика : підручник : гриф МОН України / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – 3-тє вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 608 с.

43. Теоретична механіка : посіб. для практ. занять / В. М. Булгаков, В. В. Бурлака, В. С. Лукач ; за ред. С. І. Кучеренка. – Ніжин : Міланік, 2009. – 639 с.

44. Теоретична механіка : динаміка точки, тіла і матеріальної системи / В. М. Булгаков, В. С. Лукач, І. В. Головач, О. І. Литвинов ; Кабмін України, Нац. аграр. ун-т. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Ніжин : Міланік, 2007. – 367 с.

45. Динамика : руководство к решению задач / И. П. Бойчук, [и др.]. – Х. : ХАИ, 2009. – 121 с.

46. Логические алгебры и системы : учеб. пособие / А. В. Желтухин, В. А. Куланов, З. Б. Холодная, М. Ф. Холодный. – Х. : ХАИ, 2009. – 36 с.

Назад к списку
Прикладные науки. Медицина. Техника
47. Прочность, колебания и ресурс авиационных конструкций и сооружений : сб. ст. / ЦАГИ. – М. : Изд. отдел ЦАГИ, 2007. – Вып. 2675. – 352 с.

48. Василега, П. О. Електропостачання : навч. посіб. : гриф МОН України / П. О. Василега. – Суми : Унів. кн., 2008. – 415 с.

49. Василенко, І. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали : навч. посіб. / І. І. Василенко, В. В. Широков, Ю. І. Василенко. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 242 с.

50. Рудницький, В. Г. Внутрішньоцехове електропостачання : курс. проектув. : навч. посіб. : гриф МОН України / В. Г. Рудницький. – Суми : Унів. кн., 2007. – 280 с.

51. Соколов, Ю. Н. Теория автоматического управления : лаб. работы в MATLAB / Simulink : учеб. пособие / Ю. Н. Соколов, В. М. Илюшко, М. Ф. Бабаков ; под ред. Ю. Н. Соколова. – Х. : ХАИ, 2009. – 196 с.

52. Гордін, О. Г. Збірник задач із систем автоматичного управління / О. Г. Гордін, К. Ю. Дергачов, В. Г. Джулгаков ; під заг. ред. А. С. Куліка, В. Ф. Симонова. – Х. : ХАІ, 2009. – 206 с.

53. Печенін, В. В. Функціональні системи та інформаційно-вимірювальні комплекси авіаційно-космічної техніки : навч. посіб. / В. В. Печенін, О. В. Мазуренко, М. Л. Усс ; МОН України. – Х. : ХАІ, 2009. – 64 с.

54. Безуглый, С. В. Шестеренные насосы. Конструкция и проектирование : учеб. пособие / С. В. Безуглый, А. И. Гаркуша, В. С. Чигрин ; МОН Украины. – Х. : ХАИ, 2009. – 48 с.

55. Технологія виробництва літальних апаратів : складально-монтажні роботи : навч. посіб. до лаб. практикуму / В. С. Кривцов, Ю. А. Воробйов, Ю. М. Букін, Ю. В. Д'яченко ; МОН України. – Х. : ХАІ, 2009. – 80 с.

56. Абрамов, К. Д. Радиоприемные устройства : учебное пособие по лаб. практикуму / К. Д. Абрамов, С. К. Абрамов. – Х. : ХАИ, 2009. – 81 с.

57. Васильева, И. К. Численные методы оптимизации : учеб. пособ. по лаб. практикуму / И. К. Васильева, П. Е. Ельцов. – Х. : ХАИ, 2009. – 65 с.

58. Пасивні електрорадіоелементи (елементна база радіоелектронних апаратів) : навч. посіб. / В. П. Олійник, Р. В. Колесник, С. М. Куліш, М. В. Долженков. – Х. : ХАІ, 2009. – 65 с.

59. Pechenin, V. Functional systems and information measuring complexes of aerospace technology : Lecture Course Manual / V. Pechenin, M. Uss, O. Mazurenko. – Kh : KhAI, 2009. – 60 p.

60. Методика, алгоритм и программа определения параметров общего вида одновинтового вертолета : учеб. пособие / А. Г. Гребеников, Л. И. Лосев, В. А. Урбанович, А. С. Чумак. – Х. : ХАИ, 2009. – 105 с.

61. Цеховський, М. В. Електронна та мікропроцесорна техніка в метрології й інформаційно-вимірювальних системах : навч. посіб. / М. В. Цеховський, О. В. Світличний. – Х. : ХАІ, 2009. – 124 с.

62. Моделювання деталей технологічного оснащення з використанням САПР SolidWorks : метод. рек. до викон. лаб. робіт. Ч. 2 / уклад. О. А. Павленко, В. Є. Зайцев, В. В. Борисевич, О. П. Мельничук. – Х. : ХАИ, 2009. – 61 с.

Назад к списку
Искусство. Игры. Спорт
63. Чудеса света : пер. с фр. – М. : Махаон, 2008. – 128 с.

Назад к списку
Язык. Языкознание. Литература. Литературоведение
64. Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков. – 9-те вид. – Х. : ФОП Співак Т. К. : Весна, 2009. – 400 с.

65. Вербер, Б. Революция муравьев : роман : в 2 т.Т. 1 / Б. Вербер. – М. : ГЕЛЕОС : РИПОЛ классик, 2008. – 416 с.

66. Вербер, Б. Революция муравьев : роман : в 2 т.Т. 2 / Б. Вербер. – М. : ГЕЛЕОС : РИПОЛ классик, 2007. – 352 с.

67. Кэттон, М. Искушение добродетели : роман / М. Кэттон. – М. : Амадеус, 2007. – 256 с.

68. Леонтьев, А. В. Вечность продается со скидкой : роман / А. В. Леонтьев. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с.

69. Пелевин, В. О. Ампир В : роман / В. О. Пилевин. – М. : Эксмо, 2007. – 416 с.

70. Полански, К. Медный ангел : роман / К. Полански. – М. : Амадеус, 2007. – 256 с.

71. Толстоус, В. Н. География сердца : стихи / В. Н. Толстоус. – Донецк : Лебедь, 2007. – 240 с.

72. Устинова, Т. В. Жизнь, по слухам, одна! : роман / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2009. – 352 c.

73. Чейз, Д. Х. Мисс Шамуэй правит бал : роман : пер. с англ. / Д. Х. Чейз. – М. : Центрполиграф, 2007. – 251 с.

74. Вишневский, Я. Л. Одиночество в Сети : роман : пер. с пол. / Я. Л. Вишневский – СПб. : ИД Азбука-классика, 2008. – 400 с.

75. Deutsche Grammatik mit Losungen = Практична граматика німецької мови. – Winnytsja : Nowa Knyha, 2007. – 280 p.

76. Попова, И. Н. Французский язык = Manuel de francais : учеб. для 1 курса вузов и фак-тов иностр. яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. – 21-е изд., испр. – М. : Нестор Академик, 2007. – 576 с.

77. Лавренюк, М. В. Простые и эффективные способы запоминания английских слов / М. В. Лавренюк. – Донецк : Мультипресс, 2007. – 288 с.

78. Громыко, О. Цветок камалейника : фантаст. роман / О. Громыко. – М. : АЛЬФА-КНИГА : АРМАДА, 2008. – 393 с.

79. Донцова, Д. А. Зимнее лето весны : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с.

80. Форсайт, Ф. Афганец; Поверить в чудо : пер. с англ. / Ф. Форсайт ; пер. Н. Спаркс. – М. : Ридерз Дайджест, 2007. – 573 с.

81. Мельникова, И. А. Роман с Джульеттой : роман / И. А. Мельникова. – М. : Эксмо, 2007. – 416 c.

82. Стюарт, М. Мадам, вы будете говорить? : роман : пер. с англ / М. Стюарт. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2007. – 304 с.

83. Омар Хайям и персидские поэты Х–XVI веков / под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева, Н. В. Бутромеевой. – М. : БЕЛЫЙ ГОРОД, 2007. – 416 с.

84. Conrad Joseph, Typhoon = Тайфун : новелла / J. Conrad. – К. : Знання, 2008. – 158 с.

Назад к списку
География
85. Світличний, О. О. Основи геоінформатики : навч. посіб. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький ; за заг. ред. О. О. Світличного. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Унів. кн., 2008. – 294 с.

86. London known and unknown = Лондон знакомый и незнакомый / сост. Ю. М. Проценко. – 2-е изд., испр. – К. : Знання, 2008. – 127 с.

Назад к списку
 
« Пред.   След. »

Выбор языка
Мы в соц.сетях Аккаунт Twitter Группа FaceBook Страница Google+ Аккаунт Instagram Яндекс-блог Канал RSS
 
© 2017 Сайт Библиотеки ХАИ

Rambler's Top100
Страхование жизни